gahetNA in the National Archives

Een adellijk huwelijk

Informatie

In 1403 trouwt Engelbert van Nassau met de schatrijke Johanna van Polanen. De bruidegom, stammend uit de Duitse grafelijke familie Van Nassau, gaat met zijn bruid wonen op haar bezit in Breda.

Dit is het begin van de bestuurlijke band tussen de Nassaus en de Nederlanden die tot op de dag van vandaag bestaat. De twee oorkonden zijn een bevestiging én een herbevestiging van de huwelijkse voorwaarden van het echtpaar Van Nassau-Van Polanen. Het gele waszegel is van hertogin Johanna van Brabant en het rode zegel van haar opvolger Antoon van Bourgondië. Door de twee documenten aan elkaar te bevestigen met een zegelstaart, hoeven de voorwaarden uit het oudste niet herhaald te worden.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Middeleeuwen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: