gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum remissie: ??-04-1632

All results...

Datum remissie ??-04-1632

Soort gratie remissie met rappel van ban

Gratie Den Haag

Gratieverlener Stadhouder Frederik Hendrik, prins van Oranje-Nassau

Dader(s) Adriaan Cornelisz., bakker

Woonplaats dader(s) Bleiswijk

Slachtoffer(s) Cornelis Dirk Vogelaer, uit Bleiswijk

Soort delict doodslag

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee, gevlucht

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Advies gevraagd aan officier ter plaatse

Toedracht en bijzonderheden Op 3 mei 1625 zijn Adriaan Cornelisz. en Cornelis Vogelaar met nog anderen bijeen in een turfschip,dat aan de Achterweg ligt.Het schip behoort aan Maarten Hugen. Ze laden een praam met turf en besluiten wat te gaan drinken. Ze worden vrolijk,dansen zelfs. Vogelaer is een querulant. Hij valt suppliant twee keer aan . Suppliant pakt zijn mes,maar de anderen pakken het hem af. Als Vogelaer opnieuw begint, ontstaat er een gevecht,waarbij Vogelaer zodanig gewond wordt,dat hij overlijdt. Suppliant en een zekere Jacob Cornelisz. zijn ook gewond.Dronkenschap wordt als oorzaak genoemd. Suppliant vlucht, zijn vrouw en kinderen in grote nood achterlatend. Hij heeft zich met familie en vrienden van het slachtoffer verzoend op 8 mei 1625. Suppliant heeft al eerder om remissie met rappel van ban gevraagd, maar tot nu toe is daar niet op gereageerd. Suppliant vraagt wederom remissie met rappel van ban. Verwezen wordt naar de remissiebrieven van Gerrit van Griecken.(3575-001)

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3575, folionummer: 005

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: