gahetNA in the National Archives

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten - Zoeken: illegaliteit

Search

Search fields
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
153 results found
Search result: 153 found
TrefwoordBeschrijving
AanmeldingCirculaire van vertegenwoordiger afdeling Comptabiliteit Departement van oorlog, Ch.J. Palstra, reserve-kolonel der Militaire Administratie, aan onder andere gewestelijke commandanten, betreffende bezoldiging officieren uit de illegaliteit, tijdelijk toegevoegd aan aanmeldingsbureaus voor OVW-ers, 11 juli 1945.
AanmeldingInstructie voor de officier uit de illegaliteit bij aanmeldingsbureaus. Bevel aan verbindingsofficieren Staf BNS betreffende deze bureaus. Bevel voor commandant Stoottroepen en Bewakingstroepen. Instructie hoofd Centraal Indelingsbureau van de KL. Stukken niet genummerd en niet getekend, 1945.
ArrestatiesVerslag van de in Tilburg gehouden vergadering van de Illegaliteit, 19 december 1944.
ArrestatiesBrief van leidende persoonlijkheden uit het verzet aan leden van de Nederlandse regering over aandeel illegaliteit in arrestaties en zuivering, 7 december 1944.
BezoldigingCirculaire van vertegenwoordiger afdeling Comptabiliteit Departement van Oorlog, Ch. J. Palstra, reservekolonel der Militaire Administratie, aan onder andere gewestelijke commandanten, betreffende bezoldiging officieren uit de illegaliteit, tijdelijk toegevoegd aan aanmeldingsbureaus voor OVW-ers, 11 juli 1945.
BezoldigingVan hoofd afdeling BS aan gewestelijke commandanten 1 – 14 inzake bezoldiging officieren uit de illegaliteit, z.d.
Bureau Inlichtingen (BI)Afschrift van rapport, voor HM de Koningin, gebaseerd op de vertrouwelijke nota inzake de illegaliteit in Nederland van mr. dr. G.J. van Heuven Goedhart, gedateerd juni 1944, Londen, 26 augustus 1944.
Bureau Inlichtingen (BI)Stukken betreffende Frans Driessen, Tony Legger (Boersma), Kazko, Schoemnaker, dr. De Loos, Van Gulik, alsmede brief van Arie betreffende de regering te Londen, HM de Koningin en de illegaliteit, 24, 27 februari, 3 maart 1945.
Burgerlijk BestuurBrief aan leidende persoonlijk uit het verzet aan leden van de nederlandse regering over aandeel illegaliteit in arrestaties en zuivering, 7 december 1944.
Contact-commissie der illegaliteitVerslag vraaggesprek met mr. H.W. Sandberg, 3 november 1947.
Contact-commissie der illegaliteitGegevens over illegale persorganen, 1944 – 1945.
Contact-commissie der illegaliteitStukken, onder andere fotokopieën, betreffende vertrouwensmannen, besluit handhaving openbare orde en organisatie van de politie, plan van voorbereiding voor een coördinatie van het Militair Gezag en het Civiel Bestuur, alsmede overzicht betreffende het besluit van de Contactcommissie inzake de door de Duitsers opgelegde algemene arbeidsinzet van alle mannen van de lichtingen 1905 – 1928, 27 december 1944 – 20 februari 1945.
Contact-commissie der illegaliteitOngetekend verslag betreffende de oprichting en de taak van de Contactcommissie der Illegaliteit, 27 juli 1944.
DeltavormingFotoafdrukken van rapporten, gemerkt GDN en Miki, betreffende leiding illegaliteit in noordelijke provincies, problemen bij leiding commando Utrecht, arrestaties in Groningen, klachten over Knokploegen in Friesland, Groningen, illegaliteit in Rotterdam, Drenthe, Groningen, Zaandam, ’s-Gravenhage, reorganisatie van verzetsbeweging, vergadering OD, Knokploeg en Raad van Verzet. Met inventaris oktober – november 1944.
Drenthe (Gewest III)Fotoafdrukken van rapporten, gemerkt GDN en Miki, betreffende leiding illegaliteit in noordelijke provincies, problemen bij leiding commando Utrecht, arrestaties in Groningen, klachten over Knokploegen in Friesland, Groningen, illegaliteit in Rotterdam, Drenthe, Groningen, Zaandam, ’s-Gravenhage, reorganisatie van verzetsbeweging, vergadering OD, Knokploeg en Raad van Verzet. Met inventaris, oktober – november 1944.
Economische aangelegenhe-denVerslag van de bijeenkomst illegaliteit van Laren, Blaricum, Huizen in de raadzaal van het gemeentehuis te Laren, Noord-Holland, 16 mei 1945
Economische aangelegenhedenStukken betreffende illegale pers, razzia’s, Colijn, economische situatie, de “Stichting”, Frankrijk, België, bevrijd Nederland, ‘s-Gravenhage, lanceerinrichtingen, “Richard”, illegaliteit, collaboratie, 30 december 1944 – 14 april 1945.
Falsificaties“In de schaduw van de illegaliteit”, artikel in de Friese editie van Je Maintiendrai, 12 januari 1946.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSEen opgave van fotografen die fotowerk hebben verricht t.b.v. de illegaliteit en enige van hen, later voor de BNS, z.d.
Film- en Fotodienst Nederlandse BNSFotoafdrukken van rapporten, gemerkt Geheime Dienst Nederland en Miki, betreffende leiding illegaliteit in noordelijke provincies, problemen bij leiding commando Utrecht, arrestaties in Groningen, klachten over Knokploegen in Friesland, Groningen, illegaliteit in Rotterdam, Drenthe, Groningen, Zaandam, ’s-Gravenhage, reorganisatie van verzetsbeweging, vergadering OD, Knokploeg en Raad van Verzet. Met inventaris, oktober – november 1944.
Financiële aangelegenhedenVooraanstaande figuren uit de illegaliteit verdacht wegens verduistering, krantenartikel, 22 december 1949.
Friesland (Gewest I)Brief hoofd aanmeldingsbureau voor OVW-ers Harlingen, aan chef-staf BNS Leeuwarden, betreffende benoeming officier uit de illegaliteit om kaderleden te testen, 18 juli 1945.
Friesland (Gewest I)“In de schaduw van de illegaliteit”, artikel in de Friese editie van Je Maintiendrai, 12 januari 1946.
Geheime Dienst Nederland (GDN)Fotoafdrukken van rapporten, gemerkt GDN en Miki, betreffende leiding illegaliteit in noordelijke provincies, problemen bij leiding commando Utrecht, arrestaties in Groningen, klachten over Knokploegen in Friesland, Groningen, illegaliteit in Rotterdam, Drenthe, Groningen, Zaandam, ’s-Gravenhage, reorganisatie van verzetsbeweging, vergadering OD, Knokploeg en Raad van Verzet. Met inventaris, oktober – november 1944.
Groningen (Gewest II)Fotoafdrukken van rapporten, gemerkt GDN en Miki, betreffende leiding illegaliteit in noordelijke provincies, problemen bij leiding commando Utrecht, arrestaties in Groningen, klachten over Knokploegen in Friesland, Groningen, illegaliteit in Rotterdam, Drenthe, Groningen, Zaandam, ’s-Gravenhage, reorganisatie van verzetsbeweging, vergadering OD, Knokploeg en Raad van Verzet. Met inventaris. oktober – november 1944.
Grote Adviescommissie“De illegaliteit en de benoemingen”, krantenartikel, 26 juni 1945.
Grote AdviescommissieVerslag bijeenkomst der sub-commissie naar aanleiding van de vergadering van de contactcommissie (commissie van 5) onder andere over Grote Raad der Illegaliteit, 13 juli 1944.
Grote AdviescommissieRapport over de ontwikkeling van de bundeling der illegaliteit in het nog bezette gebied gedurende maanden september 1944 - januari 1945 ten opzichte van de vraagstukken die na de bevrijding zijn op te lossen, opgesteld door D. Hildebrand en R.J.C.M. Schneemann, als vertegenwoordigers Top Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, maart 1945.
Houding van de burgerbevolkingIn de schaduw van de illegaliteit, artikel in de Friese editie van Je Maintiendrai, 12 januari 1946.
Houding van de burgerbevolkingStukken betreffende illegale pers, razzia’s, Colijn, economische situatie, de “Stichting”, Frankrijk, België, bevrijd Nederland, ‘s-Gravenhage, lanceerinrichtingen, “Richard”, illegaliteit, collaboratie, 30 december 1944 – 14 april 1945.
Illegale PersAfschrift van rapport, voor HM de Koningin, gebaseerd op de vertrouwelijke nota inzake de illegaliteit in Nederland van mr. dr. G.J van Heuven Goedhart, gedateerd juni 1944, Londen, 26 augustus 1944.
Illegale PersVerslag bijeenkomst der subcommissie naar aanleiding van de vergadering van de Contactcommissie (commissie van 5) onder andere over Grote Raad der Illegaliteit, 13 juli 1944.
Illegale PersStukken betreffende illegale pers, razzia’s, Colijn, economische situatie, de “Stichting”, Frankrijk, België, bevrijd Nederland, ‘s-Gravenhage, lanceerinrichtingen, “Richard”, illegaliteit, collaboratie, 30 december 1944 – 14 april 1945.
Inlichtingen over de vijandKrantenartikel, Nederlandse illegaliteit redde Londen van de V-wapens, z.d.
Inlichtingendienst BNSFotoafdrukken van rapporten, gemerkt GDN en Miki, betreffende leiding illegaliteit in noordelijke provincies, problemen bij leiding commando Utrecht, arrestaties in Groningen, klachten over Knokploegen in Friesland, Groningen, illegaliteit in Rotterdam, Drenthe, Groningen, Zaandam, ’s-Gravenhage, reorganisatie van verzetsbeweging, vergadering OD, Knokploeg en Raad van Verzet. Met inventaris, oktober – november 1944.
InstructiesBrief van gewestelijke commandant 9 aan plaatselijke commandanten betreffende de gang van zaken bij liquidatieacties door de illegaliteit, 29 november 1944.
Internationaal contact (illegaliteit)Uiteenzetting, 23 juni 1944.
Internationaal contact (illegaliteit)Uit Nieuwe Courant inzake Englandspiel, 5 april 1947.
Internationaal contact (illegaliteit)Verslag van onderhoud met majoor W.E.H. Janssen te Maastricht, 2 juli 1946.
Internationaal contact (illegaliteit)Rapport van W.G. Visser, (Sjuul, Willem Schipper), betreffende zijn werkzaamheden voor het BI en The Office of Strategic Service of the United States Forces, Steenderen, 11 juni 1945.
Internationaal contact (illegaliteit)Foto’s van rapporten alsmede rapporten van P.W.A. Landman te Eindhoven betreffende zijn illegale activiteiten en aandeel in de bevrijding van het zuiden, 13 oktober 1944, 3 juli 1949.
Internationaal contact (illegaliteit)Koninklijk Besluit houdende toekenning van onderscheidingen, 12 mei 1951.
Internationaal contact (illegaliteit)Kaartje waarop aangegeven ontsnappingslijnen naar Spanje en Engeland; ook gebruikt als koerierslijnen, z.d.
Internationaal contact (illegaliteit)Nominatieve opgave van leden van de Organisatie Nederland te Antwerpen, z.d.
Internationaal contact (illegaliteit)Koninklijk Besluit houdende toekenning van onderscheidingen 11 september 1952.
Juridische aangelegenhedenArtikel van dominee J. Overduin: Het kwaad der illegaliteit. Een antwoord, De Zwerver 7 juni 1947.
Juridische aangelegenhedenKrantenartikel, Oliebollen-hel voor Bijzonder Gerechtshof. Een spionne of helpster van de illegaliteit, z.d.
Juridische aangelegenhedenKrantenartikel, betreffende vooraanstaande figuren uit de illegaliteit verdacht wegens verduistering, z.d.
Kern, deStukken betreffende Frans Driessen, Tony Legger (Boersma), Kazko, Schoemnaker, dr. De Loos, Van Gulik, alsmede brief van Arie betreffende de regering te Londen, HM de Koningin en de illegaliteit, 24, 27 februari, 3 maart 1945.
Klachten over de BNS“Het kwaad der Illegaliteit. Een antwoord” Artikel van dr. J.Overduin in De Zwerver, 7 juni 1947.
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: