Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA)

Search

Search fields
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.11 KB)
5709 results found
Search result: 5709 found
TitelAantal personen in bestandCategoriePeriode
'Partiën-bouck'.meer dan 1000 personenMilitaire vrijwilligers1593-1731
'Petitions'.tot 100 personenRekestranten1811-1813
(boek) A.M. Hulkenberg, Het huis Dever te Lisse (Zaltbommel 1966).100 - 1000 personenAdellijke personen1221-1966
(boek) A.M. Hulkenberg, Het huis Dever te Lisse (Zaltbommel 1966).100 - 1000 personenPachters1221-1966
(boek) Almanak voor de provincie Zuid-Holland voor het jaar 1827 (Gorinchem 1827).100 - 1000 personenAmbtenaren1827
(boek) Almanak voor de provincie Zuid-Holland voor het jaar 1827 (Gorinchem 1827).100 - 1000 personenBestuurders1827
(boek) Berigt wegens de geconstitueerde magten en ambtenaren, residerende in de stad 's-Gravenhage, enz. Met hiaten. (‘s-Gravenhage 1815-1830). Periode: 1815-1830meer dan 1000 personenBestuurders1704-1794
(boek) J.K.H. de Roo van Alderwerelt, De meester-generaals en bevelhebbers der artillerie in de Nederlanden tot 1795 (Den Haag 1947).tot 100 personenMilitairen (Landmacht)1550-1795
(boek) R.V. Tooley's dictionary of mapmakers, comp. by R.V. Tooley (Amsterdam 1979-1985).meer dan 1000 personenKartografen1570-1900
(boek) R.V. Tooley's dictionary of mapmakers, comp. by R.V. Tooley (Amsterdam 1979-1985).meer dan 1000 personenUitgevers1570-1900
(boek) [C.J. Segers], Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Lisse 1865-1965 (Lisse 1966).tot 100 personenKerkbestuurders1865-1965
(boek) [C.J. Segers], Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Lisse 1865-1965 (Lisse 1966).tot 100 personenPredikanten1865-1965
(boek) [C.W. Delforterie], Voorschoten, rechterlijk archief, inv.nrs. 1 en 2, alfabetische fiches(Rijnland: tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken; 1974, jrg. 11; Leiden 1974).100 - 1000 personenIngezetenen (Nederland)1577-1588
(boek) [J. Heemskerk], Welgeboren mannen van Delfland 1600-1700 (z.pl. 1987).100 - 1000 personenGeëligeerden1601-1700
(boek) A. Postma et al., Aan deze zijde van het Binnenhof (Den Haag 1990).100 - 1000 personenAmbtenaren (Algemene aangel.)1813-1990
(boek) A. Postma et al., Aan deze zijde van het Binnenhof (Den Haag 1990).100 - 1000 personenVolksvertegenwoordigers1813-1990
(boek) A.A. Schwing, Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939 (Den Haag [1939]). In de bibliotheek voorlopig aan te vragen als 38 H 22.100 - 1000 personenGrenadiers1929-1939
(boek) A.A. Schwing, Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939 (Den Haag [1939]). In de bibliotheek voorlopig aan te vragen als 38 H 22.100 - 1000 personenJagers (Militairen)1929-1939
(boek) A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Den Haag 1970 - ).meer dan 1000 personenGeestelijken700-1299
(boek) A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Den Haag 1970 - ).meer dan 1000 personenGrondeigenaren700-1299
(boek) A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Den Haag 1970 - ).meer dan 1000 personenLeenheren700-1299
(boek) A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Den Haag 1970 - ).meer dan 1000 personenLeenmannen700-1299
(boek) A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Den Haag 1970 - ).meer dan 1000 personenSchepenen700-1299
(boek) A.C.F. Koch, J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 (Den Haag 1970 - ).meer dan 1000 personenSchouten700-1299
(boek) A.C.M. Kappelhof, Tussen aansporen en opsporen: geschiedenis van 25 jaar staatstoezicht op de volksgezondheid (Den Haag 1990).100 - 1000 personenInspecteurs1965-1990
(boek) A.E. van Puffelen, Deutsche Auswanderung nach Holland im 18. Jahrhundert erläutert am Beispiel des Bergischen Landes. Overdruk uit Zeitschrift des bergischen Geschichtsvereins, 87 Bel. (z.pl. 1977).meer dan 1000 personenDuitsers1648-1795
(boek) A.H.H. van der Burgh, Gezantschappen door Zweden en Nederland wederzijds afgevaardigd gedurende de jaren 1592-1795 (Den Haag 1886)100 - 1000 personenGezanten1592-1795
(boek) A.H.H. van der Burgh, Gezantschappen door Zweden en Nederland wederzijds afgevaardigd gedurende de jaren 1592-1795 (Den Haag 1886)100 - 1000 personenGezanten (Buitenlandse)1592-1795
(boek) A.J. Bierman, M.J. van Lieburg en D.A. Wittop Koning, Biografische index van Nederlandse apothekers tot 1867 (Rotterdam 1992).meer dan 1000 personenApothekers1500-1867 ca.
(boek) A.J.A. van Ette, Onze ministers sinds 1798 (Alphen aan den Rijn 1948).100 - 1000 personenMinisters1798-1947
(boek) A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen: het Antilliaans patriciaat100 - 1000 personenGouverneurs (Koloniën)1634-1951
(boek) A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen: het Antilliaans patriciaat100 - 1000 personenPredikanten1634-1951
(boek) A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen: het Antilliaans patriciaat (‘s-Gravenhage 1951).100 - 1000 personenBisschoppen1634-1951
(boek) A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen: het Antilliaans patriciaat (‘s-Gravenhage 1951).100 - 1000 personenJoden1634-1951
(boek) A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen: het Antilliaans patriciaat (‘s-Gravenhage 1951).100 - 1000 personenPatriciërs1634-1951
(boek) A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen: het Antilliaans patriciaat.100 - 1000 personenSlavenhouders1634-1951
(boek) A.J.M. Kerckhoffs-de Heij, De Grote Raad en zijn functionarissen 1477-1531; biografieën van raadsheren (Amsterdam 1980).100 - 1000 personenRechters1477-1531
(boek) A.L.E. Verheijden, Le Conseil des Troubles: Liste des condamnés (1567-1573) (Brussel 1961).meer dan 1000 personenRechterlijk personeel1567-1573
(boek) A.L.E. Verheijden, Le Conseil des Troubles: Liste des condamnés (1567-1573). (Brussel 1961).meer dan 1000 personenProcespartijen1567-1573
(boek) A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite uit de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991).100 - 1000 personenVolksvertegenwoordigers1796-1810
(boek) A.M. Overwater, De Barendrechtse doop- en trouwakten in de 17e eeuw (Barendrecht 1986).100 - 1000 personenGedoopten1606-1700
(boek) A.M. Overwater, De Barendrechtse doop- en trouwakten in de 17e eeuw (Barendrecht 1986).100 - 1000 personenGehuwden1606-1700
(boek) A.P. van Groningen, Geschiedenis der watergeuzen (Leiden 1840).tot 100 personenGeuzen1570-1572
(boek) Adresboek van de residentie Sumatra's Oostkust, 1901 (Medan z.j. [1901]).100 - 1000 personenAmbtenaren (Oost-Indië)1901
(boek) Adresboek van de residentie Sumatra's Oostkust, 1901 (Medan z.j. [1901]).100 - 1000 personenPersoneel1901
(boek) Akten van verpachting en nakoop enz. in de rekeningen van het rentmeesterschap van Schoonhoven 1480-1593, dl I-II, bew. door C.C.J. Lans (Den Haag 1985).100 - 1000 personenPachters1480-1593
(boek) Akten van verpachting en nakoop enz. in de rekeningen van het rentmeesterschap van Schoonhoven 1480-1593, dl I-II, bew. door C.C.J. Lans, (Den Haag 1985).100 - 1000 personenIngezetenen (Nederland)1480-1593
(boek) Alfabetische naamlijst van gesneuvelde militairen 10-15 mei 1940, samengesteld door het Krijgsgeschiedkundig Instituut (z.pl. [1942]).meer dan 1000 personenGesneuvelden en Gewonden1940
(boek) Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië / Regeringsalmanak (Batavia 1824-1942). -niet compleet-.meer dan 1000 personenEuropeanen1824-1942
(boek) Almanak en naamregister van Nederlandsch-Indië / Regeringsalmanak (Batavia 1824-1942). -niet compleet-.meer dan 1000 personenAmbtenaren (Oost-Indië)1824-1942
previous
12...115
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: