gahetNA in the National Archives

Delftse Statenkloosters / St. Bartholomeus: Regesten, Regestnr.: 3

All results...

Regestnr. 3

Regest Schepenen in Delf oorkonden, dat Jan van Biervliet heeft ontvangen een rente van 40 schellingen Hollandsch jaarlijks uit een huis met erf, dat Jan Floris Haverdopsz. van hem gekocht heeft, en gelegen is op de Gheer.

Datum 1349 November 24

Datering charter Int jaer ons Heren dusent driehondert neghen ende viertich des Dinxdaghes op sinte Katerinen avond.

Vorm Afschrift.

Opmerkingen -

Zegels Met twee schepenzegels in papier genaaid).

Verwijzing Met vijf transfixen d.d. 1358 April 17, 1360 Maart 14 en September 29, 1370 Juni 28 en 1414 Januari 9 (zie de regest nos. 4-6, 13 en 41).

Dorsale aantekening -

Bronverwijzing
Nummer toegang: 3.18.05, inventarisnummer: 3, folionummer: fol. LXVIII verso.
Nummer toegang: 3.18.05, inventarisnummer: 106

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: