Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Armen en hulpbehoevenden

Informatie

In 1854 wordt de Armenwet aangenomen, maar een directe oplossing voor de armoede is dit niet. De zorg voor de armen ligt net als daarvoor bij 'kerkelijke en bijzondere instellingen van weldadigheid’.

Het parlement is huiverig voor een armenzorg door de overheid. Alleen hulpbehoevenden die tot geen enkele kerk behoren mogen door een overheidsorgaan (de gemeente) worden geholpen. Of bij uitzonderlijke omstandigheden zoals de dramatische misoogsten. Een burger moet voor hulp ook altijd bij de gemeente aankloppen waar hij is geboren. De wettelijke regeling van de armenzorg kan beschouwd worden als het eerste sociale grondrecht.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: