gahetNA in the National Archives

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Search

Search fields
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
213 results found
Search result: 213 found
TrefwoordBeschrijving
Organisatie der BNSKoninklijke Besluit (aanduiding BS en bevelsverhouding tot BNS), 5 september 1944.
Organisatie der BNSBevel van Delta Centrum inzake opgave aantallen mensen, die bereid zijn wapenen te dragen, 22 september 1944.
Organisatie der BNSBrief van Sinten over organisatie BNS uit OD, Knokploeg en Raad van Verzet, 28 september 1944.
Organisatie der BNSRapport van de gevoerde besprekingen met ZKH prins Bernhard en opgesteld door Van Beek, 6 oktober 1944.
Organisatie der BNSBrief van Sloofer, afdeling BNS, 6 december 1944.
Organisatie der BNSRapport luitenant H.W.L. Frowein aan ZKH prins Bernhard der Nederlanden, 31 oktober 1944.
Organisatie der BNSBrief met hoofd: militaire Binnenlandse Strijden Gewest Eindhoven, 31 oktober 1944.
Organisatie der BNSKoninklijke Besluit van 5 september 1944 met aanvulling van sectie 2 afdeling BNS op 9 december 1944.
Organisatie der BNSConvocatie voor vergadering van commandeurs, 9 december 1944.
Organisatie der BNSInstructie nr. 2 ondertekend door P.L., 7 november 1944.
Organisatie der BNSBekendmaking van BNS aan de BNS, 8 november 1944.
Organisatie der BNSBrief aan majoor van de Wall Bake, 18 december 1944.
Organisatie der BNSBrief (geen leden van de politie), 22 december 1944.
Organisatie der BNSBrief majoor H.W.L. Frowein aan C.A. Bevelander, sectiecommandant BNS te Barendrecht, 25 juni 1945.
Organisatie der BNSBrief van Bep van Kooten aan kolonel Doorman inzake organisatie van de BNS in Noord-Limburg, 27 januari 1945.
Organisatie der BNSVan de BNS BNS aan commandant Bewakingstroepen en aan hoofd Centrale Financiering te Eindhoven inzake archivering.
Organisatie der BNSTelegram van BNS aan commandant BNS, 18 februari 1945.
Organisatie der BNSMemorandum aan ZKH prins Bernhard inzake organisatie BNS ten name van de grote rivieren, 15 februari 1945.
Organisatie der BNSEen opgave van Staf zuid aan chef-staf BNS inzake de organisatie sterkte van Staf zuid, 15 januari 1945.
Organisatie der BNSMinister van Oorlog aan chef-staf Militair Gezag, ministers van Binnenlandse zaken, justitie en oorlog, inzake opheffing BNS en indeling van het personeel, 3, 16 juli 1945.
Organisatie der BNSBrief van BNS BNS aan de gewestelijke commandanten der BNS betreffende overgang van de BNS in gezagstroepen, 24 juli 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van BNS aan gewestelijke commandant en de minister van oorlog, Staf Militair Gezag inzake opheffing BNS, 16 juli 1945.
Organisatie der BNSBespreking in London, 2e verslag van organisaties, 13 maart 1945.
Organisatie der BNSRichtlijnen voor selectie van leidende functies van kleinere en grotere allure in een leger organisatie, 11 maart 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van BNS aan commandant Brabant der Stoottroepen inzake “Field “, 26 maart 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van de reservekapitein A.A.Douw inzake vergoedingen, 31 maart 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van toekomstige bijvoegde civiele instanties inzake de arrestatieregeling, 5 april 1945.
Organisatie der BNSEen organisatie van het Stafkwartier commandant Bewakingstroepen.
Organisatie der BNSOpgave van Staf Gewest 6 aan Staf BNS inzake de indeling Staf Gewest 6 met de auto’s, 15 mei 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van gewestelijke commandant Overijssel en Noord- Oostpolder aan Staf BNS inzake indeling Staf Gewest Overijssel en Noord-Oostpolder met de auto’s, 15 mei 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van majoor P.Th. Six aan de majoor P.J.Six, commandant Bewakingstroepen inzake bespreking reorganisatie Staf, commandant Bewakingstroepen en overgang Staf commandant BNS, 17 mei 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van Staf BNS aan commandant BNS inzake telefoonverbinding, 17 mei 1945.
Organisatie der BNSBevel van BNS aan commandant BNS, commandant Strijdend Gedeelte, commandant Bewakingstroepen en gewestelijke commandant in Hilversum, Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, ‘s-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht inzake de bevelvoering in de BNS, 26 mei 1945.
Organisatie der BNSEen opgave van de opperste leiding der BNS, 20 mei 1945.
Organisatie der BNSOpgave van Staf Gewest 14 Rotterdam, 7 juni 1945.
Organisatie der BNSBrief van Staf BNS aan de gewestelijke commandant BNS Groningen betreffende organisatie van de Gewestelijke Staf te Groningen, 25 mei 1945.
Organisatie der BNSOpgave van officieren behorende tot de Staf BNS, 25 mei 1945.
Organisatie der BNSOpgave van functionarissen bij de commandant BNS en commandant Bewakingstroepen, 20 mei 1945.
Organisatie der BNSOpgave van de belangrijkste functionnarissen uit Gewest 11, Alkmaar, t.b.v. bewijzen ter verkrijging van bezine en olie op elk Petrol Point, First Canadian Army, 25 mei 1945.
Organisatie der BNSOpgave van de belangrijkste functionarissen van Gewest IX (Hilversum) die in aanmerking komen voor benzinebewijzen, 26 mei 1945.
Organisatie der BNSOpgave inzake de belangrijkste functionarissen van Gewest 8 Utrecht, 26 mei 1945.
Organisatie der BNSOpgave inzake personeelsgegevens Gewest 3 Drenthe, 26 mei 1945.
Organisatie der BNSOpgave inzake personeelsgegevens van Gewest 5 Achterhoek, 27 mei 1945.
Organisatie der BNSSchrijven van kapitein Schade aan majoor Frowein inzake personeel Staf Rotterdam, 27 mei 1945.
Organisatie der BNSOpgave van gewestelijke commandant Gewest 1 aan BNS inzake opgave namen van Gewest, 1, 27 mei 1945.
Organisatie der BNSOrganisatie Gewestelijke Staf Het Gooi, 29 mei 1945.
Organisatie der BNSBevel van BNS inzake reorganisatie van de BNS in het algemeen en van de gewestelijke staven in het bijzonder, 31 mei 1945.
Organisatie der BNSCirculaire van Staf BNS betreffende reorganisatie Gewest XIII, 2 juni 1945.
Organisatie der BNSVerslag van majoor Frowein in huize Padua te Rotterdam inzake organisatie BNS en overgang BNS KL, 30 mei 1945.
Organisatie der BNSOpgave betreffende de belangrijkste functionarissen van Staf Gewest XII, 5 juni 1945.
previous
12...5
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: