gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 17-10-1559

All results...

Datum interinement 17-10-1559

Soort gratie pardon, remissie en abolitie

Gratie Brussel

Gratieverlener Philips II

Suppliant(en) Adriaen Adriaensz., zoon van Adriaen Bayesz.

Dader(s) Adriaan Bayesz. (suppliant: Adriaan Adriaansz., zoon van Adriaan Bayesz.)

Woonplaats dader(s) Eethen (Land van Heusden)

Slachtoffer(s) Daem Philipsz.

Soort delict doodslag en verzet (door hem en zijn zoon)

Jurisdictie delict Eethen (schoutambacht)

Gedagvaarde officier schout van Eethen

Dader gevangen bij gratieverzoek? Ja

Oppositie procureur generaal Ja, mits verificatie

Amende honorable Ja, met een brandende kaars op hun knieën god en Hof van Holland uit naam van de keizer en justitie om vergiffenis bidden verklarende dat het hen leed is dat ze de resistentie hebben gepleegd; de kaars te offeren voor het HS in de kapel van het Hof

Amende civiel 20 kar.g

Advies gevraagd aan Hof van Holland

Toedracht en bijzonderheden met kandelaar twee tanden uit zijn hoofd geslagen en nog een litteken heeft overgehouden heeft zich met een kleine opsteker moeten verweren. Hij suppl. vrezende rigeur van justicie heeft eerst de verzoening geregeld en een grote som gegeven. Heeft van de halsheer van Ethem lambrecht millinck in wiens jurisdictie het was gebeurd behoorlijke remissie en brieven van landwinning gekregen. Sinds 1543 heeft hij daarvan genoten. daarna is hij ook nog vaak schepen geweest of waersman en ook de collectatie van penningen (het feit gebeurde tijdens dit werk) heeft gedaan en naar de ontvanger mr. Aart Coebel gebracht. Nu is hij gevangen en schijnt hem de nederslag weer te laste te worden gelegd en daer aff criminelick gecauseert. De deurwaarder kwam schuld innen en wilde zijn koeien en paarden in beslag nemen. Hij heeft zich daartegen samen met zijn kk. verzet en Adriaan Adriaansz. zijn zoon uit natuurlijke affectie en liefde en zijn goederen te beschermen, heeft hem met een zwijnspit voor de staldeur staande daaruit gehouden. De deurwaarder heeft dit gerapporteerd en de substituut van de pg heft ‘s nachts heeft hij zich met Frank een andere zoon en Adriaan op de zolder opgesloten en op het verzoek van de substituut om er af te komen niet ingegaan, maar hebben verder zich niet spijtig of injurieus gedragen en daarna heeft hij zich met Frank zich gevangen gegeven vertrouwende op hun onschuld en Adriaan is gevlucht. het Hof heeft de zaak onderzocht en ze vonden dat er genoeg was ter verdediging en ze hebben hem in proces ordinaris ontvangen. En de pg legt hem nu niet alleen de resistentie ten laste maar ook de doodslag. en hoewel hij hoopt dat hij zijn verdediging goed heeft gevoerd, nochtans hy suppliant nyet begeerende te verwachten (af te wachten?) rigeur van justicie. hij vraagt ook remissie, dus landwinning heeft juridisch gezien geen grote waarde.fo. 54r advies aan de Geheime Raad d.d. 03-07-155914-06-1559 apostil op rekest Adriaan bayensz. van Ethen gevangen alhiermanslag en resistentie om redenen in het rekest mag het hem geremitteerd worden en de resistentie ook omdat hij op onbehoorlijke manieren van concussien en anders daartoe geirriteerd was door deurwaarders die om hetzelfde door ons van hun officie zijn gepriveert. Mits honorabele en profitabele betering.

Vindplaats beschikking extern ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49583 (op naam van Adriaan bayensz.)

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3559, folionummer: 196r

Actions

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: