gahetNA in the National Archives

Indexes

Search

Search fields
115 Indexes
Overview Indexes
IndexPeriod
Nassause Domeinraad: Ambtboek1623 - 1811
Molukkers naar Nederland1951 - 1951
Marine: Stamboeken Schepelingen en Onderofficieren1860 - 1901
Marine: Stamboeken Officieren en lager personeel1795 - 1813
Marine: Stamboeken Officieren1814 - 1868
Marine: Stamboeken Officieren1868 - 1940
Marine: Stamboeken Mariniers1814 - 1888
Marine: Betalingsregisters Loodswezen1826 - 1897
Marine: Aangenomen Manschappen1814 - 1906
Landmacht: Uitbetalingen militairen1817 - 1844
Landmacht: Stamboeken supplement1795 - 1810
Landmacht: Stamboeken Officieren (BRIOP)1813 - 1924
Landmacht: Stamboeken Officieren1813 - 1924
Landmacht: Stamboeken1795 - 1813
Landmacht: Pensioenregisters1795 - 1810
Landmacht: Overlijdensakten Nederlandse militairen in Franse hospitalen1792 - 1815
Landmacht: Officieren, Onderofficieren en Manschappen (Staatse Militairen)1707 - 1795
Landmacht: Metalen Kruizen1832 - 1834
Landmacht: Geneeskundige Dienst kwekelingen en officieren1817 - 1916
Justitie: Uitleveringsdossiers verdachte personen1815 - 1876
Japanse interneringskaarten1942 - 1945
Japangids1600 - 1995
Hoge Raad: Dictums1582 - 1795
Hoge Krijgsraden: Processen1680 - 1783
Hof van Holland: Remissies en pardonnen1523 - 1806
Hof van Holland: Rekesten om mandement1623 - 1811
Hof van Holland: Memorialen1428 - 1463
Hof van Holland: Decreten1523 - 1810
Hof van Holland: Criminele Sententies1538 - 1811
Hof van Holland: Civiele sententies1409 - 1810
Hof van Holland: Boedelrekeningen1637 - 1811
Grafelijkheidsrekenkamer: Windrechten1528 - 1797
Grafelijkheidsrekenkamer: Octrooien1445 - 1791
Grafelijkheidsrekenkamer: Commissieboeken1450 - 1580
Ghanagids1593 - 1960
Gecommitteerde Raden: Ambtgelden1749 - 1752
Financiën: verkochte Domeinen1812 - 1813
Financiën: Stamlijsten regionale belastingambtenaren1870 - 1916
Financiën: Stamboeken ambtenaren1845 - 1918
Financiën: Salarisregisters belastingambtenaren1816 - 1819
Financiën: rubrieken Registratie, Hypotheken, Kadaster en Indirecte belastingen1831 - 1935
Financiën: rubrieken Posterijen1831 - 1876
Financiën: rubrieken Generaal Secretariaat1831 - 1876
Financiën: rubrieken Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen1831 - 1935
Financiën: Personeelsregisters Registratie1813 - 1828
Financiën: Personeelgegevens ministerie1852 - 1913
Financiën: dossiers Domeinen1869 - 1944
Financiën: Borgstellingen ambtenaren1816 - 1844
Filmkeuringsrapporten1928 - 1960
Emigranten: vanuit Zuid-Holland1850 - 1899
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: