gahetNA in the National Archives

Delftse Statenkloosters / St. Bartholomeus: Regesten, Regestnr.: 17

All results...

Regestnr. 17

Regest Schepenen in Delf oorkonden, dat Kerstant Pietersz. heeft gekocht van Pieter Cillen een huis met erf naast den Nuwen Langhen dijk aan de Noordzijde van de Delf, waaruit laatstgenoemde een rente van 10 schellingen jaarlijks behoudt.

Datum 1386 Januari 16

Datering charter Int jair ons Heren dusend driehonderd vive ende tachtich tsDinxdaghes na sente Ponciaens dach.

Vorm Afschrift.

Opmerkingen Zie de noot bij regest no. 18.

Zegels Met twee schepenzegels in papier genaaid.

Verwijzing -

Dorsale aantekening -

Bronverwijzing
Nummer toegang: 3.18.05, inventarisnummer: 3, folionummer: fol. LXX.
Nummer toegang: 3.18.05, inventarisnummer: 90

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: