gahetNA in the National Archives

Regenten en vorsten

Timeline: Tijdbalk Nederlandse geschiedenis (500 - 2009)
Date: 1600 - 1700

De reputatie van handelsnatie heeft Nederland zich verworven in de 17e eeuw. Voor de gewesten Holland en Zeeland is deze periode een gouden eeuw, waarin de handel een enorme vlucht neemt. De Nederlanders zijn de vrachtvaarders van Europa en bevaren alle zeeën, ook tot dan toe onbekende. Dat de kost voor de baat uitgaat nemen zij op de koop toe. Want een route noordwaarts naar Indië strandt in het ijs van de Noordpool en in noordwestelijke richting wordt wel Noord-Amerika bereikt, maar niet Indië.

Handelscompagnieën

De bloeiende handel leidt tot de oprichting van compagnieën die in verschillende werelddelen steunpunten vestigen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie richt zich op Azië, de West-Indische Compagnie op Amerika. Maar om de handel te beveiligen is macht nodig en zo koloniseren de Nederlanders onwillige handelsgebieden met harde hand.

Oorlog met Spanje

In eigen land is het nog steeds oorlog. Zeeslagen waaraan de namen van Piet Hein en Maarten Harpertsz. Tromp zijn verbonden, zijn er mede de oorzaak van dat Spanje de Republiek de vrede aanbiedt. In 1648 wordt de Vrede van Munster getekend.

Internationale conflicten

De internationale positie van Nederland brengt regelmatig conflicten met zich mee. Vooral met Engeland wordt – meest op zee – oorlog gevoerd en ondanks bekwame admiraals als Tromp en De Ruyter lijdt onze vloot een aantal nederlagen. Precair wordt het in 1672, wanneer de Republiek van alle kanten wordt aangevallen.


De term ‘rampjaar’ is dan gauw gevonden. De relatie met Engeland krijgt een bijzondere kleur, wanneer de Nederlandse stadhouder Willem III, gehuwd met de Engelse Mary Stuart, in 1688 koning van Engeland wordt.

gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: