gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 02-12-1540

All results...

Datum interinement 02-12-1540

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Abel Willemsz.

Woonplaats dader(s) Dordrecht

Slachtoffer(s) Jan Willemsz., zijn broer

Soort delict doodslag

Delict Dordrecht

Oppositie procureur generaal Ja, mits verificatie

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Amende civiel 18 kar.g

Advies gevraagd aan schout van Dordrecht; landvoogdes

Toedracht en bijzonderheden Op 13 juni 1537 ten huize van Jacob Cornelisz., bakker te Dordrecht, met o.a. Jan Willemsz. (het slachtoffer). Men sprak over een Cornelis Claasz., die kort tevoren was overleden. De suppliant merkte op dat deze Cornelis ‘by adventure met eenige quade opinien berucht was hem zelven qualicken tot sterven hadde willen begeven’ (zelfmoord). Het slachtoffer wond zich op over die kwaadsprekerij en vroeg zijn broer waarom hij iemand zo blameerde terwijl hij het alleen van horen zeggen had. Er volgde nog wat meer gebekvecht. Uiteindelijk greep J.W. de suppliant bij zijn boezem, sloeg hem met zijn vuisten en gooide hem op de rug, met als gevolg dat de suppliant geïnflammeert’ en door hitte van bloede en drank geprovoceert werd zijn broodmes te grijpen en zijn broer in zijn korte ribben stak; deze overleed de volgende dag. Wijlen Jan wist dat hij zijn broer had geprovoceerd en vergaf hem in presentie van het HS‘...waer doer de suppliant geinflammeert ende verstoert es geweest ende heeft duer hitte van bloede, dranck ende aldaer toe geprovoceert zynde uuytgetoghen zyn brootmes...’

Vindplaats beschikking extern ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49564, gefolieerd

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3550, folionummer: 058r

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: