gahetNA in the National Archives

Ontdekkers en hervormers

Timeline: Tijdbalk Nederlandse geschiedenis (500 - 2009)
Date: 1500 - 1600

Van de 16e eeuw zal menigeen zich de gebeurtenissen en namen wat makkelijker herinneren dan van andere perioden. Het is het tijdperk dat gedomineerd wordt door belangrijke mannen als Karel V en Filips II. Toch zijn zij niet zo machtig dat ze het verzet tegen hun politiek kunnen weerstaan. Karel V slaagt er wel in het gehele huidige Nederlandse gebied in zijn rijk op te
nemen en eenheid in bestuur, wetgeving en godsdienst tot stand te brengen. Zijn zoon Filips II kan die eenheid echter niet bewaren. Al onder het bewind van Karel V is er veel kritiek op de levenswandel van de geestelijkheid en het streven naar hervorming begint zich af te tekenen. Vanuit het Duitse gebied dringt het lutheranisme en het anabaptisme (de wederdopers) op, vanuit Frankrijk komt het calvinisme.

Tachtigjarige Oorlog; de Nederlandse Opstand

De 16e eeuw is ook de tijd, waarin de Tachtigjarige Oorlog uitbreekt. Nieuwe  geschiedenisboeken spreken liever van de Opstand. De Nederlandse gewesten krijgen steeds meer moeite met hun landsheer Filips ii, die als een absoluut vorst heerst en geen oog heeft voor de – vaak gerechtvaardigde – kritiek van de protestanten. Onverbrekelijk verbonden met deze tijd zijn de namen van Willem van Oranje, leider van de opstand en Alva, de strenge landvoogd die de opstandelingen mores moet leren. Maar wie herinnert zich niet de Beeldenstorm in 1566 en de heldendaden die nog steeds worden gevierd: de slag bij
Heiligerlee in 1568, het beleg van Haarlem in 1573 (met een hoofdrol voor de tot symbool geworden Kenau), het ontzet van Leiden en de slag op de Mokerheide in 1575? Het resultaat is een aantal traktaten die de basis vormen voor de Republiek der Verenigde Nederlanden: de Pacificatie van Gent, het Eeuwig Edict en de Unie van Utrecht .

De wereld ontdekken

De wereld wordt groter. Na de ontdekking van Amerika door Columbus in 1492 wordt onder aanvoering van Spanje en Portugal gezocht naar nieuwe continenten, nieuwe handelspartners en nieuwe producten. De Nederlanders vinden snel hun plaats.

gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: