gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 13-09-1531

All results...

Datum interinement 13-09-1531

Soort gratie pardon

Gratie Mechelen

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Adriaan Brechtsz.

Woonplaats dader(s) Broek (Zuid-Beveland)

Soort delict geweldpleging (‘infractie van sauvegarde’)

Delict Badt

Gedagvaarde officier Hubrecht Jansz., officier van Badt

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Oppositie procureur generaal Ja

Amende honorable Ja, in linnen kleren met brandende kaars van één pond Hof van Holland om vergiffenis bidden

Amende civiel 16 kar.g

Toedracht en bijzonderheden Samenvatting Walter: In het jaar 1527 zat de suppliant voor het huis van een vriend op een bankje, toen het slachtoffer Claas Lembackers tot twee keer toe voorbij kwam zonder naar hem te kijken. Dit ziende ontstak de suppliant in woede (hitte van bloede), nog verbolgen over het feit dat de betrokkene onlangs suppliants oom had vermoord. Hij liet hem na tot buiten het dorp, trok een lang mes en sloeg hem daarmee tweemaal. Hij verwondde het slachtoffer, en (hij zegt dat wel erlijk) zou hem nog meer hebben geslagen waren omstanders niet tussenbeiden gekomen. Gelukkig ging het slachtoffer niet dood.De suppliant wist niet dat het slachtoffer ‘brieven van sauvegarde’ van de KM had. Dit was hem nog niet kenbaar gemaakt. (Inbreuk op sauvegarde is een zwaar misdrijf een ‘voorbehouden geval’, van Rompaey, compositierecht 48). Dat de suppliant hiervan niet op de hoogte was, zag hij als rechtvaardiging voor de geweldpleging: zijn oom werd vermoord en de dader liep uitdagend rond.Hij is bang dat de baljuw tegen hem zal procederen

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3545, folionummer: 194r

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: