gahetNA in the National Archives

WIC: Overgekomen brieven en papieren Brazilië

Search

Search fields
West-Indische Compagnie (WIC): Overgekomen brieven en papieren Brazilië download index (ZIP, 281.93 KB)
3678 results found
Search result: 3678 found
BeschrijvingPlaatsDatum
Notitie van de brieven en papieren gekomen van Farnabouck met het schip Overijssel voor de vergadering van de Heren XIX.
Bestek van het fort dat gemaakt zal worden op het eiland Antonij Vaz rondom het klooster aldaar, opgesteld door de politieke raden.
Bestek van de palissaden die men doet stellen rondom de te maken forten in Parnambuco, met een lijst van noodzakelijke materialen.
Memorie van Adriaen Verdonck voor president en raden van Pernambuco, betreffende de gewesten Pernambuco, Tamaraca (=Itamaracá), Paraiba en Rio Grande.
Bestek van het fort dat gemaakt zal worden op het Recijffe tegenover de invaart van de Pos, ten zuiden van de stad Olinda in Pernambuco.
Bestek van het opmaken van het hoornwerk, zoverre dat begonnen is, ten zuiden van de huizen staande op (het eiland) Antonij Vaz.
Lijst van vivres ontvangen en bevonden in de prijswijnschip St. Antonio.
Lijst van het cargasoen nodig voor 5000 mannen gedurende 6 maanden, voor het garnizoen van Pernambuco.
Lijst van de noodzakelijke medicijnen voor de chirurgijns.
Lijst van behoeften voor het onderhoud van schepen, gedateerd 7 juli 1630, met begeleidende protestbrief van de politieke raden aan de gouverneur van Pernambuco, kolonel Diederick van Waerdenburch, gedateerd 16 juli 1630.
Brief (kopie) van kolonel D. van Waerdenburch aan de vergadering van de Heren XIX, gezonden met het schip de Eendracht van der Veere.
Brief van kolonel Diederick van Waerdenburch aan de vergadering van de Heren XIX te Middelburg (presidiale kamer).
Beschrijving van de Morro de St. Pablo (=S. Paulo).
Memorie over het probleem van de vivres, opgesteld door Pieter de Vroe voor de vergadering van de politieke raden.
Lijst van de noodzakelijke goederen voor de equipage.
Resolutie (kopie) genomen op het schip de Meermin.
Extract uit de notulen van de politieke raden.
Lijst (kopie) van het cargasoen nodig voor 5000 mannen gedurende 6 maanden, ten behoeve van het garnizoen te Pernambuco.
Extracten uit onderschepte brieven gevonden in het prijsschip dat is veroverd door de schepen Mercurius en Gooree op 14 mei 1631, komende uit Bahia de Todos os Santos.
Brief van P. van Serooskercken aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.
Twee adviezen van P. Serooskercken betreffende het voorstel van Servaes Carpentier van 17 juli 1631, wat te doen als men de Spaanse armada niet ontmoet, gedateerd 16 en 18 juli 1631.
Advies van de hoofdofficieren betreffende de voorgestelde expeditie van 15 juli 1631 naar Pariba (=Paraiba).
Advies van P. Serooskercken betreffende het voorstel van S. Carpentier om een expeditie naar Paraiba te sturen.
Advies van P. Serooskercken en de hoofdofficieren van de militie op de vragen voorgesteld op 15 juli 1631 betreffende de expeditie naar Paraiba en de Spaanse armada.
Verklaring van Pedro Alves de Madera gevangen genomen in de Estancia des Affogados op 20 juli 1631.
Provisionele berekening van vivres gerekend voor 500 koppen.
Brief van Jan van Leeuwen en Philips Aenteunissen, op het schip de Fortuijne voor het Reciff van Farnembock, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.
Kassarekening van ontvangsten en uitgaven.
Facturen van de lading van het schip Regenbooge voor de kamer Zeeland en de kamer Maze, en van het schip Swol voor de kamer Amsterdam.
Brief van de politieke raden aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland over de scheepsmacht.
Lijst van het geschut geborgen uit het verongelukte schip de Vogelstruijs.
Lijst van goederen van de schepen Swol, de Regenbooch en de Jonge Graef Maurits.
Factuur van de lading van de schepen Regenboge en Jonge Mauritius.
Factuur van de lading van het schip Matance.
Inventaris van de papieren uit Pernambuco, gezonden met de schepen Swol en de Regenbooch voor de kamer Zeeland, gearriveerd op 1 en 3 oktober 1631.
Factuur van de lading van het schip Campen.
Lijsten van ontvangen vivres uit de schepen Sonne en Mercurius.
Staat van vivres in de magazijnen te Reciffe en Antonij Vaes.
Extract-vertalingen van onderschepte Portugese brieven, te weten van: - David Continho, te Real, 2 december 1631; - Salvado Pincairo, te Tamarica (=Itamaracá), aan de koning van Portugal, 8 maart 1632; - Balthasar Dorfonte, te St. Bartolomeus, aan Alvaro de Salevedo, te Lissabon, 29 maart 1632; - Manuel Gomes, te Angra, 1632; - Salvador Pinhairo, te Tamarica (=Itamaracá), aan de graaf de Monsoerte, 3 april 1632; - Pero Barbosa Corea, te Lissabon, aan Martin Soares Moreno, te Pernambuco, 27 december 1631; - Domingos Davega, te Siara (=Ceará), aan A. Bento Machiel o Mosso, te Pernambuco, 1 februari 1631.
Brief (kopie) van P. Serooskercken aan kapitein Joos Coeck.
Extracten uit de verslagen van verhoren van Andries Tacoe en andere Brazilianen, gehouden op het schip Nieu Nederlandt, op 12 en 16 november 1631.
Lijst van de schepen die tegenwoordig in Brazilië zijn.
Brief (kopie) van W. Doncker aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland (of aan de vergadering van de Heren XIX?).
Advies van P. Serooskercke betreffende nieuwe veroveringen.
Brief (kopie) van P. Serooskercken aan de vergadering van de Heren XIX.
Brief van schipper Jacob Pietersen en commies Claes Cornelissen, op het jacht […] van der Vere, aan bewindhebber Velders van de West-Indische Compagnie te Veere en de bewindhebbers van de kamer Zeeland.
Factuur van de goederen gelost uit het schip ‘t Seeuwsche Gallioen en geladen in het schip Mercurius.
Factuur van de goederen gelost uit het schip ‘t Zeeus Gallioen en geladen in het schip Goude Sonne.
Journaal gehouden door Joan van Leeuwen tijdens de expeditie en zeeslag onder leiding van generaal Pater, van 3 augustus tot 24 september 1631.
Journaal gehouden door Jacob Culenburch tijdens de reis van het schip Oud Vlissingen, van 17 juni tot 5 oktober 1631.
previous
12...74
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: