gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 01-12-1551

All results...

Datum interinement 01-12-1551

Soort gratie abolitie en pardon

Soort gratie opmerkingen in het zegelrecht is sprake van abolitie; bij het interinement heet het een brief van pardon met ontheffing uit zijn ambt en kwijtschelding van de misdaden

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Jerome van Liere, baljuw van Zierikzee

Woonplaats dader(s) Zierikzee

Soort delict ambtsmisdrijf

Dader gevangen bij gratieverzoek? Ja

Oppositie procureur generaal Ja

Amende honorable Ja, maar op verzoek suppliant gemuteerd in amende civiel

Amende civiel 150 kar.g en 188 kar.g (kosten van justitie?)

Toedracht en bijzonderheden hij heeft een besloten brief van 02 december gekregen van hare majesteit waarin zij het hof opdracht geeft de amende hon. te muteren in amende civielwordt 150 kg en een ac van 150 en 188 kg justitiekosten. Hij wordt met de gr. verl uit zijn ambt gezet.de pardonbrief wordt niet opgenomenbij de minuten 3568: de minuten worden doorgestreept inhoudende dezelve brieve privacie van zijn officie, kwijtschelding van het mesusNB hij heeft in de gevangenis nog geprobeerd om uit te breken door Jan Jacobsz. Heucke om te kopen. Hij beloofde hem een ambt, het is er niet van gekomen maar deze Jan Jacobsz. krijgt hier wel pardon voor op 1 juni 1552

Overige opmerkingen NB later blijkt dat hij ook nog Jan Jacobsz. Heucke heeft omgekocht om hem uit de gevangenis te bevrijden (deze kreeg daarvoor pardon op 01-06-1552).

Vindplaats beschikking extern ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49575, z.f.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3556, folionummer: 165r

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: