gahetNA in the National Archives

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Search

Search fields
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
208 results found
Search result: 208 found
TrefwoordBeschrijving
KP (Knokploegen)Brief van commandant Knokploegen “Frank” voor geheel Nederland aan Borghouts, afschrift, 28 september 1944 .
KP (Knokploegen)Brief van A. van der Holst, Eindhoven, namens Afwikkelingsbureau “Noord-Brabant Oost” aan majoor C. Verhoeff, militaire commissaris te Eindhoven, 1 oktober 1944.
KP (Knokploegen)Brief van “Frank” aan “Peter” over de gebeurtenissen in Nederland, 16 oktober 1944.
KP (Knokploegen)Rapport van “Leo” aan majoor J. Crasborn, commandant Stoottroepen Zuid, betreffende arrestaties, die in de radiodienst plaats vonden in het oosten van het land, 13 april 1945.
KP (Knokploegen)Brief van Staf BNS aan de heer F. Jalink met 15 rapporten over de rol die de OD gespeeld heeft op de Veluwe, 3 juli 1945.
KP (Knokploegen)“Het werk van sectie V–OD-BNS”, artikel van J. Kok, kolonel der Genie, artikelen in De Ingenieur, 25 oktober 1946 alsmede De Zwerver, 23 november 1946.
KP (Knokploegen)Brief van gewestelijkesabotagecommandant XVI betreffende organisatie BNS en de verhouding tussen OD, Knokploegen en Raad van Verzet, z.d.
KP (Knokploegen)Personalia uit een blad van een krant en enkele berichten betreffende Knokploegen, november 1945.
KP (Knokploegen)Brief van landelijke sabotagecommandant betreffende de taak van de Knokploeg en houding van de bevolking na “Dolle Dinsdag”, 23 december 1944.
KP (Knokploegen)Rapport van de toestandkoming en ontwikkeling van de OD in het District Vlaardingen/Westland, 29 september 1945.
KP (Knokploegen)Rapport over de werkzaamheden, de verhouding en de toestand in het District Rotterdam, Gewest XIV District I, van de BNS, voornamelijk OD door districtscommandant Bewakingstroepen (vervolg 2), mei 1945.
KP (Knokploegen)Brief van gewestelijke commandant I betreffende organisatie BNS in Friesland, 7 december 1944.
KP (Knokploegen)Verslag van districtscommandant Bewakingstroepen Hoeksche Waard, L.C. van As, betreffende werkzaamheden OD vanaf 1 mei 1944 tot bevrijding, z.d, alsmede verslag van commandant Bewakingstroepen, R.L. Euwema, het ontstaan en de vorming BNS vanaf 1 mei 1944 tot één week na de caputilatie in Westelijk-Nederland, z.d., alsmede verslag van commandant Bewakingstroepen Maasdam, W. Barendrecht, betreffende plaatselijk commando te Maasdam, z.d.
KP (Knokploegen)Rapport over de geschiedenis van de OD-Bewakingstroepen District VI Dordrecht van 1 mei 1944 tot de bevrijding, door districtscommandant Bewakingstroepen 6, 17 augustus 1945.
KP (Knokploegen)Het georganiseerd verzet in Nunendaal. Stuk afkomstig van de heer Philippus te ’s-Gravenhage. z.d.
KP (Knokploegen)“Overval te Zoeterwoude”, artikel in De Leidsche Post, 20 december 1946.
KP (Knokploegen)Rapporten van luitenant Navis alsmede dr. van Beerman betreffende situatie in Nijmegen nà de bevrijding van de stad, 2, 10, 16 oktober 1944.
KP (Knokploegen)Brief van eerste-luitenant L. Röpcke, 2020 Canadian Detachment Troops, aan Nederlandse Militaire Missie, 33 Civil Affairs Unit, 91 Town Major, British Liberation Army, betreffende verhouding met Knokploegen, 21 oktober 1944.
KP (Knokploegen)Nota van majoor C.H.J.F. van Houten aan ZKH prins Bernhard, onder andere betreffende aanname Nederlanders door Engelse onderdelen, benzineleverantie voor BNS, Eindhoven, 9 oktober 1944.
KP (Knokploegen)Brief van Stoottroepen der Koninklijke Patrouille, onder andere betreffende ontstaan, opbouw en wezen van Partizanen Actie Nederland, gewestelijk sabotagecommandant Peter [Zuid], Districtsleider, brigade “Blauwe Jagers”, fouten door “commissie van vijf” betreffende gearresteerde peronen, Eindhoven, 2 oktober 1944. Met bijlage betreffende nog in functie zijnde politiemannen, die gearresteerd en gevangengehouden dienen te worden.z.d.
KP (Knokploegen)“In memoriam Simon Koopman, Petrus Pronk, Johnnie Huybrechts, Piet Stokhof, Wervershoof”, artikel in De Zwerver, 10 mei 1947.
KP (Knokploegen)Brief van reservekapitein M. Heynen, commandant voormalig vak IV, District Maastricht, OD, aan majoor S.P. van ’t Hof, Centraal Afwikkelingsbureau BNS, Utrecht. Met bijgevoegde stukken, 16 september 1944 - maart 3 juli 1946.
KP (Knokploegen)Circulaire van gewestelijk commandant 9 aan plaatselijke commandanten Hilversum, Bussum, Naarden, Weesp, Kortenhoef, Laren, Blaricum, Huizen, betreffende het zoveel mogelijk opnemen van alle illegale groepen in het driehoeksverband OD – Raad van Verzet - Knokploegen, 13 september 1944.
KP (Knokploegen)Rapport betreffende het verwerven van vlees door Knokploegen, november 1944.
KP (Knokploegen)Circulaire van gewestelijke commandant IX betreffende richtlijnen voor sabotage, 22 december 1944.
KP (Knokploegen)Brief van commandant Knokploegen aan plaatselijke commandant betreffende verslag, 28 december 1944.
KP (Knokploegen)Typeringen van een lid van de Knokploeg, 24 november 1944 en Knokploeg vrouw, 2 maart 1945 ontleend aan Bert Voeten: Doortocht.
KP (Knokploegen)Brief van sergeant Van Os aan commandant BNS te Laren met klacht over toestanden in de BNS, 12 mei 1945.
KP (Knokploegen)Verklaring betreffende oprichting illegale kranten onder andere “Vrij Nederland, Ons Vaderland”, ondertekend Albert, z.d., alsmede Mijn werken en leven tijdens mijn verblijf als antifascistische vluchteling in Nederland (A. Sch. Düsseldorf, ondertekend Albert, z.d., alsmede verklaring betreffende staatsburgerschap (van Albert Sch.) z.d.
KP (Knokploegen)Brief, behorende tot archief BNS Laren, van plaatselijke commandant 3 (Laren) aan commandant Stoottroepen, betreffende onderscheidingstekenen Knokploegen, 15 mei 1945.
KP (Knokploegen)Verklaring van A.G. van Daalen voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, 19 mei 1947.
KP (Knokploegen)“Het einde van Sjeng Coenen en Joep Francotte”, artikel in De Zwerver, 14 juni 1947.
KP (Knokploegen)Afschrift van concept radiotoespraak op 29 juni 1946 van kolonel Ch. van Houten betreffende prins Bernhard, commandant Binnenlandse Strijdkrachten, z.d.
KP (Knokploegen)Stukken en krantenartikelen betreffende, de liquidatie van, J.W. Gerver, te Spanbroek op 19 februari 1945, 31 mei 1943 – 14 juli 1947.
KP (Knokploegen)Opmerkingen en aanwijzingen in aansluiting op de per radio-omroep bekend gemaakte handleiding van de opperbevelhebber aan alle organisaties die erkend zijn als BNS, ondertekend door Van Beek (H.W.R Frowein), 7 oktober 1944.
KP (Knokploegen)Afschrift van brief van luitenant-kolonel b.d. Th.A. Boeree aan kolonel jhr. P.J. Six betreffende onder andere OD, Knokploegen, Raad van Verzet, Ede, 5 juli 1947.
KP (Knokploegen)Extractrapport van jhr. mr. L. op ten Noort (Reinders) reserve eerste-luitenant der Artillerie, lid no. 303 van militaire en civiele berichtendienst “Packard”, afdeling Utrecht “Irene”, betreffende de geschiedenis en ontwikkeling van de BNS te Utrecht, Utrecht, 19 april 1945.
KP (Knokploegen)Rapport van majoor Borghouts betreffende zijn werkzaamheden in het bezette Nederlandse gebied, 26 mei 1945.
KP (Knokploegen)Brief van Dick Boer aan leden Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en Knokploegen betreffende bepalen houding t.o.v. diverse organisaties na de bevrijding, z.d., alsmede uitnodiging, met agenda, voor het bijwonen van vergadering landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en Knokploegen zuidelijke provincies op 2 januari (1945) te Eindhoven, alsmede adressenlijst Limburg, Gelderland, Noord-Brabant oost en west, Zeeland, z.d.
KP (Knokploegen)Verslag van bespreking gehouden op Hoofdkwartier BNS tussen prins Bernhard, luitenant-kolonel Van Houten, majoor Six, Rob [commandant Knokploeg Rotterdam], kapitein van Amstel [Caljé] en kapitein Borghouts [Peter Zuid] betreffende onder andere situatie Rotterdam en Gewest, 12 januari 1945.
KP (Knokploegen)Brief van J. van Amstel aan Wim Gerbrandy, 23 december 1945. Brief van Van Amstel aan BI, 21 december 1944. Brief van BI aan Van Amstel, met onsamenhangende bijlagen, 14 december 1944.
KP (Knokploegen)Johannes Post,een historisch feuilleton incompleet door Anne de Vries, z.d.
KP (Knokploegen)Concept voor een artikel “Uit het verzet geboren” (niet geplaatst) in een der bladen voor de troepen in Indië, afkomstig van kolonel Van Houten, 1947.
KP (Knokploegen)Rapport van A.W. Vingerhoets, organisatieleider Noord Brabant oost, betreffende de organisatie der landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers, in het bijzonder in Noord Brabant Oost, Veldhoven, z.d.
KP (Knokploegen)Verslag van onderhoud met kapitein J.W.H. Frantzen en echtgenote te Swalmen, 2 juli 1946.
KP (Knokploegen)Verslag van onderhoud met majoor W.E.H. Janssen te Maastricht, 2 juli 1946.
KP (Knokploegen)Verslag van onderhoud met W.J. Houwen te Horst op 3 juni 1946, 11 juli 1946.
KP (Knokploegen)Brief van de stichting kinderhuis Wees een Zegen over bevindingen voor en na de bevrijding, 6 augustus 1947.
KP (Knokploegen)Pleitnota van mr. A. Mout betreffende R. Zwolsman. Zitting van het Bijzonder Gerechtshof te ’s-Gravenhage, Met bijlagen.6 november 1946.
KP (Knokploegen)“In memoriam ir. E.E. Drenth, P. Krol (Dirk Loeve–Piet van Straten)”, artikel in De Zwerver, 24 mei 1947.
previous
12...5
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: