Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: voc

Search

Search fields
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.11 KB)
130 results found
Search result: 130 found
TitelAantal personen in bestandCategoriePeriode
(boek) H.K. 's Jacob, De Nederlanders in Kerala 1663-1701 (‘s-Gravenhage 1976).tot 100 personenVOC-personeel1663-1701
(boek) Historische beschrijving der reizen of nieuwe of volkomen verzameling van de allerwaardigste en zeldzaamste zee- en landtogten... leverende dit deel het leven van alle de gouverneurs-generaal van Neerlands India met derzelver afbeeldingen (Amsterdam 1765). NB. Franse origineel op 54 H 1.tot 100 personenGouverneurs (Koloniën)1610-1753
(boek) J.R. Bruyn, Dutch Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries.meer dan 1000 personenSchippers1600-1700 ca.
(boek) Lijsten van de Compagniesdienaren op het eiland Decima in Japan van de jaren 1691-1789, Bulletin of the Japan-Netherlands Institute vol. 3 (Tokio 1979) nr. 1-2.100 - 1000 personenVOC-personeel1691-1789
(boek) Naamregister van de Ed. Mog. Heeren gecomm. Raden in de collegiën ter Admiraliteit alsmede E.E. Heeren bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, in alle de steden der provinciën van Holland, Zeeland en Vriesland, enz., nevens de bedienden der zelve (Amsterdam 1769).100 - 1000 personenVOC-personeel1637-1769
(boek), W.I. van de Wall, Vrouwen uit den Compagnie's tijd (Amersfoort, Weltevreden 1923).tot 100 personenVrouwen1570-1815
Aanneem-, betaals- en belastrollen en sterftelijsten van de opvarenden op voor de Kamer Zeeland uitgevaren schepen.100 - 1000 personenVOC-personeel1734-1794
Aanstellingen van bewindhebbers.tot 100 personenVOC-personeel1617-1766
Akten van aanstelling van garbuleurs en sjouwers en de namen van hun borgen.tot 100 personenVOC-personeel1748-1794
Akten van nominatie, en benoemingen uit deze nominaties, betreffende bewindhebbers van de Kamer Hoorn.tot 100 personenVOC-personeel1629-1765
Akten van transport van aandelen van de Kamer Delft, met bijlagen.tot 100 personenAandeelhouders1760-1796
Akten van transport van aandelen van de Kamer Hoorn, met bijlagen.tot 100 personenAandeelhouders1768-1782
Akten van transport van aandelen van de Kamer Rotterdam, met bijlagen.tot 100 personenAandeelhouders1739-1795
Alfabetische lijst van personen voorkomende in de rollen van de vrijbrieven, uitgegeven aan de Kaap de Goede Hoop voor de Kamer Zeeland.100 - 1000 personenVrijburgers (ex-VOC-personeel)1718-1791
Bemanningslijsten met mutaties van het schip `Gelderland’ en het schip `Banda’ naar aanleiding van overplaatsing van dienaren op het fort Oranje op Ternate. NB. Het betreft de inv.nrs. 513 en 514.tot 100 personenVOC-personeel1607-1610
Betaalsrollen van de opvarenden op VOC-schepen die aan de Kaap de Goede Hoop liggen, op weg van en naar de Republiek.100 - 1000 personenVOC-personeel1692-1778
Betaalsrollen van de opvarenden op VOC-schepen die in de havens van Ceylon liggen.100 - 1000 personenVOC-personeel1696
Betaalsrollen van de opvarenden op voor de Kamer Zeeland uitgevaren schepen.100 - 1000 personenVOC-personeel1703-1794
Betaalsrollen van militairen in het regiment van de graaf De Meuron, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken.tot 100 personenVOC-personeel1784-1794
Betaalsrollen van militairen in het regiment van de hertog van Württemberg, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken.tot 100 personenVOC-personeel1787-1794
Betaalsrollen van militairen in het regiment van de prins van Luxemburg, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken.tot 100 personenVOC-personeel1784-1787
Betaalsrollen van militairen op de VOC-schepen, aangenomen door de 'volkshouders' voor de Kamer Zeeland.tot 100 personenVOC-personeel1783-1794
Civiele en criminele rollen, processtukken van de Raad van Justitie te Kaap de Goede Hoop.100 - 1000 personenProcespartijen1692-1792
Generale land- en zeemansrollen van VOC-dienaren in de vestigingen en op de schepen in Indië.100 - 1000 personenVOC-personeel1720-1791
Generale landmonsterrollen van de VOC-dienaren in de VOC-vestigingen in Indië. NB. Tevens zeemonsterrollen vanaf 1780.100 - 1000 personenVOC-personeel1691-1791
Generale monsterrol van Ternate.tot 100 personenVOC-personeel1786
Generale monsterrollen en betaalsrollen van VOC-dienaren in Rio Delagoa en Kaap de Goede Hoop.tot 100 personenVOC-personeel1724
Generale monsterrollen van de VOC-dienaren in Kaap de Goede Hoop.100 - 1000 personenVOC-personeel1704-1790
Generale monsterrollen van Ternate.100 - 1000 personenVOC-personeel1788-1793
Generale monsterrollen van VOC-dienaren in Ceylon, 1694-1778, met rollen van de opvarenden van op Ceylon gestationeerde VOC-schepen,1707-1778. NB. Ook monsterrol Perzië (1710) en Coromandel (1712).100 - 1000 personenVOC-personeel1694-1778
Generale monsterrollen van VOC-dienaren in Malabar. NB. Ook met rollen van huisgezinnen (1746) en van gekwalificeerden.100 - 1000 personenVOC-personeel1722-1778
Generale zeemonsterrollen van de VOC-dienaren op de VOC-schepen in Indië.100 - 1000 personenVOC-personeel1691-1780
Grootboek betreffende de soldijrekeningen van invaliden in Colombo.tot 100 personenVOC-personeel1790-1792
Grootboeken van de kapitaalrekeningen en lijsten van de participanten van de Kamer Zeeland. NB. Het betreft de inv.nrs. 13784, 13785, 13795 - 13799.100 - 1000 personenAandeelhouders1602-1710
Indices op de resoluties van Gouverneur-generaal en raden betreffende benoemingen en bevorderingen van hoger VOC-personeel.tot 100 personenVOC-personeel1771-1778
Indices op het kapitaalboek van de renten van oude obligaties en van de afgifte op aandelen.tot 100 personenAandeelhouders---
Indices op het kapitaalboek van de renten van oude obligaties en van de afgifte op aandelen.tot 100 personenObligatiehouders---
Jaarboek van de Kamer Zeeland door Christiaan Sigismund Matthaeus, met onder andere gegevens over bewindhebbers.tot 100 personenVOC-personeel1759-1796
Lijst met namen van de matrozen en andere opvarenden uit het Pruisisch schip `Oostereem’, die naar Emden zijn vertrokken in het schip `Bijgeval’.tot 100 personenBuitenlanders1780-1800 ca.
Lijst met namen van de matrozen en andere opvarenden uit het Pruisisch schip `Oostereem’, die naar Emden zijn vertrokken in het schip `Bijgeval’.tot 100 personenPruisen (Personen)1780-1800 ca.
Lijst van alle broodbakkers in Middelburg.tot 100 personenBakkers1787-1790
Lijst van bewindhebbers van diverse kamers van de VOC. NB. Het betreft de inv.nrs. 9 en 184.tot 100 personenVOC-personeel1713-1761
Lijst van de gezinshoofden in het gebied van Bantam, van Europese vrijburgers, Chinezen en inheemsen, met opgave van de gezinssamenstelling, het aantal slaven en slavinnen, en beroep.tot 100 personenChinezen1723
Lijst van de gezinshoofden in het gebied van Bantam, van Europese vrijburgers, Chinezen en inheemsen, met opgave van de gezinssamenstelling, het aantal slaven en slavinnen, en beroep.tot 100 personenInheemsen1723
Lijst van de gezinshoofden in het gebied van Bantam, van Europese vrijburgers, Chinezen en inheemsen, met opgave van de gezinssamenstelling, het aantal slaven en slavinnen, en beroep.tot 100 personenVOC-personeel1723
Lijst van de gezinshoofden in het gebied van Bantam, van Europese vrijburgers, Chinezen en inheemsen, met opgave van de gezinssamenstelling, het aantal slaven en slavinnen, en beroep.tot 100 personenVrijburgers (ex-VOC-personeel)1723
Lijst van de koningen van Bantam en de jaren van hun regering, alsmede van de hoofden van de VOC aldaar.tot 100 personenKoningen1682-1783
Lijst van de koningen van Bantam en de jaren van hun regering, alsmede van de hoofden van de VOC aldaar.tot 100 personenVOC-personeel1682-1783
Lijst van de leden van de Hoge Regering en van de gekwalificeerde personen in Indië.tot 100 personenVOC-personeel1778
Lijst van de traktementen van de bewindhebbers en beambten bij de Kamer Amsterdam van de VOC.tot 100 personenVOC-personeel1700-1800 ca.
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: