gahetNA in the National Archives

Afscheid van Indië

Search

Search fields
Afscheid van Indië download index (ZIP, 109 MB)

(1327)

(1327)
Beschrijving inventarisnummerToegangsnummersInventarisnummers
(..).Stukken betreffende de herbezetting van Sumatra, de positie van de troepen aldaar en de opkomst van nationalistische groeperingen. 1945 okt. - 1946 jan., 1945 - 19462.10.143593
(..).Stukken betreffende de bevelvoering door de Britten en de verhouding tussen de Nederlandse en Britse troepen. 1946 mrt. - aug., 19462.10.143594
(..).Stukken betreffende klachten over het Brits militair bestuur in Padang en over het optreden van hun troepen. 1946 feb. - aug., 19462.10.143595
(..).Stukken betreffende de terugtrekking van Britse troepen uit Nederlands-Indië en het vervangen daarvan door Nederlandse eenheden. 1946 feb. - juni, sep. - okt., 19462.10.143596
(..).Stukken betreffende de houding van Australië ten aanzien van het Indonesische conflict en de problemen met de Australische vakbonden. 1945 juli - 1946, 1945 - 19462.10.144039
(..).Stukken betreffende de binnen- en buitenlandse politiek van Australië, de boycot-acties tegen de Nederlandse scheepvaart en de reacties op de Indonesische kwestie, 1947 - 19492.10.144040
(..).Stukken betreffende de Britse houding ten aanzien van de Indonesische kwestie, 1946 - 19492.10.144122
(..).Stukken betreffende de houding van de Britse regering ten aanzien van Japan en Nederlands-Indië, 19402.05.80275
(..).Stukken betreffende de houding van de Japanse pers ten aanzien van Nederland en Nederlands-Indië, 1940 - 19412.05.80279
(..).Stukken betreffende de organisatie en omvang van de Nederlands-Indische defensie, 1940 - 19412.05.80280
(..).Stukken betreffende de houding van de Verenigde Staten en Engeland ten opzichte van Nederlands-Indië, 1940 - 19422.05.80286
(..).Stukken betreffende de Japanse Zuidwaarts-actie en de te nemen tegenmaatregelen, 1940 - 19422.05.80287
(..).Stukken betreffende de houding van Australië ten opzichte van de verdediging en herovering van Nederlands-Indië, 1940 - 19442.05.80290
(..).Stukken betreffende de belofte van generaal D. MacArthur, om het bestuur van Nederlands-Indië na de herovering weer over te doen in Nederlandse handen, 19432.05.80314
(..).Stukken betreffende de status van Nederlands-Indië na de bevrijding, 19452.05.80318
(..).Stukken betreffende publiciteit in de Amerikaanse pers over de deportatie van Nederlanders en de vrijlating van Duitse geïnterneerden in Nederlands-Indië, 19402.05.80656
(..).Stukken betreffende de bemiddelingspoging van luitenant-generaal M. Boerstra en van de voorzitter van de Ondernemersraad voor Nederlands-Indië, W.G.F. Jongejan inzake de internering van Duitsers in Nederlands-Indië en de Duitse represaillemaatregel2.05.80657
(..).Stukken betreffende de eventuele vrijlating van in Nederlands-Indië geïnterneerde Duitsers ter voorkoming van Duitse represailles in Nederland, 1940 - 19412.05.80658
(..).Stukken betreffende de internering van Duitse burgers in Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao en represailles van de Duitsers door Nederlanders te interneren, 1940 - 19422.05.80659
(..).Stukken betreffende de behandeling van naar Brits Indië geïnterneerde Duitsers, de inbeslagname van fondsen van het Duitse consulaat-generaal te Batavia, alsmede de besteding van deze gelden, 1940 - 19452.05.80661
(..).Stukken betreffende de door de Zwitserse consuls bij bezoeken aan Duitse geïnterneerden in Oost- en West-Indië gehanteerde vragenlijsten, 19412.05.80664
(..).Stukken betreffende eisen van de Duitse regering tot vrijlating van geïnterneerden, bezwaren hiertegen en voorstellen tot uitwisseling tegen Nederlandse gijzelaars en geïnterneerden, 1941 - 19422.05.80665
(..).Stukken betreffende plannen inzake uitwisseling van Duitsers in West en Oost-Indië tegen Nederlanders, 1942 - 19442.05.80667
(..).Stukken betreffende een voorstel van de Nederlandse aan de Japanse regering tot evacuatie van geïnterneerden in Nederlands-Indië, 1943 - 19442.05.80668
(..).Stukken betreffende de door de Britse ambassadeur te Tokyo en de Britse premier afgelegde verklaringen inzake de Britse houding in geval van Japanse agressie tegen Nederlands-Indië, 19412.05.80738
(..).Stukken betreffende een onderhoud van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië met de Australische premier R.G. Menzies over de samenwerking in geval van Japanse agressie, alsmede een gesprek hierover van de gezant te Londen met de Australische h2.05.80745
(..).Stukken betreffende de houding van diverse landen ten aanzien van de Nederlands-Indische politiek van de Nederlandse regering. 1940-1945. Australië, 1942 - 19432.05.801113
(..).Stukken betreffende de houding van diverse landen ten aanzien van de Nederlands-Indische politiek van de Nederlandse regering. 1940-1945 Verenigde Staten, 1940 - 19452.05.801117
(..).Stukken betreffende het overbrengen van Duitse geïnterneerden van Nederlands-Indië naar Brits Indië, het bombarderen van het ss Van Imhoff door Japanners, met aan boord Duitse burger-geïnterneerden, alsmede de internering van Duitse nazi's in Ind2.05.801118
(..).Stukken betreffende de evacuatie van NSB-ers uit Nederlands-Indië naar Suriname, 1941 - 19422.05.801124
(..).Stukken betreffende de oorlogsverklaring van de Nederlandse aan de Japanse regering, de reaktie van de Japanse vice-minister van Buitenlandse Zaken en van diverse regeringen, 1941 - 19422.05.801127
(..).Stukken betreffende de strategische en politieke samenwerking in de Pacific, de Unified Command conferentie van januari 1942 te Washington en de rol van Nederlands-Indië hierin, 1941 - 19422.05.801128
(..).Stukken betreffende een onderzoek in de Japanse consulaatsarchieven in Nederlands-Indië in verband met spionage door de Japanners, 1941 - 19422.05.801130
(..).Stukken betreffende een verzoek aan de Verenigde Staten en Engeland om oorlogsmateriaal naar Nederlands-Indië te sturen in verband met het strategisch belang in de Pacific, 1941 - 19422.05.801131
(..).Stukken betreffende de wederopbouw van de vlootbasis te Soerabaja en het belang van de basis voor de geallieerden, 1941 - 19432.05.801133
(..).Stukken betreffende de geallieerde samenwerking in de Pacific en besprekingen in de Chiefs of Staff Committee en de Pacific Council over de verdediging van Nederlands-Indië, 1942 - 19432.05.801152
(..).Brief van de ambassadeur te Washington betreffende de strategie in de Pacific, alsmede kritiek van de Chicago Daily Tribune op Nederland en het Britse Rijk, 19432.05.801162
(..).Stukken betreffende de opvattingen in de Verenigde Staten ten aanzien van de voormalige Japanse mandaatgebieden, de eventuele teruggave van koloniale gebieden aan de betrokken Europese mogendheden en de inrichting van een Amerikaanse militaire basis2.05.801178
(..).Rapporten en verslagen betreffende de situatie op Java en de politieke stromingen aldaar; met lijst van ontvoerde en vermoorde Nederlanders. 1945 sep. - 1946 apr., 1945 - 19462.10.142988
(..).Verslagen over de gebeurtenissen in en rond Bandung tijdens de bersiap-periode. 1945 okt. , 19452.10.143021
(..).Rapport van Waibel, geoloog bij de BPM, over de situatie in Salatiga in de periode september 1945 - februari 1946, met name ten aanzien van de indo-Europese en Europese bevolking, 19462.10.143044
(..).Nota's van n.n. betreffende de situatie aan de noordkust van Midden-Java, in de Vorstenlanden en in Cheribon. ongedateerd en 1946 dec., 19462.10.143045
(..).Stukken betreffende de situatie op Madura gedurende de republikeinse overheersing, de bezetting door Nederlandse troepen en de algemene situatie nadien; met kaarten en foto's, 1946 - 19472.10.143075
(..).Ingekomen rapporten en verslagen van militaire autoriteiten en ambtenaren Tijdelijke Bestuursdienst betreffende de plaatselijke ontwikkelingen in Oost-Java. 1947 juli - dec. Onderverdeeld als volgt: Algemeen, Banjuwangi, Bondowoso, Djember, Lawang, L2.10.143077
(..).Stukken betreffende de bevrijding van Borneo en de Grote Oost in samenwerking met de Australische troepen. 1945 aug. - 1946 feb., 1945 - 19462.10.143583
(..).Rapporten en verdere stukken inzake de gebeurtenissen rond de Japanse overgave in Surabaja en het optreden daarbij van kapitein ter zee, P.J.C. Huijer. 1945 sep. - nov. Inclusief rapport P.G. de Back, 19452.10.143584
(..).Diverse stukken betreffende de problemen rond de samenwerking met de Britse autoriteiten op militair en politiek gebied. 1945 okt. - 1946 mei, 1945 - 19462.10.143589
(..).Telegramwisseling van Van Mook met de BSO en het ministerie in Den Haag inzake militaire aangelegenheden, onder meer inzake de erkenning door de Britten van de Tentara Keamanan Rakjat (TKR) als kern van het Indonesisch leger. 1945 dec., 19452.10.143592
(..).'Problems of the transfer of power', nota van het Britse consulaat in Batavia; in afschrift toegezonden door DIRVO. 1949 aug., 19492.10.144125
(..).Stukken betreffende de Amerikaanse politiek na Pearl Harbour en het Amerikaanse standpunt inzake de Indonesische kwestie. 1945 dec. - 1946, 1945 - 19462.10.144132
All results...

(171539)

(171539)
Nummer toegangInventarisnummerBeschrijving inventarisnummer
2.22.21742742.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] 13 Australian Advanced Workshop AEME (AIF) Morotai. Operation Order No 1 - 11 July 1945, 1945, 4 pagina's
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21743743.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Operation Orders:] Allied Naval Forces and Seventh Fleet. Operation Orders 3-44, 1944, 28 pagina's + 1 ov.siz.
2.22.21744744.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands:] 1st Australian Base Sub Area. Operation Instruction No 1 Halmaheras, 1945, 3 pagina's
2.22.21744744.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands:] 1st Australian Base Sub Area. Operation Instruction No 1 Halmaheras, 1945, 3 pagina's
2.22.21744744.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands:] 1st Australian Base Sub Area. Operation Instruction No 1 Halmaheras, 1945, 3 pagina's
2.22.21744744.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands:] 1st Australian Base Sub Area. Operation Instruction No 1 Halmaheras, 1945, 3 pagina's
2.22.21744744.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands:] 1st Australian Base Sub Area. Operation Instruction No 1 Halmaheras, 1945, 3 pagina's
2.22.21745745.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands:] Report of the Commanding General Eighth US Army on the Mafia - Asia Island Operations, 15 to 20 November 1944, 1944, 5 pagina's+ 1 ov.siz
2.22.21745745.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands:] Report of the Commanding General Eighth US Army on the Mafia - Asia Island Operations, 15 to 20 November 1944, 1944, 5 pagina's+ 1 ov.siz
2.22.21745745.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands:] Report of the Commanding General Eighth US Army on the Mafia - Asia Island Operations, 15 to 20 November 1944, 1944, 5 pagina's+ 1 ov.siz
2.22.21745745.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands:] Report of the Commanding General Eighth US Army on the Mafia - Asia Island Operations, 15 to 20 November 1944, 1944, 5 pagina's+ 1 ov.siz
2.22.21745745.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands:] Report of the Commanding General Eighth US Army on the Mafia - Asia Island Operations, 15 to 20 November 1944, 1944, 5 pagina's+ 1 ov.siz
2.22.21745745.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands:] Report of the Commanding General Eighth US Army on the Mafia - Asia Island Operations, 15 to 20 November 1944, 1944, 5 pagina's+ 1 ov.siz
2.22.21745745.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands:] Report of the Commanding General Eighth US Army on the Mafia - Asia Island Operations, 15 to 20 November 1944, 1944, 5 pagina's+ 1 ov.siz
2.22.21745745.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands:] Report of the Commanding General Eighth US Army on the Mafia - Asia Island Operations, 15 to 20 November 1944, 1944, 5 pagina's+ 1 ov.siz
2.22.21746746.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Reports:] Halmahera Force Surveillance Report- Oct 1945, 1945, 164 pagina's
2.22.21746746.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Reports:] Halmahera Force Surveillance Report- Oct 1945, 1945, 164 pagina's
2.22.21746746.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Reports:] Halmahera Force Surveillance Report- Oct 1945, 1945, 164 pagina's
2.22.21746746.[Celebes, Halmaheras (Including Morotai) and Adjacent Islands - Reports:] Halmahera Force Surveillance Report- Oct 1945, 1945, 164 pagina's
All results...
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: