gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 07-09-1556

All results...

Datum interinement 07-09-1556

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Philips II

Dader(s) Adriaan Cornelisz. Allincxsz.

Slachtoffer(s) Oele Jacobsz.

Soort delict doodslag

Delict Barckwerve (Schouwen)

Jurisdictie delict Bewesterschelde (rentmeesterschap)

Gedagvaarde officier rentmeester van Bewesterschelde

Oppositie procureur generaal Ja

Amende civiel 40 kar.g

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Toedracht en bijzonderheden hij heeft in 1545 onnozel een andere nederslag gepleegd op Cornelis Claasz. Meelkaen remissie en geinteriNeerd op 5-02-1548

Vindplaats beschikking extern ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49580, z.f

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3558, folionummer: 220r

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: