gahetNA in the National Archives

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Search

Search fields
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
153 results found
Search result: 153 found
TrefwoordBeschrijving
Limburg (Gewest XIX)Agenda en rapport vergadering verbindingsofficieren op 2 december 1944, 4 december 1944.
Limburg (Gewest XIX)Onthulling monument gevallen strijders van Benschop (J.A. en J. v. Ieperen, T.A, A.C. en A.A. Klever, H. Sattler, J.G. v. d. Ende, A.P. v. Vliet), “Onthulling monument te Dalfsen” (M.J.E. v. d. Veen), “Het was een boer” (Krans van Bovenbosch), Met kinderen en politie (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, Amsterdam), “Het boetekleed ontsiert de man niet” (de Joodse Raad), artikelen, in De Zwerver, 1945.
Limburg (Gewest XIX)Brief van hoofd afdeling BNS aan sous chef-staf Militair Gezag betreffende lijst van taken en de sterkte van de BNS per Gewest, 1 juli 1945.
Limburg (Gewest XIX)Verslag van eerste-luitenant P. Kanters betreffende organisatie en werkzaamheden van de OD en BNS Gewest XIX, District 1, Mook, gedurende de bezetting en na de bevrijding, 17 september 1946.
Limburg (Gewest XIX)Rapport van majoor mr. J. Meijnen aan onder andere ZKH prins Bernhard betreffende bezoek aan Bewakingstroepen District Heerlen en Maastricht, 14 januari 1945, alsmede rapport commandant Bewakingstroepen Mijnstreek, J.J.W.M. Willemse, aan Hoofdkwartier BNS, Breda, betreffende positie bewakingstroepen, Heerlen, 27 januari 1945, alsmede aanbiedingsbrief majoor H.W.L. Frowein aan majoor Meynen, Maastricht, 30 januari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Het begon in september, bevrijding van Venray, artikel in De Zwijger, 12 oktober 1945.
Limburg (Gewest XIX)Rapport van majoor mr. J. Meijnen aan onder andere ZKH prins Bernhard betreffende bespreking op 8 januari 1945 met adjudant van colonel Andrews, 9th United States Army, majoor jhr. van den Brandeler en majoor mr. J. Meijnen betreffende het aantal in te zetten bewakingstroepen in de Amerikaanse sector van Zuid-Limburg, 13 januari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Rapport van verbindingsofficier te Maastricht, 29 januari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Rapport van verbindingsofficier te Maastricht betreffende bespreking met commandant Stoottroepen, 29 december 1944.
Limburg (Gewest XIX)Brief van districtscommandant BNS Venlo, M.C.H. Russel, aan hoofdintendant BNS, kapitein Douw, Apeldoorn, betreffende sterkte en taken compagnieën Venlo en Tegelen alsmede rantsoeneringsmoeilijkheden, 30 mei 1945.
Limburg (Gewest XIX)Brief van hoofd afdeling BNS, majoor mr. C.H.J.F. van Houten, aan tijdelijke gewestelijke commandant Bewakingstroepen, Maastricht, betreffende aanstelling van eerste-luitenant Sloos tot verbindingsofficier te Maastricht, 1 december 1944.
Limburg (Gewest XIX)Rapport verbindingsofficier betreffende de week van 10 – 16 december 1944 inzake arrestatiebevoegdheden n.a.v. arrestaties van onder andere prof. Gelissen, Maastricht, 16 december 1944.
Limburg (Gewest XIX)Nota van majoor C.H.J.F. van Houten aan ZKH prins Bernhard, onder andere betreffende aanname Nederlanders door Engelse onderdelen, benzineleverantie voor BNS, Eindhoven, 9 oktober 1944.
Limburg (Gewest XIX)Deel van brief commandant Bewakingstroepen, District Maastricht, aan Hoofdkwartier BNS, Breda, betreffende uniformering met regenjassen, 29 december 1944.
Limburg (Gewest XIX)Stukken betreffende Nederlandse kentekenen op uniformen Stoottroepen alsmede uniformering stoottroepen in dienst bij Amerikaanse strijdmacht, 5 februari – 14 maart 1945.
Limburg (Gewest XIX)Rapport van BNS, verbindingsofficier Van de Brandedeler, betreffende zuiveringsactie bij Stoottroepen en Bbewakingstroepen Sittard, Heerlen, Maastricht, 6 januari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Brief van commandant Nederlandse Bewakingstroepen District Maastricht aan kolonel Doorman, Hoofdkwartier Nederlandse Strijdkrachten, Breda, betreffende verzoek van kolonel Andrews tot levering van troepen voor de beveiliging brug over het Albertkanaal in Canne (België), 29 december 1944.
Limburg (Gewest XIX)Brief van hoofd afdeling BNS aan majoor jhr. Van den Brandeler betreffende historische overzicht, 30 maart 1945.
Limburg (Gewest XIX)Brief van commandant Bewakingstroepen, Maastricht, aan BNS, Breda, betreffende voorstel herinneringsinsigne bewakingstroepen, 28 december 1944.
Limburg (Gewest XIX)Stukken betreffende majoor jhr. J. van de Brandeler, verbindingsofficier te Maastricht, inzake onder andere districtscommandant Roermond, inspecteur-generaal der mijnen ir. Nicolas, Bewakingstroepen, Light Infantry Bataillons, aanklachten tegen prof. dr. ir. Gelissen, grens- en gezagscompagnieën, legering, voeding, dr. Welfers Bekking, krijgsgevangegen in Linnen, ongeval met dodelijke afloop door wapeninstructie te Valkenburg, beëdiging officieren Stoottroepen te Maastricht, opleidingsschool in Aken, 8, 13, 14, 22 februari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Rapport van BNS, verbindingsofficier Van de Brandeler, Maastricht, 24 februari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Brief van Nederlandse Middenstandsbank te Maastricht aan Regeringsdienst ‘’Oog en Oor’’ te Amsterdam betreffende de financiering van soldijen in de eerste maanden na de bevrijding in Limburg, alsmede lijst van verstrekte en ontvangen gelden, 8 februari 1946.
Limburg (Gewest XIX)Aantekening sergeant-majoor-instructeur gezagstroepen, G. Warrink, betreffende OD en Knokploegen, 31 mei 1946.
Limburg (Gewest XIX)Brief van reservekapitein M. Heynen, commandant voormalig vak IV, District Maastricht, OD, aan majoor S.P. van ’t Hof, Centraal Afwikkelingsbureau BNS, Utrecht, met bijgevoegde stukken, 16 september 1944 – maart 3 juli 1946.
Limburg (Gewest XIX)Berichten en bevelen Algemeen Hoofdkwartier OD en Delta -commandant aan gewestelijke commandant XIX, september, november 1944.
Limburg (Gewest XIX)Order van commandant Bewakingstroepen, District Maastricht, aan majoor Six, civil affairs, Maastricht, betreffende de inzet van troepen t.b.v. geallieerde commandanten, 4 december 1944.
Limburg (Gewest XIX)Notes, by P.A. Warren, Major-General Staff, secretary SHAEF on a conference held at headquarters SHAEF, Netherlands, to discuss the raising of the Light Infantry Battalions in 9th US Army Area, december 21th 1944.
Limburg (Gewest XIX)Stukken betreffende plundering, eind oktober 1944, van Huize Wolfrath, Holthoum-Born, Limburg, 21 december 1944, 24,25 maart 1945.
Limburg (Gewest XIX)Brief, zonder afzender, aan chef Militair Gezag, generaal-majoor mr. H.J. Kruls, betreffende arrestatie door stoottroepen in Limburg Van Gelissen, Van Oppen, Van Heeckeren en Van Gelderen, 24 december 1944.
Limburg (Gewest XIX)“Lotharingen en Elzas gezuiverd. De geallieerde doorbraakpogingen bij Aken en Saarbrücken. Wanhoopsoffensief van Hitler”, krantenartikel, november 1946.
Limburg (Gewest XIX)Proces-verbaal betreffende overlijden van A.H. Kanters, alsmede stukken betreffende invaliditeit van L. Kusters, situatie bij Weert, 1944 – 1945.
Limburg (Gewest XIX)Brief van commandant Bewakingstroepen Mijnstreek aan Hoofdkwartier BNS te Breda, betreffende formatie Light Infantry Battalion, indeling bij 9th Army en 2nd Army, toekennen van rangen, 2 februari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Brief van commandant Bewakingstroepen Bataljon Treebeek aan commandant Bewakingstroepen betreffende positie bewakingstroepen t.o.v. militaire politie van de kaderschool, 30 november 1944.
Limburg (Gewest XIX)Proces-verbaal van peloton bewakingstroepen, onder andere pelotonscommandant, te Roosteren, betreffende verdwijning en vermissing van W. Jennissen te Roosteren, situatie te Roosteren op 3 januari 1945, 5 januari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Brief van commandant Bewakingstroepen Mijnstreek te Heerlen, aan Hoofdkwartier BNS te Breda, betreffende reisverslag aangewezen kadercursisten van het Bataljon Bewakingstroepen Treebeek naar de kadercursus, lokatie Chateau de Ranchecourt te Haudain in Frankrijk. 5 februari 1945
Limburg (Gewest XIX)Brief van commandant Bewakingstroepen Mijnstreek aan Hoofdkwartier BNS, Breda, betreffende onder andere betalingen van gezinnen van gesneuvelden, kostwinnersvergoedingen en toestanden bij burgerbevolking, 5 februari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Brief van commandant Bewakingstroepen Mijnstreek aan commandanten II, III Bewakingstroepen Mijnstreek betreffende formatie van twee Light Infanterybattalion compagnieën, 3 februari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Brief van commandant Bewakingstroepen Maastricht aan Hoofdkwartier BNS, Breda, betreffende reorganisatie, 5 februari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Afschriften van en aantekeningen uit stukken ter inzage verstrekt door majoor A.A. Douw, voormalig intendant Staf BNS. Met inventaris, 28 januari – 3 augustus 1945.
Limburg (Gewest XIX)Aanbiedingsbrief van militaire commissaris in Limburg, luitenant-kolonel mr. C.W.A. Schurmann, aan majoor v.d. Brandeler, Maastricht, bij processen verbaal inzake diefstallen gepleegd door leden kaderschool, januari – februari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Circulaire van commandant Bewakingstroepen Mijnstreek aan personeel Light Infantry Battalion, 13 Regiment Infanterie, betreffende overgang van mariniers, 3 februari 1945.
Limburg (Gewest XIX)“Toen het nachtegaaltje zweeg”, (bevrijding gevangenis Maastricht op 4 september 1944), artikel in De Zwerver, 20 mei 1947.
Limburg (Gewest XIX)Afschrift brief Ministerie van Oorlog, hoofd afdeling B II, aan regionaal betaalmeester Limburg, Maastricht, betreffende Bataljon Regiment Stoottroepen, alsmede brief commandant Herstellingsoord KL tevens betaalmeester, reserve eerste-luitenant der Militaire Administratie, N. Bochman, aan hoofd VIIIe afdeling Ministerie van Oorlog, betreffende onvolkomenheden in de administratie van het bataljon Regiment Stoottroepen, Oisterwijk, 15 november 1945.
Limburg (Gewest XIX)Aanbiedingsbrief luitenant-kolonel C.J.A. van de Putte, commandant Regiment Stoottroepen, bij geschiedenis van het regiment, Nijmegen, 19 juni 1947.
Limburg (Gewest XIX)“Verraad in Limburg. Duitse furie in District Gulpen”, artikel in De Zwerver, mei 1947.
Limburg (Gewest XIX)“Verraad in Limburg. Duitse furie in District Gulpen”, artikel in De Zwerver, mei 1947.
Limburg (Gewest XIX)Rapport van J. Theelen betreffende de spoorwegaanslag te Baexem op 14 september 1944, Roermond, 28 juli 1946.
Limburg (Gewest XIX)Deel van aanbiedingsbrief dhr. Jansen-v.d. Sande, Maasdriel, aan dhr. Janssen, organisator tentoonstelling Magazijn De Bijenkorf, Amsterdam, bij onder andere (niet aanwezige) foto’s betreffende Oranje Brigade te Maasdriel, 2 juli 1945, alsmede onder andere De Oranje Bode, 19 januari 1945.
Limburg (Gewest XIX)Rapporten van BNS, verbindingsofficier voor Limburg, kapitein J. Frantzen, 2 maart – 23 juni 1945.
Limburg (Gewest XIX)Verslag bijeenkomst van militaire commissarissen, Staf BNS en verbindingsofficieren betreffende historisch overzicht Staf BNS en van de BNS, met aanbiedingsbrief, 17 februari 1945.
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: