gahetNA in the National Archives

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA)

Search

Search fields
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.42 KB)
5709 results found
Search result: 5709 found
TitelPeriodeAantal personen in bestandIndex nummer
'Partiën-bouck'.1593-1731meer dan 1000 personen3481
'Petitions'.1811-1813tot 100 personen2543
(boek) A.M. Hulkenberg, Het huis Dever te Lisse (Zaltbommel 1966).1221-1966100 - 1000 personen7101
(boek) A.M. Hulkenberg, Het huis Dever te Lisse (Zaltbommel 1966).1221-1966100 - 1000 personen7101
(boek) Almanak voor de provincie Zuid-Holland voor het jaar 1827 (Gorinchem 1827).1827100 - 1000 personen7102
(boek) Almanak voor de provincie Zuid-Holland voor het jaar 1827 (Gorinchem 1827).1827100 - 1000 personen7102
(boek) Berigt wegens de geconstitueerde magten en ambtenaren, residerende in de stad 's-Gravenhage, enz. Met hiaten. (‘s-Gravenhage 1815-1830). Periode: 1815-18301704-1794meer dan 1000 personen7005
(boek) J.K.H. de Roo van Alderwerelt, De meester-generaals en bevelhebbers der artillerie in de Nederlanden tot 1795 (Den Haag 1947).1550-1795tot 100 personen7066
(boek) R.V. Tooley's dictionary of mapmakers, comp. by R.V. Tooley (Amsterdam 1979-1985).1570-1900meer dan 1000 personen7139
(boek) R.V. Tooley's dictionary of mapmakers, comp. by R.V. Tooley (Amsterdam 1979-1985).1570-1900meer dan 1000 personen7139
(boek) [C.J. Segers], Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Lisse 1865-1965 (Lisse 1966).1865-1965tot 100 personen7120
(boek) [C.J. Segers], Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Lisse 1865-1965 (Lisse 1966).1865-1965tot 100 personen7120
(boek) [C.W. Delforterie], Voorschoten, rechterlijk archief, inv.nrs. 1 en 2, alfabetische fiches(Rijnland: tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken; 1974, jrg. 11; Leiden 1974).1577-1588100 - 1000 personen7109
(boek) [J. Heemskerk], Welgeboren mannen van Delfland 1600-1700 (z.pl. 1987).1601-1700100 - 1000 personen7126
(boek) A. Postma et al., Aan deze zijde van het Binnenhof (Den Haag 1990).1813-1990100 - 1000 personen1194
(boek) A. Postma et al., Aan deze zijde van het Binnenhof (Den Haag 1990).1813-1990100 - 1000 personen1194
(boek) A.A. Schwing, Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939 (Den Haag [1939]). In de bibliotheek voorlopig aan te vragen als 38 H 22.1929-1939100 - 1000 personen7036
(boek) A.A. Schwing, Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939 (Den Haag [1939]). In de bibliotheek voorlopig aan te vragen als 38 H 22.1929-1939100 - 1000 personen7036
(boek) A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Den Haag 1970 - ).700-1299meer dan 1000 personen7249
(boek) A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Den Haag 1970 - ).700-1299meer dan 1000 personen7249
(boek) A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Den Haag 1970 - ).700-1299meer dan 1000 personen7249
(boek) A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Den Haag 1970 - ).700-1299meer dan 1000 personen7249
(boek) A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Den Haag 1970 - ).700-1299meer dan 1000 personen7249
(boek) A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Den Haag 1970 - ).700-1299meer dan 1000 personen7249
(boek) A.C.M. Kappelhof, Tussen aansporen en opsporen: geschiedenis van 25 jaar staatstoezicht op de volksgezondheid (Den Haag 1990).1965-1990100 - 1000 personen7033
(boek) A.E. van Puffelen, Deutsche Auswanderung nach Holland im 18. Jahrhundert erläutert am Beispiel des Bergischen Landes. Overdruk uit Zeitschrift des bergischen Geschichtsvereins, 87 Bel. (z.pl. 1977).1648-1795meer dan 1000 personen7069
(boek) A.H.H. van der Burgh, Gezantschappen door Zweden en Nederland wederzijds afgevaardigd gedurende de jaren 1592-1795 (Den Haag 1886)1592-1795100 - 1000 personen7084
(boek) A.H.H. van der Burgh, Gezantschappen door Zweden en Nederland wederzijds afgevaardigd gedurende de jaren 1592-1795 (Den Haag 1886)1592-1795100 - 1000 personen7084
(boek) A.J. Bierman, M.J. van Lieburg en D.A. Wittop Koning, Biografische index van Nederlandse apothekers tot 1867 (Rotterdam 1992).1500-1867 ca.meer dan 1000 personen1188
(boek) A.J.A. van Ette, Onze ministers sinds 1798 (Alphen aan den Rijn 1948).1798-1947100 - 1000 personen7140
(boek) A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen: het Antilliaans patriciaat1634-1951100 - 1000 personen7141
(boek) A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen: het Antilliaans patriciaat1634-1951100 - 1000 personen7141
(boek) A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen: het Antilliaans patriciaat (‘s-Gravenhage 1951).1634-1951100 - 1000 personen7141
(boek) A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen: het Antilliaans patriciaat (‘s-Gravenhage 1951).1634-1951100 - 1000 personen7141
(boek) A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen: het Antilliaans patriciaat (‘s-Gravenhage 1951).1634-1951100 - 1000 personen7141
(boek) A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen: het Antilliaans patriciaat.1634-1951100 - 1000 personen7141
(boek) A.J.M. Kerckhoffs-de Heij, De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531; biografieën van raadsheren (Amsterdam 1980).1477-1531100 - 1000 personen7228
(boek) A.L.E. Verheijden, Le Conseil des Troubles: Liste des condamnés (1567-1573) (Brussel 1961).1567-1573meer dan 1000 personen7145
(boek) A.L.E. Verheijden, Le Conseil des Troubles: Liste des condamnés (1567-1573). (Brussel 1961).1567-1573meer dan 1000 personen7145
(boek) A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite uit de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991).1796-1810100 - 1000 personen1195
(boek) A.M. Overwater, De Barendrechtse doop- en trouwakten in de 17e eeuw (Barendrecht 1986).1606-1700100 - 1000 personen7130
(boek) A.M. Overwater, De Barendrechtse doop- en trouwakten in de 17e eeuw (Barendrecht 1986).1606-1700100 - 1000 personen7130
(boek) A.P. van Groningen, Geschiedenis der watergeuzen (Leiden 1840).1570-1572tot 100 personen7078
(boek) Adresboek van de residentie Sumatra's Oostkust, 1901 (Medan z.j. [1901]).1901100 - 1000 personen7026
(boek) Adresboek van de residentie Sumatra's Oostkust, 1901 (Medan z.j. [1901]).1901100 - 1000 personen7026
(boek) Akten van verpachting en nakoop enz. in de rekeningen van het rentmeesterschap van Schoonhoven 1480-1593, dl I-II, bew. door C.C.J. Lans (Den Haag 1985).1480-1593100 - 1000 personen7266
(boek) Akten van verpachting en nakoop enz. in de rekeningen van het rentmeesterschap van Schoonhoven 1480-1593, dl I-II, bew. door C.C.J. Lans, (Den Haag 1985).1480-1593100 - 1000 personen7266
(boek) Alfabetische naamlijst van gesneuvelde militairen 10-15 mei 1940, samengesteld door het Krijgsgeschiedkundig Instituut (z.pl. [1942]).1940meer dan 1000 personen7143
(boek) Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië / Regeringsalmanak (Batavia 1824-1942). -niet compleet-.1824-1942meer dan 1000 personen7193
(boek) Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië / Regeringsalmanak (Batavia 1824-1942). -niet compleet-.1824-1942meer dan 1000 personen7193
previous
12...115
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: