gahetNA in the National Archives

Indexes - Zoeken: coen

Search

Search fields
996 results found in 66 Indexes
Overview Indexes
IndexPeriodHits
VOC: Overgekomen brieven en papieren1609 - 1795326
VOC: Opvarenden1699 - 1794244
Landmacht: Officieren, Onderofficieren en Manschappen (Staatse Militairen)1707 - 179564
Afscheid van Indië1940 - 195033
Hof van Holland: Decreten1523 - 181029
Landmacht: Stamboeken supplement1795 - 181020
Landmacht: Stamboeken1795 - 181316
Bedrijvenregister Zuid-Holland (Kamers van Koophandel)1921 - 199516
Nassause Domeinraad: Ambtboek1623 - 181115
Hof van Holland: Rekesten om mandement1623 - 181115
Raad van State: Commmissieboeken1586 - 179213
Dutch Emigrants to Australia1946 - 199112
Staten-Generaal: Commissieboeken1586 - 179411
Hof van Holland: Memorialen1428 - 146311
Japanse interneringskaarten1942 - 194511
Oost-Indië: Stamboeken Ambtenaren en Gouvernementsmarine1836 - 19409
Suriname: Gereformeerden1688 - 17929
Landmacht: Pensioenregisters1795 - 18108
Landmacht: Stamboeken Officieren1813 - 19247
Landmacht: Metalen Kruizen1832 - 18347
Registres Civiques (kiesgerechtigde burgers) Zuid-Holland1811 - 18137
Ruslandgids1600 - 20057
Japangids1600 - 19957
Emigranten: vanuit Nederland1848 - 18775
Hof van Holland: Boedelrekeningen1637 - 18115
Landmacht: Stamboeken Officieren (BRIOP)1813 - 19245
Raad voor de Scheepvaart: Scheepsnamen in dossiers en uitspraken1909 - 19405
WIC: Groot-kapitaalboek Kamer Amsterdam1623 - 16264
Financiën: Personeelgegevens ministerie1852 - 19134
Landmacht: Geneeskundige Dienst kwekelingen en officieren1817 - 19164
Staten van Holland: Venia Aetatis (meerderjarigheidsverklaring)1613 - 17004
Grafelijkheidsrekenkamer: Commissieboeken1450 - 15804
Hof van Holland: Criminele Sententies1538 - 18114
Financiën: Stamlijsten regionale belastingambtenaren1870 - 19163
Hof van Holland: Remissies en pardonnen1523 - 18063
Oost- en West-Indië: Administratie Indische Pensioenen1815 - 19393
Filmkeuringsrapporten1928 - 19603
Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten1939 - 19533
Hoge Krijgsraden: Processen1680 - 17832
WIC: Militairen uitgezonden naar Brazilië1649 - 16542
VOC: Oost-Indische testamenten1698 - 18072
Financiën: Borgstellingen ambtenaren1816 - 18442
Financiën: Stamboeken ambtenaren1845 - 19182
Marine: Stamboeken Schepelingen en Onderofficieren1860 - 19012
Oost-Indië: Stamboeken Officieren KNIL1815 - 19402
Curaçao: Vrij van Slavernij (manumissies)1722 - 18632
Suriname en Nederlandse Antillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863)1863 - 18632
WIC: Overgekomen brieven en papieren Brazilië1630 - 16522
Buitenlandse Zaken: Vreemdelingenpaspoorten1916 - 19402
Nassause Domeinraad: Regesten brieven Anna van Buren1467 - 15481
previous
12
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: