gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 04-10-1532

All results...

Datum interinement 04-10-1532

Soort gratie abolitie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Aagte Anthonis Hobicxdr.

Soort delict fraude (fabricatie van valse rentebrieven)

Delict Zierikzee

Oppositie procureur generaal Ja, mits verificatie

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Amende civiel 12 kar.g

Advies gevraagd aan raadsheer (Joost Sasbout) en de procureur-generaal Hof van Holland

Toedracht en bijzonderheden Suppliante is gevangen in Zierikzee. De pg is begonnen tegen haar te procederen.Ze heeft aan fraude meegedaan, zonder het te weten. De twee valse rentebrieven heeft zij na de dood van haar man toen ze de fraude ontdekte, willen geheimhouden maar er werd een klacht ingediend bij baljuw en schepenen van Zierikzee. Al haar goederen zijn door de baljuw gesaiseert en gearresteerd en ze kan de grond nu niet beschermen (haar land wordt dagelijks afgegaan met vierscatter). Ze vraagt abolitie van het feit en delikt van de fabrikatie van de pretense rentebrieven.verificatie en interinement is hierbij bevolen.abolitie bij boey: het uitwissen en te niet doen van een daad waarover iemand als strafbaar in rechten wordt betrokken. De bedoeling van een verzoek om abolutie is om het strafbare dat in een gepleegde daad mocht worden gevonden volkomen uit te wissen en te vernietigen. het verschil met andere gratieverleningen is dat het als volkomen uitgewist geen interinement nodig heeft. Moet wel worden geregistreerd.Waarom hier wel interinement, ws. omdat het ook een brief van pardon is en alleen abolitie van de gerechtelijke vervolging isen aan het eind wordt gesproken van gracie, remissie quitsceldinge en pardoene, het hof spreekt (volgens mij correct) van pardoen, abolitie en kwijtschelding

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3546, folionummer: 196r

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: