gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 15-02-1541

All results...

Datum interinement 15-02-1541

Soort gratie remissie met rappel van ban

Gratie Gent

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Andries Cornelisz. van Berckou

Woonplaats dader(s) Berkhout

Slachtoffer(s) Adriaan Adriaansz.

Soort delict doodslag

Delict Berkhout

Jurisdictie delict Zuidholland (baljuwschap)

Gedagvaarde officier baljuw van Zuidholland

Oppositie procureur generaal Ja, mits verificatie

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Amende civiel 10 kar.g

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Welke blijde inkomste Triomftocht van Karel V door de Nederlanden in 1540 n.a.v. de Vrede met Frankrijk en de overwinningen op de Turken (en Neerslaan van de Gentse Opstand)

Toedracht en bijzonderheden Meer dan een jaar geleden was suppliant met enkele anderen bij Jan Willems schout van Berckou (Berkhout). ‘s avonds kreeg hij een geschil met Goris Adriaansz. en Frans Adriaansz. (beiden uit Lekkerkerk) over een stuk land (genaamd ‘De Loet’) dat suppliant een tijd in gebruik had. Na enig gebekvecht wierp suppliant een kan naar G.A., maar raakte hem niet en wilde toen vertrekken. Bij de deur stuitte hij op Jan Willemsz. de waard en op Adriaan Adriaansz., zwager van Goris A. Deze volgden hem ‘vervolchden’ hem ‘zeer scerp’. Suppliant voelde zich bedreigd, vreesde voor zijn leven, draaide zich om en stak met een broodmes om zich heen, daarbij Adriaan Adriaansz. rakende ‘onder zyn corte ribbe’. Deze overleed korte tijd later. suppl. heeft zijn verbeurde goederen tegen de Rekenkamer gekocht. en ‘zoen ende satisfactie’ gedaan naar zijn arm vermogenen verbannen door de baljuw van Zuidholland

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3550, folionummer: 103r

Actions

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: