gahetNA in the National Archives

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: voc

Search

Search fields
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.42 KB)
130 results found
Search result: 130 found
TitelPeriodeAantal personen in bestandIndex nummer
(boek) H.K. 's Jacob, De Nederlanders in Kerala 1663-1701 (‘s-Gravenhage 1976).1663-1701tot 100 personen7167
(boek) Historische beschrijving der reizen of nieuwe of volkomen verzameling van de allerwaardigste en zeldzaamste zee- en landtogten... leverende dit deel het leven van alle de gouverneurs-generaal van Neerlands India met derzelver afbeeldingen (Amsterdam 1765). NB. Franse origineel op 54 H 1.1610-1753tot 100 personen7222
(boek) J.R. Bruyn, Dutch Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries.1600-1700 ca.meer dan 1000 personen7012
(boek) Lijsten van de Compagniesdienaren op het eiland Decima in Japan van de jaren 1691-1789, Bulletin of the Japan-Netherlands Institute vol. 3 (Tokio 1979) nr. 1-2.1691-1789100 - 1000 personen7089
(boek) Naamregister van de Ed. Mog. Heeren gecomm. Raden in de collegiën ter Admiraliteit alsmede E.E. Heeren bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnie, in alle de steden der provinciën van Holland, Zeeland en Vriesland, enz., nevens de bedienden der zelve (Amsterdam 1769).1637-1769100 - 1000 personen7214
(boek), W.I. van de Wall, Vrouwen uit den Compagnie's tijd (Amersfoort, Weltevreden 1923).1570-1815tot 100 personen7251
Aanneem-, betaals- en belastrollen en sterftelijsten van de opvarenden op voor de Kamer Zeeland uitgevaren schepen.1734-1794100 - 1000 personen3272
Aanstellingen van bewindhebbers.1617-1766tot 100 personen3256
Akten van aanstelling van garbuleurs en sjouwers en de namen van hun borgen.1748-1794tot 100 personen3241
Akten van nominatie, en benoemingen uit deze nominaties, betreffende bewindhebbers van de Kamer Hoorn.1629-1765tot 100 personen3379
Akten van transport van aandelen van de Kamer Delft, met bijlagen.1760-1796tot 100 personen3373
Akten van transport van aandelen van de Kamer Hoorn, met bijlagen.1768-1782tot 100 personen3381
Akten van transport van aandelen van de Kamer Rotterdam, met bijlagen.1739-1795tot 100 personen3377
Alfabetische lijst van personen voorkomende in de rollen van de vrijbrieven, uitgegeven aan de Kaap de Goede Hoop voor de Kamer Zeeland.1718-1791100 - 1000 personen3761
Bemanningslijsten met mutaties van het schip `Gelderland’ en het schip `Banda’ naar aanleiding van overplaatsing van dienaren op het fort Oranje op Ternate. NB. Het betreft de inv.nrs. 513 en 514.1607-1610tot 100 personen3219
Betaalsrollen van de opvarenden op VOC-schepen die aan de Kaap de Goede Hoop liggen, op weg van en naar de Republiek.1692-1778100 - 1000 personen3361
Betaalsrollen van de opvarenden op VOC-schepen die in de havens van Ceylon liggen.1696100 - 1000 personen3353
Betaalsrollen van de opvarenden op voor de Kamer Zeeland uitgevaren schepen.1703-1794100 - 1000 personen3270
Betaalsrollen van militairen in het regiment van de graaf De Meuron, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken.1784-1794tot 100 personen3277
Betaalsrollen van militairen in het regiment van de hertog van Württemberg, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken.1787-1794tot 100 personen3345
Betaalsrollen van militairen in het regiment van de prins van Luxemburg, die met VOC-schepen naar Indië zijn vertrokken.1784-1787tot 100 personen3276
Betaalsrollen van militairen op de VOC-schepen, aangenomen door de 'volkshouders' voor de Kamer Zeeland.1783-1794tot 100 personen3271
Civiele en criminele rollen, processtukken van de Raad van Justitie te Kaap de Goede Hoop.1692-1792100 - 1000 personen3252
Generale land- en zeemansrollen van VOC-dienaren in de vestigingen en op de schepen in Indië.1720-1791100 - 1000 personen3233
Generale landmonsterrollen van de VOC-dienaren in de VOC-vestigingen in Indië. NB. Tevens zeemonsterrollen vanaf 1780.1691-1791100 - 1000 personen3266
Generale monsterrol van Ternate.1786tot 100 personen3246
Generale monsterrollen en betaalsrollen van VOC-dienaren in Rio Delagoa en Kaap de Goede Hoop.1724tot 100 personen3362
Generale monsterrollen van de VOC-dienaren in Kaap de Goede Hoop.1704-1790100 - 1000 personen3358
Generale monsterrollen van Ternate.1788-1793100 - 1000 personen3348
Generale monsterrollen van VOC-dienaren in Ceylon, 1694-1778, met rollen van de opvarenden van op Ceylon gestationeerde VOC-schepen,1707-1778. NB. Ook monsterrol Perzië (1710) en Coromandel (1712).1694-1778100 - 1000 personen3350
Generale monsterrollen van VOC-dienaren in Malabar. NB. Ook met rollen van huisgezinnen (1746) en van gekwalificeerden.1722-1778100 - 1000 personen3355
Generale zeemonsterrollen van de VOC-dienaren op de VOC-schepen in Indië.1691-1780100 - 1000 personen3267
Grootboek betreffende de soldijrekeningen van invaliden in Colombo.1790-1792tot 100 personen3352
Grootboeken van de kapitaalrekeningen en lijsten van de participanten van de Kamer Zeeland. NB. Het betreft de inv.nrs. 13784, 13785, 13795 - 13799.1602-1710100 - 1000 personen3369
Indices op de resoluties van Gouverneur-generaal en raden betreffende benoemingen en bevorderingen van hoger VOC-personeel.1771-1778tot 100 personen3375
Indices op het kapitaalboek van de renten van oude obligaties en van de afgifte op aandelen.---tot 100 personen3378
Indices op het kapitaalboek van de renten van oude obligaties en van de afgifte op aandelen.---tot 100 personen3378
Jaarboek van de Kamer Zeeland door Christiaan Sigismund Matthaeus, met onder andere gegevens over bewindhebbers.1759-1796tot 100 personen3253
Lijst met namen van de matrozen en andere opvarenden uit het Pruisisch schip `Oostereem’, die naar Emden zijn vertrokken in het schip `Bijgeval’.1780-1800 ca.tot 100 personen3240
Lijst met namen van de matrozen en andere opvarenden uit het Pruisisch schip `Oostereem’, die naar Emden zijn vertrokken in het schip `Bijgeval’.1780-1800 ca.tot 100 personen3240
Lijst van alle broodbakkers in Middelburg.1787-1790tot 100 personen3262
Lijst van bewindhebbers van diverse kamers van de VOC. NB. Het betreft de inv.nrs. 9 en 184.1713-1761tot 100 personen5442
Lijst van de gezinshoofden in het gebied van Bantam, van Europese vrijburgers, Chinezen en inheemsen, met opgave van de gezinssamenstelling, het aantal slaven en slavinnen, en beroep.1723tot 100 personen3261
Lijst van de gezinshoofden in het gebied van Bantam, van Europese vrijburgers, Chinezen en inheemsen, met opgave van de gezinssamenstelling, het aantal slaven en slavinnen, en beroep.1723tot 100 personen3261
Lijst van de gezinshoofden in het gebied van Bantam, van Europese vrijburgers, Chinezen en inheemsen, met opgave van de gezinssamenstelling, het aantal slaven en slavinnen, en beroep.1723tot 100 personen3261
Lijst van de gezinshoofden in het gebied van Bantam, van Europese vrijburgers, Chinezen en inheemsen, met opgave van de gezinssamenstelling, het aantal slaven en slavinnen, en beroep.1723tot 100 personen3261
Lijst van de koningen van Bantam en de jaren van hun regering, alsmede van de hoofden van de VOC aldaar.1682-1783tot 100 personen731
Lijst van de koningen van Bantam en de jaren van hun regering, alsmede van de hoofden van de VOC aldaar.1682-1783tot 100 personen731
Lijst van de leden van de Hoge Regering en van de gekwalificeerde personen in Indië.1778tot 100 personen3259
Lijst van de traktementen van de bewindhebbers en beambten bij de Kamer Amsterdam van de VOC.1700-1800 ca.tot 100 personen3758
previous
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: