Nationaal Archief. Search the collection of the Dutch National Archives

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: ambtenaar

Search

Search fields
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.11 KB)

Bronnen (674)

Bronnen (674)
TitelCategorie
Registers van aantekeningen betreffende persoonlijke aangelegenheden van diplomatieke ambtenaren en ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken.Ambtenaren (Buitenl. aangel.)
(boek) Beknopte almanak van het departement van Buitenlandse Zaken (Londen 1943-1945).Ambtenaren (Buitenl. aangel.)
Lijsten van loyale en niet-loyale ambtenaren in Noord-Brabant.Ambtenaren
Staten van ambtenaren en ambtsgeld.Ambtenaren
Lijsten van ambtenaren in verband met de invoering van het Franse bestuur.Ambtenaren
Staten van traktementen van ambtenaren en bedienden van de Raad van State.Ambtenaren
Lijst van ambtenaren in de kwartieren van de Ommelanden.Ambtenaren
Stukken betreffende opgave van gepensioneerde Nederlandse en Nederlands-Indische ambtenaren in het kanton Luzern.Ambtenaren
Register van traktementen, betaald aan leden en ambtenaren van de Hoge Colleges van Staat en van de Staatssecretarie.Ambtenaren
Betaalsrollen van traktementen aan ambtenaren van de Hoge Colleges van Staat en de Staatssecretarie.Ambtenaren
Register van leden en ambtenaren van staatsinstellingen en bureaus, met data van benoeming.Ambtenaren
Boedelpapieren van overleden ambtenaren ter Kuste van Guinee.Ambtenaren (Afrika)
Monsterrol van politieke ambtenaren en treinpersoneel.Ambtenaren (Afrika)
Monsterrollen van ambtenaren en officieren voor de Kust van Guinee.Ambtenaren (Afrika)
Monsterrollen van ambtenaren aan de Kust van Guinee.Ambtenaren (Afrika)
Overzicht van ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken met aantekening van hun traktementen.Ambtenaren (Binnenl. aangel.)
Staten van dienst van ambtenaren van Binnenlandse Zaken vòòr 1860.Ambtenaren (Binnenl. aangel.)
Lijst van aangestelde ambtenaren bij het Departement van Koophandel en Koloniën.Ambtenaren (Economie)
Signalementsregisters van ambtenaren bij de Dienst van Waarborg op Goud- en Zillverwerken.Ambtenaren (Financiële aangel.)
Eden van getrouwheid aan de Keizer, afgelegd door ambtenaren der domeinen.Ambtenaren (Financiële aangel.)
Lijsten van financiële ambtenaren met namen, inkomsten, leeftijd, burgerlijke staat en diensttijd.Ambtenaren (Financiële aangel.)
Akten van beëdiging van ambtenaren en bedienden van de Algemene Rekenkamer.Ambtenaren (Financiële aangel.)
Correspondentie met regeringsinstanties betreffende personeelsaangelegenheden van ambtenaren bij het departement van Justitie in Londen.Ambtenaren (Justitie, politie)
Stamboek van ambtenaren van het ministerie van Justitie.Ambtenaren (Justitie, politie)
Lijst van aangestelde ambtenaren bij het Departement van Koophandel en Koloniën.Ambtenaren (Koloniale aangel.)
Naamlijsten van generaals, officieren, ambtenaren en employés, betrokken bij veldslagen en militaire acties rond 1815.Ambtenaren (Landsverdediging)
Registers van ambtenaren en hun gedane betalingen.Ambtenaren (Loodswezen)
Register van ambtenaren van het departement van Marine.Ambtenaren (Marine)
Stukken betreffende de benoeming van hoogleraren en ambtenaren van de Faculteit der Veeartsenijkunde.Ambtenaren (Onderwijsaangel.)
Lijsten van ambtenaren welke niet in het stemregister zijn ingeschreven.Ambtenaren (Oost-Indië)
Alfabetische register betreffende aanstelling van ambtenaren in Oost-Indië.Ambtenaren (Oost-Indië)
Stamlijsten van ambtenaren in Oost-Indië.Ambtenaren (Oost-Indië)
Lijst van overleden ambtenaren van het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië.Ambtenaren (Oost-Indië)
Verlofstraktementen van Oost-Indische ambtenaren bij de Staatsspoorwegen.Ambtenaren (Oost-Indië)
Opgaven van de gemobiliseerde ambtenaren van de Arbeidsinspectie.Ambtenaren (Sociale aangel.)
Stukken betreffende benoeming van technische ambtenaren in buitengewone dienst.Ambtenaren (Verkeersaangel.)
Stukken betreffende benoeming, bevordering en ontslag van de griffie-ambtenaren bij de Eerste Kamer.Ambtenaren (Volksvertegenwoord.)
Stukken betreffende technische ambtenaren en opzichters van rijkswaterstaat.Ambtenaren (Waterstaatsaangel.)
Personeelsdossiers van ambtenaren van het Rijksbureau voor de Ontwatering.Ambtenaren (Waterstaatsaangel.)
Stukken betreffende benoeming van technische ambtenaren in buitengewone dienst.Ambtenaren (Waterstaatsaangel.)
Naamlijsten van civiele ambtenaren op Curaçao, Bonaire en Aruba.Ambtenaren (West-Indië)
Lijsten van ambtenaren en van sollicitanten naar functies in de West-Indische koloniën.Ambtenaren (West-Indië)
Lijst van ambtenaren met traktementsgegevens in Suriname.Ambtenaren (West-Indië)
Register van procuraties door ambtenaren en militairen tot ontvangst van traktement gepasseerd.Ambtenaren (West-Indië)
Stukken betreffende ambtenaren ter secretarie.Ambtenaren (West-Indië)
Staat van ambtenaren met aantekening van hun aanstelling en traktementen.Ambtenaren (West-Indië)
Staat van gepensioneerde ambtenaren in West-Indië.Ambtenaren (West-Indië)
Naamlijsten van ambtenaren in Suriname.Ambtenaren (West-Indië)
Register met dienststaten van ambtenaren op Curaçao.Ambtenaren (West-Indië)
Naamlijsten van de burgerlijke ambtenaren op Curaçao en de onderhorige eilanden.Ambtenaren (West-Indië)
All results...

Trefwoorden (332)

Trefwoorden (332)
TrefwoordPersoons- en beroepsgroep
AdmissiesAmbtenaren
AdmissiesAmbtenaren (West-Indië)
AdviesorganenAmbtenaren (Algemene aangel.)
AfrikaAmbtenaren
AmsterdamAmbtenaren
AmsterdamAmbtenaren (Financiële aangel.)
AmsterdamAmbtenaren (Justitie, politie)
AmsterdamAmbtenaren (Onderwijsaangel.)
AmsterdamPolitie-ambtenaren
AntillenAmbtenaren (Koloniale aangel.)
AntillenPolitie-ambtenaren
ArbeidsinspectieAmbtenaren (Sociale aangel.)
ArchievenAmbtenaren (Cultuur)
ArnhemAmbtenaren (Financiële aangel.)
ArubaAmbtenaren (West-Indië)
AustraliëAmbtenaren
AustraliëAmbtenaren (Oost-Indië)
AziëAmbtenaren (Oost-Indië)
BeëdigingenAmbtenaren (Financiële aangel.)
BeëdigingenAmbtenaren (Loodswezen)
BelastingenAmbtenaren
BelastingenAmbtenaren (Belastingen)
BelastingenAmbtenaren (Financiële aangel.)
BelastingenAmbtenaren (Muntwezen)
BelastingenAmbtenaren (Oost-Indië)
BelgiëAmbtenaren (Financiële aangel.)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Binnenl. aangel.)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Cultuur)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Landsverdediging)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Loodswezen)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Muntwezen)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Onderwijsaangel.)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Oost-Indië)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Verkeersaangel.)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Visserij-aangel.)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Volksgezondheid)
Benoemingen en ontslagenAmbtenaren (Volksvertegenwoord.)
Benoemingen en ontslagenPolitie-ambtenaren
BerbiceAmbtenaren (West-Indië)
BezoldigingenAmbtenaren (Afrika)
BezoldigingenAmbtenaren (Cultuur)
BezoldigingenAmbtenaren (Financiële aangel.)
BezoldigingenAmbtenaren (Justitie, politie)
BezoldigingenAmbtenaren (Koloniën, in de)
BezoldigingenAmbtenaren (Landbouwaangel.)
BezoldigingenAmbtenaren (Loodswezen)
BezoldigingenAmbtenaren (Muntwezen)
BezoldigingenAmbtenaren (Onderwijsaangel.)
BezoldigingenAmbtenaren (Oost-Indië)
BezoldigingenAmbtenaren (Telecommunicatie)
All results...
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: