gahetNA in the National Archives

Sailing Letters

Search

Search fields
TNA High Court of Admiralty: Prize Papers ( Sailing Letters ) download index (ZIP, 69.25 KB)
704 results found
Search result: 704 found
SignatuurBijzonderhedenType scheepvaart
32/158Zweeds schip; zes brieven, Duits en Nederlands.Overig Europa
30/647-1Zwarte Arend (kapt. Simon Cornelisz Hursels): brieven uit Sint-Christoffel aan personen in Vlissingen en Middelburg (ca. 100); Santa Maria (kapt. Lucas Pruijs) van Cadiz naar Genua, zakelijke stukken en brieven. Zie ook HCA 32/1823 en HCA 32/1845 (doos 2). Ook stukken van Franse schepen.Caraibisch Gebied
30/713Zilveren Leeuw 1766/67; De Pauw zeilde van Batavia naar China en terug naar Delft; handgeschreven consumptieboek De Pauw (schipper Hermeijer); Duits galjoot de Enigheid, 1777, van Stettin naar Londen + een ander Duits schip.VOC
32/702-2zie ook HCA 32/702, doos 1.Overig Europa
32/624-1Zie ook HCA 32/630 (no. 109).Caraibisch Gebied
32/399-2Zie ook HCA 32/393Overige koopvaardij
32/345-2Zes verklaringen van opvarenden van het VOC-schip Groenendaal genomen bij Trincomalee. Kaperbrieven van De Grote Turk (Zeeuws) + 'Instructie en Articulen' voor Kaapvaarders (Den Haag 1781).VOC
32/1377-3Zakenbrieven van Amsterdam naar PortoOverig Europa
30/725Zakelijke stukken (inventarissen, slavenlijsten; kasboeken, rekeningen) betreffende de plantages Nieuw Acconoribo, Halle in Saksen, Geertruidenberg, 1771-1780. 'Surinaamse Courant' juli 1782; almanak van 1776 en van 1779 (uitgegeven door Dirck Jans Van Dam). 'Boekzaal der Geleerde Waereld' april 1776. Correspondentie van de plantagedirecteur J.G. Dolré.Caraibisch Gebied
30/330Wissels, post uit Nederland voor Guinee. Kapt. Stegman. Brief van moeder aan zoon in Elmina.Caraibisch Gebied
30/354WIC-rapporten; kapt Nosten.Caraibisch Gebied
30/319-1WIC-administratie Essequebo; kasboek en soldijboek juli-dec 1780; in juten zak met opschrift De Negotie der Zeevaart: monsterrollen, lijsten van militairen, slaven en zieken; weekrantsoenen.Caraibisch Gebied
32/275waarschijnlijk een VOC-schip genomen bij NegapatnamVOC
32/910-1Waakzaamheid oorlogsschip onder kapt. Meindert van Nierop.Admiraliteit
32/661Voer onder Pruisische vlagOverig Europa
32/469-3VOC-schepen genomen door Edward Hughes bij Negapatnam.VOC
32/1821-1VOC-drukwerk behorende bij het schip het Wapen van Rotterdam:Instructie ende Ordre op 't houden van de scheepssoldie en guarnisoen-boecken (Amsterdam 1666); Instructie van de Eygenschap der Winden (Amsterdam 1671); Instructie voor de Provoosten; Instructie voor de Predikanten (Amsterdam 1671); Instructie voor de schippers (A'dam , z.j.; Scheeps-Raeds Instructie (Amsterdam z.j.; gedrukte victualienlijst; Seynbrief; artikelbrief 1672; verkooplijsten VOC-goederen 1673; nog ander VOC-drukwerk, 17de eeuw. Handgeschreven instructies en de ingevulde equipagelijst. Ook stukken van het schip Land van Belofte (Bordeaux naar Rotterdam), 1664 Een Groot-boeck uit 1673. Stukken van het Franse schip St. Pierre (1664). Geen brievenVOC
30/750VOC-correspondentie betreffende Ceylon, instructies, veilinglijsten; prijscouranten voor 1780; commerciële post naar Nederland via de Dankbaarheid; schriften met schrijf- en rekenoefeningen, met achterin tekeningen en verscheidene namen.VOC
32/669-1VOC documenten: missives van de G-G en Raden aan bewindhebbers. Generale Eis voor 1796, twee rekeningboeken plantage Solitude, 1793, 1794, gedrukte seinbrief, ingekleurd en met aantekeningen, register van alle meegezonden stukken, twee rekeningboeken (Suriname?), lijst van de victualiën, 1786.VOC
30/762Vnl. privé-correspondentie uit Batavia en van de Kaap; overlijdensbrieven; enige VOC-administratie; mogelijk afkomstig (volgens losliggend briefje) van de Graaf Bernsdorff.VOC
30/719-2Vnl. gedrukte VOC-instructies (voor consumptieboeken, scheepssoldijboeken, zeilorders, victualiënlijsten etc.); ook enkele handgeschreven instructies; veilinglijsten en prijslijsten VOC, eind 1780.VOC
32/375-2Vila do Conde = ten noorden van Porto. In de Jonge Watse Ruijtinga: een pakje met fijn rood poeder; 18 verschillende ex. van de 'Mercure Historique et Politique' 1780.Overig Europa
32/258Vier bundels Spaanse en Franse brieven Van de Adventure (Van Monte Christo naar Amsterdam) ook een bundel brieven waaronder enkele Nederlandse, 1760.Middellandse Zee
32/476-2Vervolg van HCA 32/476/1.Caraibisch Gebied
32/745-1Vertrok op 28 aug. 1795 uit Batavia, werd genomen bij de Kaap. Ondervraging van de Amsterdamse matroos Dirk Kirkhoven.VOC
32/5032-3Verkeerd doosnummer. Het juiste nummer zit tussen 1593 en 1650 in.VOC
32/8-2Verhoren en andere processtukken; Nederlandse commissiebrief; ca 15 in het Engels vertaalde Nederlandse stukken.Overig Europa
30/718Veel zakelijke VOC-correspondentie en administratie uit Hougly 1779-1780. Kopie-boek resoluties Hougly met veel bijlagen okt.-dec. 1780, enkele briefjes in het Arabisch, zakelijke post naar Nederland en naar Londen. 'Praparatoirlyk Plan' voor een handelsverdrag tussen de Republiek en de Verenigde Staten (1780).VOC
30/764Veel losse brieven en briefjes.VOC
32/618-1Veel brieven uit Batavia en Kaap de Goede Hoop, Nederlands, Deens, Frans. Veel rekeningen.VOC
32/470-2Van Trump genomen door Edward Hughes.Veranderen heette ook wel de Verandering.VOC
32/477-2Van Lissabon voer het schip volgens ondervraagden naar Boston/ Madeia/ Sint-Eustatius.Caraibisch Gebied
32/883-1Van de Vrouw Agatha: ook scheepspapieren ladinglijsten, passen.VOC
32/1240Van alle schepen: enige processtukken en enkele scheepspapieren. De Zeeuw was een kaperschip uit Vlissingen, 1805. Zeenymph (1), Pruisisch schip voer van Rotterdam naar Lissabon. Zeenymph (2) van Emden, 1805.Overige koopvaardij
30/873Uitgevouwen en genummerde brieven en zakelijke documenten.Nederlandse brieven, vnl. zakelijk: no's 20, 21, 22, 23, 31, 32, 186, 207, 208, 209.Overig Europa
32/871-1Uitgebreid dossier Twee Gezusters (no 871/151).Twee brieven uit Schiermonnikoog aan kapt. Jan Eyses te Hamburg.Overig Europa
30/406Uiteenlopende stukken; brieven van Amsterdam naar de Kaap en naar Batavia, van Paramaribo naar Batavia; van de Kaap naar Amsterdam; Kapt Wildeboer (Resolutie) 1803; Engelman; Maarten Buy (Meizorg, van Amsterdam naar Paramaribo, 1802); Casper Hansen (Koffieboon van Amsterdam naar Paramaribo); een sleutel 'van Cavel's scheepskist' is verplaatst naar HCA 65/16; een nachtwachtnieuwjaarswens 1799 naar HCA 65/15; rekeningboek plantage Elisabethshoop, 1802; financiële verantwoording voogdijschap van Suzanna Magdalena Jolly 1792-1797; 1 ex. 'Surinaamsche Courant', 15 april 1803; Duitse boekjes 'Anmerkungen' over een nieuw op te richten bank (Kopenhagen 1787); 7 ex. 'Haerlemsche Courant', 1799; prijslijsten en ladingboekjes van de lichter van Pieter Weijer voor de heer Vinke; Deens dagboek; 1806.VOC
32/612-1Twee veilingbiljetten van walvisvaarders, 1793, Vijf journalen door Roelof Offertsz Meeuw: 1. Van de Groenlandvaarder Vrouw Jacoba, 1787, 1789. 2. Idem, 1776, 1779, 1780 (achterin copieën van 15 aan boord geschreven brieven over het verloop van de reis).Visserij
30/769-3twee soldijboeken Elmina (1794).West-Afrika
32/373-2Twee schriften met journaal, aantekeningen en kopieën van brieven van de Jongste Pieter, in verkeerde map; Delen van het journaal van De Vriendschap, 3 zakelijke brieven, in verkeerde map; 10 zakelijke brieven van de Jonge Jan (2).Oostzee
30/685twee pakken: 1. scheepspapieren van de Maria (van Dordrecht naar Lissabon); journalen en kasboek; schrift met navigatieoefeningen; handgeschreven catechismus. 2: cognossementen van de Maria. Rotterdams schip van Nantes naar Saint Boeuf, schipper Pieter van der Velde genomen in 1759. Hier was behang bij, verplaatst naar HCA 65/24 en papier HCA 30/55; resten van een ganzenveer.Overig Europa
30/870Twee pakjes met violet lint: I. Drie brieven aan leden van de familie Pijl in Batavia. 1 ex. 'Oprechte Haerlemse Saterdaegse Courant', no. 47, nov. 1673. II. Voorbeelden van diverse stoffen, o.a. van borduurwerkVOC
30/756Twee kasboeken van de Nederlandse vestigingen op Axim, fort Sint Anthonius (Goudkust); onkosten; lijsten met slaven; alle voor de Heren Raden der kolonie Amerika; doorschoten met allerlei briefjes.West-Afrika
32/493-2Twee journalen: 1. Juffrouw Anna Constantia, 1776, in één boek met De Liefde, 1780 (HCA 32/389). 2. Juffrouw Maria, 1779, in één boek met de Jonge Jan (HCA 32/373) genomen tussen San Sebastian en Genua en naar Lissabon gebracht.Caraibisch Gebied
32/480-1Twee journalen van de Vrouwe Elisabeth. Schippers: Henricus Detmar (Vrouwe Cornelia 1781), Reintje Nobel (Vrouw Cornelia 1780-1782), Teekle Sjoerds (Vrouw Deliana Maria), Jan Cornelissen (Vrouw Elizabeth (1782), Teunis de Boer (Vrouw Eleonora).Caraibisch Gebied
30/860Twee helften van een brief (no 24 en 27) aan Cornelis Jacobsen Platevoet, uitgevaren als opperstuurman op het schip Muiderbergh in 1678 (?) 1 ex. 'Haegse Donderdaegse Post-tydinge', no 82, 5 okt 1673.Overig Europa
32/871-2Twee Gezusters (871/160) dik dossier met processtukken en scheepspapieren. Het schip voer van Bordeaux naar Hamburg.Overige koopvaardij
30/338Twee ex. 'Leydse Courant', twee ex. 'Rotterdamse Courant', alle van mei 1780; 'Mercure de France' van 22 april 1780; 'Treurgalm op de dood van kapitein Mattheus Johannes Servat'; kapt. Paulus Cras; D. Bakker; Cornelis Reijnders; Roelof Barents; postzak van Roelof Barents; ca 30 brieven uit Bengalen naar Nederland, 1780.Caraibisch Gebied
32/1048-1Twee delen van het Journaal en Grootboek van de Henriette, 1801, 1802.NB zie ook HCA 32/1047 en HCA 32/1477 (bundel 3653 B). Het laatste nummer betreft de 'contested case' van de Henriette, maar zit niet in de desbetreffende doos.VOC
32/670-3Twee bundels met VOC- stukken: brieven uit Batavia met de Hare gezonden. Rekeningen, assignaties etc.VOC
previous
12...15
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: