Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Indexes

Due to maintenance, making reservations is not available at this moment.

Search

Search fields
112 Indexes
Overview Indexes
IndexPeriod
Marine: Stamboeken Schepelingen en Onderofficieren1860 - 1901
Marine: Stamboeken Officieren en lager personeel1795 - 1813
Marine: Stamboeken Officieren1814 - 1868
Marine: Stamboeken Officieren1868 - 1940
Marine: Stamboeken Mariniers1814 - 1888
Marine: Betalingsregisters Loodswezen1826 - 1897
Marine: Aangenomen Manschappen1814 - 1906
Landmacht: Uitbetalingen militairen1817 - 1844
Landmacht: Stamboeken supplement1795 - 1810
Landmacht: Stamboeken Officieren (BRIOP)1813 - 1924
Landmacht: Stamboeken Officieren1813 - 1924
Landmacht: Stamboeken1795 - 1813
Landmacht: Pensioenregisters1795 - 1810
Landmacht: Overlijdensakten Nederlandse militairen in Franse hospitalen1792 - 1815
Landmacht: Officieren, Onderofficieren en Manschappen (Staatse Militairen)1707 - 1795
Landmacht: Metalen Kruizen1832 - 1834
Landmacht: Geneeskundige Dienst kwekelingen en officieren1817 - 1916
Justitie: Uitleveringsdossiers verdachte personen1815 - 1876
Japanse interneringskaarten1942 - 1945
Japangids1600 - 1995
Hoge Raad: Dictums1582 - 1795
Hoge Krijgsraden: Processen1680 - 1783
Hof van Holland: Remissies en pardonnen1523 - 1806
Hof van Holland: Rekesten om mandement1623 - 1811
Hof van Holland: Memorialen1428 - 1463
Hof van Holland: Decreten1523 - 1810
Hof van Holland: Criminele Sententies1538 - 1811
Hof van Holland: Civiele sententies1409 - 1810
Hof van Holland: Boedelrekeningen1637 - 1811
Grafelijkheidsrekenkamer: Windrechten1528 - 1797
Grafelijkheidsrekenkamer: Octrooien1445 - 1791
Grafelijkheidsrekenkamer: Commissieboeken1450 - 1580
Ghanagids1593 - 1960
Gecommitteerde Raden: Ambtgelden1749 - 1752
Financiën: verkochte Domeinen1812 - 1813
Financiën: Stamlijsten regionale belastingambtenaren1870 - 1916
Financiën: Stamboeken ambtenaren1845 - 1918
Financiën: Salarisregisters belastingambtenaren1816 - 1819
Financiën: rubrieken Registratie, Hypotheken, Kadaster en Indirecte belastingen1831 - 1935
Financiën: rubrieken Posterijen1831 - 1876
Financiën: rubrieken Generaal Secretariaat1831 - 1876
Financiën: rubrieken Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen1831 - 1935
Financiën: Personeelsregisters Registratie1813 - 1828
Financiën: Personeelgegevens ministerie1852 - 1913
Financiën: dossiers Domeinen1869 - 1944
Financiën: Borgstellingen ambtenaren1816 - 1844
Filmkeuringsrapporten1928 - 1960
Emigranten: vanuit Zuid-Holland1850 - 1899
Emigranten: vanuit Nederland1848 - 1877
Dutch Emigrants to Brazil1822 - 1992
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: