gahetNA in the National Archives

Delftse Statenkloosters / St. Bartholomeus: Regesten, Regestnr.: 209

All results...

Regestnr. 209

Regest Broeder Wilhelmus Heuter vermaakt aan het klooster der Karthusers twee perceelen land in Charlois, groot 5 en 2 morgen, als zijn moederlijk, en na overlijden van zijn vader een rente van 10 Rijnsche guldens jaarlijks als zijn vaderlijk erfdeel, waartoe zijn broeder, mr. Johannes Heuter, zijn toestemming geeft, behoudens dat jaarlijks 1 gouden kroon van de genoemde som zal worden afgezonderd voor specerijen voor alle broeders en dat zij eeuwig het feest van St. Ypolitus plechtig zullen vieren en op dien dag memorie houden voor zijn moeder.

Datum (c. 1478.)

Vorm Afschrift van een fragment van een instrument.

Opmerkingen Het opschrift luidt: "Ex instrumento facto de dispositione bonorum fratris Wilhelmini Heuter ante professionem suam". Het jaartal is gekozen in verband met regest no. 206.

Verwijzing -

Dorsale aantekening -

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.18.05, inventarisnummer: 3, folionummer: fol. XLI.

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: