gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Soort gratie: Remissie

All results...

Soort gratie Remissie

Gratie Gent

Gratieverlener Karel V

Suppliant(en) Ghysbrecht Pietersz

Woonplaats dader(s) Amsterdam

Soort delict Doodslag

Delict Amsterdam?

Gedagvaarde officier Mr. Jan Hubrechtsz., schout van Amsterdam en Claes van Dam als substituut van Procureur-Generaal van Holland

Amende civiel 12 Carolus guldens

Advies gevraagd aan De schout, burgemeesteren en Raad van Amsterdam en daarna aan de Raad van Holland

Toedracht en bijzonderheden Ghysbrecht Pietersz (Gent), poorter van Amsterdam heeft in augustus 1527 een remissiebrief gekregen i.v.m. doodslag. In juni 1526 lag hij te slapen in het "huysken staende buyten de Sint Anthoenispoorte" van Amsterdam. Het poortwachtershuisje dus. Jan Spaengaert, die uit de stad door de poort kwam, heeft een paar handen vol aarde, slijk en vuilnis gepakt en op de slapende Ghysbrecht gegooid, die daardoor wakker werd. Deze, hem een klap op de borst gevende, vroeg hem waarom hij dat gedaan had. Jan, die niet veel goeds in de zin had, gooide hem op de grond, zo, dat hij over een blok dat daar lag op zijn rug gevallen is. Cornelis Pietersz Dogglis (?) heeft Jan Spangaert ervan weerhouden de op de grond liggende Ghysbrecht te kwetsen. Maar als deze weer opgestaan is, komt Jan terug om hem kwaad te doen. Ghysbrecht heeft zich verweerd met een "cleyn brootmesken off pragenaer", waarbij hij Jan in de wang stak. Deze bloedde hevig en omdat hij nogal veel gedronken had, viel hij op de grond en werd ernstig onwel en daarna ziek. Na drie dagen is hij overleden. Uit vrees voor de jusititie is Ghysbrecht gevlucht, hoewel hij zich met de familie verzoend heeft. Zonder gratie durft hij niet terug te keren. Hij krijgt gratie in augustus 1527 en moet hij naast de civiele betering de kosten van de justitie betalen voor hij uit Delft vertrekt. Zowel de familie als de gedagvaarde officieren consenteren in het interinement. [Actum ut supra =?]

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3543, folionummer: 00178

Actions

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: