gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 15-01-1550

All results...

Datum interinement 15-01-1550

Soort gratie remissie

Gratie Deventer

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Adrien Cornelisz.

Slachtoffer(s) Joost Stevensz.

Soort delict doodslag

Delict Amsterdam

Gedagvaarde officier geen gedagvaard officier

Dader gevangen bij gratieverzoek? Ja

Oppositie procureur generaal Ja

Amende civiel 26 kar.g

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Welke blijde inkomste Inhuldiging van Philips II als erfopvolger van Karel V in de Nederlanden in 1549

Advies gevraagd aan wet van Amsterdam

Toedracht en bijzonderheden lijkschouwing 4-09-1549, ju 171, zie scriptiegeschouwd Joost Stevensz. van Nyenhert uuyter gestichte van Coelen, dood liggend ten huize van Leendert Lievensz. schoenlapper, met een kwetsuur in zijn rechterborst hem vrijagsavonts gegeven (dader wordt niet genoemd)Op 1 september 1549 is suppliant op uitnodiging van een vrouw wat gaan drinken in een kroeg, waarna hij met haar naar bed is gegaan. Het bed wordt door een ander opgeeist, die zeer dronken was, bij de ruzie die volgt steekt de suppliant deze met een mes in de zijde en zijn voorste vinger.niettegenstaande dat het misdrijf niet verjaard en es en onse ordonnancien ter contrarien

Vindplaats beschikking extern ARB, Rekenkamer, inv. nr. 49573, z.f.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3554, folionummer: 001r

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: