gahetNA in the National Archives

Een akkoord met bloedige afloop

Informatie

Op het eerste gezicht zou je niet zeggen dat dit eenvoudige document een belangrijk moment in de geschiedenis markeert. Het is een politiek akkoord tussen Nederland en de Republiek Indonesië.

Met het akkoord erkent Nederland het gezag van de Republiek Indonesië over Java, Madura en Sumatra. Indonesië wordt een deelstaat van de Verenigde Staten van Indonesië die samen met Nederland een unie zullen vormen. De Tweede Kamer wil echter alleen een uitgeklede versie van het akkoord accepteren. Bij de uitvoering ervan ontstaan bovendien conflicten. Uiteindelijk zegt Nederland in 1947 de overeenkomst op en grijpt in met bloedige politionele acties.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Nederland en de wereld

gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: