Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

gahetNA in the National Archives

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: voc

Search

Search fields
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.11 KB)

Bronnen (130)

Bronnen (130)
TitelCategorie
Generale landmonsterrollen van de VOC-dienaren in de VOC-vestigingen in Indië. NB. Tevens zeemonsterrollen vanaf 1780.VOC-personeel
Generale zeemonsterrollen van de VOC-dienaren op de VOC-schepen in Indië.VOC-personeel
Memorie van uitbetaling door de Kamer Zeeland aan VOC-dienaren die als passagiers op VOC-schepen van het Zuidland naar de Republiek zijn teruggekeerd.VOC-personeel
Generale land- en zeemansrollen van VOC-dienaren in de vestigingen en op de schepen in Indië.VOC-personeel
Register met aantekeningen betreffende schadeloosstellingen aan in dienst van de VOC verminkte personen.VOC-personeel
Lijst van namen van VOC-dienaren en hun gemachtigden in verband met geblokkeerde en gedeblokkeerde gelden.VOC-personeel
Betaalsrollen van militairen op de VOC-schepen, aangenomen door de 'volkshouders' voor de Kamer Zeeland.VOC-personeel
Registers betreffende benoemingen en bevorderingen van VOC-dienaren in Banda.VOC-personeel
Betaalsrollen van de opvarenden op VOC-schepen die in de havens van Ceylon liggen.VOC-personeel
Rollen van gekwalificeerde VOC-dienaren in Malabar.VOC-personeel
Generale monsterrollen en betaalsrollen van VOC-dienaren in Rio Delagoa en Kaap de Goede Hoop.VOC-personeel
Register bevattende rekeningen van de verkoop van door VOC-dienaren naar de Republiek meegenomen particuliere goederen.VOC-personeel
Lijst van vrijgekomen VOC-dienaren in Batavia.Vrijburgers (ex-VOC-personeel)
Rollen van in vrijburgerdom gestelde VOC-dienaren in Colombo.Vrijburgers (ex-VOC-personeel)
Naamlijsten van de gekwalificeerden van de VOC te Batavia en op de comptoiren van Indië, van de militie en de zeemacht der VOC in Indië, opgemaakt uit de gedrukte naamboeken der Hoge Indische Regering enz.VOC-personeel
Testamenten, verleden voor notarissen in de VOC-vestigingen in Indië.VOC-personeel
Testamenten van personen, overleden in VOC-vestigingen in Indië.VOC-personeel
Vrijbrieven van ontslagen en vrijgestelde VOC-dienaren, van bevorderde dienaren en van vrijburgers en armlastigen in de vestigingen in Indië, met testamenten opgemaakt in Batavia.VOC-personeel
Rollen van bevorderde VOC-dienaren, met enige vrijbrieven uit 1739-1743. NB. Het betreft de inv.nrs. 12166-12225 en 13497.VOC-personeel
Betaalsrollen van militairen in het regiment van de prins van Luxemburg, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken.VOC-personeel
Betaalsrollen van militairen in het regiment van de graaf De Meuron, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken.VOC-personeel
Betaalsrollen van militairen in het regiment van de hertog van Württemberg, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken.VOC-personeel
Generale monsterrollen van VOC-dienaren in Malabar. NB. Ook met rollen van huisgezinnen (1746) en van gekwalificeerden.VOC-personeel
Rollen van huisgezinnen van VOC-dienaren in Malabar. NB. Het betreft de inv.nrs. 12748, 12500, 12522, 12524 en12525.VOC-personeel
Generale monsterrollen van de VOC-dienaren in Kaap de Goede Hoop.VOC-personeel
Rollen van vrijburgers in Kaap de Goede Hoop. NB. Met soms ook testamenten, rollen van gekwalificeerden, rollen van ontslagen en bevorderde VOC-dienaren.VOC-personeel
Betaalsrollen van de opvarenden op VOC-schepen die aan de Kaap de Goede Hoop liggen, op weg van en naar de Republiek.VOC-personeel
Schuldboek betreffende op voorhand verstrekte gages aan VOC-dienaren op het schip `Zeeuw’ van de Kamer Zeeland op reis van de Republiek naar Ceylon.VOC-personeel
Indices op de resoluties van Gouverneur-generaal en raden betreffende benoemingen en bevorderingen van hoger VOC-personeel.VOC-personeel
Schuldbrieven van VOC-dienaren, uitgevaren voor de Kamer Enkhuizen, van gelden die zij op hun nog te verdienen gages hebben opgenomen.VOC-personeel
Rollen van bevorderde VOC-dienaren, met enige vrijbrieven uit 1739-1743. NB. Het betreft de inv.nrs. 12166-12225 en 13497.Vrijburgers (ex-VOC-personeel)
Generale monsterrollen van VOC-dienaren in Ceylon, 1694-1778, met rollen van de opvarenden van op Ceylon gestationeerde VOC-schepen,1707-1778. NB. Ook monsterrol Perzië (1710) en Coromandel (1712).VOC-personeel
Lijsten van Nederlandse en buitenlandse oorlogs- en VOC-schepen met onder andere namen van schippers.Schippers
Lijst van de koningen van Bantam en de jaren van hun regering, alsmede van de hoofden van de VOC aldaar.VOC-personeel
Monsterrol van het schip 'Delft'.VOC-personeel
Stukken betreffende de bemanning van de vloot onder bevel van Paulus van Caerden.VOC-personeel
Lijst van namen van bemanningsleden van het verongelukte schip `Walcheren’ die zijn overgegaan op het schip 'Kleine Zon'.VOC-personeel
Lijst van gestrafte personen op het schip 'Zwarte Leeuw'.VOC-personeel
Monsterrol van het schip `Banda’.VOC-personeel
Overgekomen brieven en papieren ontvangen uit Kaap de Goede Hoop betreffende de expeditie naar Rio Delagoa.VOC-personeel
Register van eden, afgelegd in de Kamer Amsterdam.VOC-personeel
Lijsten van voor de Kamer Amsterdam uitgevaren schepen, met vermelding van de voornaamste scheepsofficieren.VOC-personeel
Scheepssoldijboeken van de opvarenden van voor de Kamer Amsterdam uitgelopen schepen.VOC-personeel
Generale monsterrol van Ternate.VOC-personeel
Rol van gekwalificeerden, ingekomen bij Gouverneur-generaal en raden uit Banda.VOC-personeel
Monsterrollen van de schepen `Duivenvoorde’, `Ellemeet’, `Slot Aldegonde’ en `Hoedekenskerke’.VOC-personeel
Jaarboek van de Kamer Zeeland door Christiaan Sigismund Matthaeus, met onder andere gegevens over bewindhebbers.VOC-personeel
Verklaringen van dienaren van de Kamer Zeeland betreffende steekpenningen.VOC-personeel
Aanstellingen van bewindhebbers.VOC-personeel
Lijst van de leden van de Hoge Regering en van de gekwalificeerde personen in Indië.VOC-personeel
All results...
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: