gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 05-03-1533

All results...

Datum interinement 05-03-1533

Soort gratie voorwaardelijk pardon

Soort gratie opmerkingen voorwaarde: restitutie van de 50 Karolus Gulden aan de ontvanger van de Rekenkamer

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Jan van Nes, baljuw van Beverwijk

Soort delict ambtsmisdrijf (heeft zich voor 50 gulden laten omkopen om justitie tegen te houden voor schout Rem die had gestolen en daarvan ‘remissie’ wilde en dus een aantal weken nodig had daarvoor en dat hij hem goed advies zou geven)

Dader gevangen bij gratieverzoek? Ja

Oppositie procureur generaal Ja

Amende civiel 32 kar.g

Advies gevraagd aan Hof van Holland

Toedracht en bijzonderheden de pg heeft de suppliant gevangen omdat hij de schout Rem van Wyck heeft gevangen op 23 november en hem beloofd zou hebben in presentie van de ‘banck en de mannen van Kennemerland’ dat hij hem niet verrassen zou, maar 6 of 8 weken verwachten met de justitie opdat hij remissie kon krijgen en de suppliant zou hem daarop de handslag hebben gegeven en daarna binnen twee of drie weken ontvangen had de som van 50 kg op conditie dat hij hem niet zou verrassen, maar 6 of 8 weken beyden zou zodat hij binnen die tijd remissie en pardon kon krijgen en hem zou geven favorabel advies ende dat achtervolgende deze de suppliant de voorsz. schout Rem gehouden zou hebbben van de 23 november tot lang na kerstmis vertreckende justicie niettegenstaande dat onze raad van Holland de suppliant belast zou hebben justitie te vorderen en dat de suppliant zich vervordert zou hebben van de schout zijn asack met geld te nemen toen hij in Den Haag gebracht was door de pg en de schout Rembrant geinstrueerd dat hy niet lijden (bekennen) zou dat hij de suppliant geld had gegeven om de justitie te verachteren. De pg heeft geconcludeert dat de baljuw van zijn ambt zou worden ontheven, inhabil voor enig officie verklaard en gecorrigeerd naar de gel. van de zaak.antwoord van de suppliant: veel smoezen waarin het duidelijk wordt dat de pg Claas van Dam heeft gezonden naar beverwijk voor een recollement van de concessie van schout Rem en indien hij die revoceerde over te gaan tot een recollement van de informatie precedente heeft van de getuigenissen over de diefstal van de schout. Op aandringen van de suppliant revoceerde hij niet (suppliant zei hem dat hij anders niet meer in submissie zou kunnen worden ontvangen)in de gratiebrief wordt het proces te niet gedaan (geaboleert) dat de pg in Holland tegen de suppliant voerde (er was dus nog geen vonnis)

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3547, folionummer: 009r

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: