gahetNA in the National Archives

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Search

Search fields
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
187 results found
Search result: 187 found
TrefwoordBeschrijving
Noord-Holland NoordStukken en krantenartikelen betreffende de liquidatie van J.W. Gerver, te Spanbroek op 19 februari 1945, 31 mei 1943 – 14 juli 1947.
Noord-Holland NoordRapport van J. Verhagen betreffende de geschiedenis van de radiozender in Gewest XI [Alkmaar], september 1944 – april 1945, z.d.
Noord-Holland Noord“In memoriam Piet Smit”, artikel in De Zwerver, z.d.
Noord-Holland Noord“Sabotage onder water. Zaanse zwemmers verwijderden de springstof uit de pijlers van de Hembrug, 23 september 1944”, artikel in Dagblad voor de Zaanstreek, “De Typhoon”, 20 september 1947.
Noord-Holland NoordAantekeningen uit lijsten van aanwinsten van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, betreffende Westerbork, Leiden, Schiedam, Limburg, Broek op Langendijk, Vlodrop, Noord-Limburg en aangrenzend Duitsland, Roermond, Rotterdam, Noord-Holland, de Oranje-Garde, 1942 – 1945, 1947.
Noord-Holland NoordRapporten gewestelijk commandant, Noorderkwartier over het ontstaan en de werkzaamheden van de BNS, betreffende overzicht van de geschiedenis van de OD in Gewest XI, augustus 1943 tot september 1944 en ontstaan en organisatie van de BNS in Gewest XI, september 1944 – mei 1945
Noord-Holland NoordVerklaring van de majoor De Byll Nachenius, voormalig chef-staf Commando Noord-Holland Noord, opgenomen door Ministerie van Oorlog, chef van de Generale Staf, Sectie G 8, bureau D 1, de majoor S.P. van ’t Hof, 17 oktober 1947.
Noord-Holland NoordStukken betreffende Gewest XI, 27 juli 1944 – september 1945.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken van Algemeen Hoofdkwartier OD, behorende tot archief Gewest XI, december 1943 – 16 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken betreffende onderscheidingstekens, organisatie BNS, radioverbindingen, Knokploegen, behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, 14 april – 1 augustus 1944.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken van Hoofdkwartier Gewest XI, afkomstig uit archief Gewest XI, 5 november 1944 - 19 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken, behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest 11, betreffende de Nederlandsche Landstand, 1941 – februari 1945.
Noord-Holland NoordGebundelde in- en uitgegane [telefonische] berichten, behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest 11, 2 januari – 13 mei 1945.
Noord-Holland NoordStukken betreffende operatiën, behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest 11, 7 november 1944 – 30 april 1945.
Noord-Holland NoordStukken uitgegaan van Hoofdkwartier Gewest XI sectie I-1, behorende tot archief Gewest XI, 22 juli 1944 – 30 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, sectie I-2, betreffende onder andere distinctieven, Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, OD, Raad van Verzet, deltavorming, richtlijnen, geschiedschrijving, organisatie, taken BNS, bevelsverhoudingen, Strijdend Gedeelte, Bewakingstroepen, positie van leden BNS, 1 februari 1944 – 1 april 1945.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken van Hoofdkwartier Gewest 11, sectie I-3, afkomstig uit archief Gewest 11, 2 januari – 3 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, sectie I-V, 16 augustus 1944 – 26 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, sectie 2, 15 oktober 1944 – 1 februari 1945.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken van Hoofdkwartier Strijdend Gedeelte, sectie 4, afkomstig uit archief Gewest 11, 22 januari – 13 mei 1945.
Noord-Holland NoordRapporten van Hoofdkwartier Gewest XI, hoofd sectie V, januari 1944 – maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, sectie V, 6 oktober 1944 – 16 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest 11, sectie 6, 31 mei 1944 – 5 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest 11, sectie 7, 16 december 1944 – 17 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest 11, sectie 9, 9 september 1944 – 28 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest 11, sectie 9, betreffende gedragingen, benoeming en herbenoeming van burgemeesters, 16 mei 1941, november 1944 – 17 april 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, gewestelijke stormtroepen, 19 december 1944 - 31 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 1, Gewest XI, 21 augustus 1944 – 31 maart 1945.
Noord-Holland NoordDiverse stukken behorende tot het archief van commandant District 3, van Gewest XI, 4 maart 1944 – 25 juni 1945
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief commandant District 2, Gewest XI, betreffende onder andere spionage, financiële aangelegenheden, deltavorming, Strijdend Gedeelte, Stoottroepen, Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, bewapening, instructie, bevelsvoering, Centrale Inlichtingendienst, sabotage, overvallen, 24 augustus 1944 – 31 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief commandant District 4, Gewest XI, 15 juli 1944 – 1 april 1945.
Noord-Holland NoordStukken afkomstig uit archief districtcommandant V Gewest XI, 4 januari 1944 – 31 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief District 6, Gewest XI, 5 augustus 1944 – 31 maart 1945.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken archief regionaal trainingsofficier, District 6, Gewest XI, 16 november 1944 – 28 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief verplegingsofficier, District 6, Gewest XI, 30 januari – 31 maart 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, betreffende onder andere overvallen, Knokploegen, (klachten) BNS, voorlichting, Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, spionage, waterstaatkundige toestand, arrestaties, intendance, droppingsinstructie, 5 april – 4 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken ontvangen van voormalige chef-staf Hoofdkwartier Gewest XI, afkomstig uit diens archief, augustus 1943 – 16 september 1946.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Hoofdkwartier Gewest XI, betreffende Militair Gezag, 30 april – 4 juni 1945.
Noord-Holland NoordStukken behorende tot archief Gewest XI, betreffende onder andere Knokploegen, inlichtingendienst BNS, OD, instructie, voorlichting en pers, spionage, richtlijnenn, waterstaatkundige toestand, 1 oktober 1943 – 31 mei 1945.
Noord-Holland NoordCirculaire van BNS, Gewest XI, aan ZKH prins Bernhard met circulaire aan BS van de commissie, 3 Compagnie, Wormerveer, betreffende het rechtsgevoel, 13 juni 1945.
Noord-Holland NoordBrief van Deltacentrum aan onder andere commandanten gewestelijke Delta’s betreffende aanstelling commandant BNS, Stoottroepen en Bewakingstroepen, 25 oktober 1944, alsmede brief van Deltacentrum [de commandant Knokploegen, chef-staf OD, commandant Raad Van Verzet] aan alle gewestelijke commandanten Strijdend Gedeelte BS, 5 – 25 november 1944.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken van commandant BNS, behorende tot archief Gewest XI, 29 oktober 1944 – 19 maart 1945.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken van commandant BNS, behorende tot archief Gewest XI, 24 maart – 23 mei 1945.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken BNS, sectie V, behorende tot archief Gewest XI, 14 december 1944 – 16 april 1945.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken BNS, behorende tot archief Gewest XI, 31 maart, 18 – 20 mei 1945.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken commandant Strijdend Gedeelte, behorende tot archief Gewest XI, 4 april, 15, 17 mei 1945.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken commandant Bewakingstroepen, behorende tot archief Gewest XI, 29 maart – 2 juni 1945.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken BNS, Luci, behorende tot archief Gewest XI, 13 januari – 16 mei 1945.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken gewestelijke voedselofficier, sectie 2, behorende tot archief Gewest XI, 25 januari - 30 maart 1945.
Noord-Holland NoordUitgegane stukken Hoofdkwartier Gewest XI, sectie I-1, behorende tot archief Gewest XI, 2 april - 10 mei 1945.
previous
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: