gahetNA in the National Archives

Overview of literature on military history

 • Series of communications from the Section of Military History of the Army Staff, series of brochures of the Royal Netherlands Army, Section of Military History (available in the Nationaal Archief library: call number V 222)
  • H. Ringoir - Afstammingen en Voortzettingen der Infanterie (1977)
  • L. Verhoeff - Soldatenfolklore (1977)
  • H. Ringoir - Afstammingen en Voortzettingen der Cavalerie en Wielrijders (1977)
  • H. Ringoir - Afstammingen en Voortzettingen der Artillerie (1979)
  • H. Ringoir - Afstammingen en Voortzettingen der Genie en Trein (1980)
  • F.G.J. ten Raa - De Uniformen van de Nederlandse Zee- en Landmacht, 2 volumes,
   (facsimile of the 1900 edition) (1980), illustrated
  • H. Ringoir - Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en van 1815 tot 1940 (1980)
  • H. Ringoir - Hoofdofficieren der Infanterie van 1568 tot 1813 (1981)
  • H. Ringoir - Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en van 1568 tot 1940 (1981)
  • J.A.M.M. Janssen - Commissie van Proefneming 1866 - 15 december - 1981 (1981)
  • G. Teitler - De Kolonels en Generaals van het K.N.I.L. (1982)
  • P.H. Kamphuis - Het Algemeene Nederlandsche Vredebond (1871-1901) (1982)
  • H.L. Zwitzer - Documenten betreffende de Eerste politionele actie (20 juli 1947 - 4 augustus 1947)
  • J.A. de Moor - Indisch Militair Tijdschrift (1870-1942). A selective and annotated bibliography
  • G. Teitler - De Indische Defensie en de Bezuinigingen
  • H. Amersfoort - Koning en Kanton, De Nederlandse Staat en het einde van de Zwitserse krijgsdienst hier te lande 1814-1829 (1988)
  • J. Verhoog - Herinneringsliteratuur betreffende het Nederlandse militaire optreden in Indonesië 1945-1950 (1989)
  • J.A.M.M. Janssen - Op weg naar Breda, De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828 (1989)
  • T.D. de Bruin - Intercontinenta, Orgaan der Nederlandsch - Indische Officiersvereeniging 1915-1942/1949-1951. A selective and annotated bibliography (1990)
  • Dr. W. Klinkert - Het Vaderland verdedigd. Plannen en opvattingen over de verdediging van Nederland 1874-1914 (1992)
  • Dr. W. Bevaart - Nederlandse Defensie 1839-1874 (1993)
  • B. Bouman - Van Driekleur tot Rood-Wit. De Indonesische officieren uit het K.N.I.L. 1900-1950 (1995)
 • F.J.G. ten Raa and F. de Bas, Het Staatsche leger 1568-1795, Krijgsgeschiedkundige geschriften, volumes I-V (available in the Nationaal Archief library: call number H34 C1-C5)
 • Jaap R. Bruijn, Cees B. Wels, Met man en macht: de militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000. (Amsterdam 2003) (available in the Nationaal Archief library: call number 160 E12)
 • G.C.E. Köffler, De Militaire Willemsorde, The Hague, 1940 (available in the Nationaal Archief library: call number H35A9)
 • Articles on servicemen’s military service records and registrations in Gens Nostra, the monthly magazine of the Dutch Genealogical Association (Nederlandse Genealogische Vereniging), December 1972 and 1973 (volumes 27 and 28) and July/August 1984 (available in the Nationaal Archief library: call number H35D)
 • Arjan Kors, ’t Is plicht dat ied’re jongen: Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland. Kwadraat, Utrecht 1996 (available in the Nationaal Archief library: call number 154 B 4)
 • Petra Groen and Wim Klinkert, Studeren in uniform: 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003. (The Hague, 2003) (available in the Nationaal Archief library: call number 160 F 25)
 • Arthur ten Cate,Waarnemers op heilige grond: Nederlandse officieren bij UNTSCO 1956-2003. (Amsterdam, 2003). Contains chronological list of names of Dutch officers deployed with UNTSO up to August 2003 (available in the Nationaal Archief library: call number 160 F 28)

Relating to naval personnel

 • G.J.A. Raven in the volume by H.L. Kruimelet al, Voorouders gezocht, Inleiding tot de Genealogie. (Amsterdam 1981)
 • Thea Roodhuyzen, In woelig vaarwater: marineofficieren in de jaren 1779-1802 (Amsterdam 1998) (articles on Dutch naval history; 8) (available in the Nationaal Archief library: call number V 786.8)
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: