gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 22-05-1554

All results...

Datum interinement 22-05-1554

Soort gratie remissie

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Commer Heinesz.

Woonplaats dader(s) Noortgouwe (bij Dreischor op Schouwen)

Slachtoffer(s) Joris Jansz.

Soort delict doodslag (medeplichtigheid)

Jurisdictie delict Beoosterschelde (rentmeesterschap)

Gedagvaarde officier rentmeester van Beoosterschelde

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Oppositie procureur generaal Ja, mits verificatie

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Verleend ter gelegenheid van Goede Vrijdag

Toedracht en bijzonderheden Het is niet duidelijk wie de dodelijke steek heeft toegebracht, vele mogelijkheden worden opgesomd. Het kan ook Jan Brant zijn geweest, die de suppliant die een goede vriend van hem was, juist wilde verdedigen tegen een aantal aanvallers. Jan Brant heeft al remissie gekregen, waarvan een copie aangehecht aan het rekest. Hij heeft Aliaan Janssz. in een worsteling met zijn broodmes (omdat hij geen wapen had) achter in zijn rug gestoken) en daar na is veel volk op het gerucht af gekomen met dagghen en andere wapenen. Later bleek Joris de broer van Aliaan dood te zijn door een steek in zijn arm, hoewel de chirurgijnen verklaarden dat het met een hangerken of snijdende dagghe was gedaan. en hoewel hij suppliant naar zijn beste wetenschap nooit handdadig is geweest aan Joris maar alleen aan Aliaan en dat men nooit sekerlijc heeft kunnen weten de gerechte acteur van deze nederslag. Jan Brants kan het hebben gedaan met zijn brootmes of zijn spade. Of de suppliant onwetende omdat hij zeer verwarmt en verstoort was. De broer Aliaan kan het hebben gedaan, denkende dat hij naar J.B. stak en verder kan Joris zelf lopende naar Brants zich gekwetst had. Maar toch hij is medevechter en complice (medeplichtigheid) geweest en daaromme tot zijner securiteit met J.B. pays gemaakt met de vrienden en magen van de overledene vrezende rigeur van justitie hoewel J.B. al remissie heeft gekregen, heeft hij zich geabsenteerd. of de majesteit regard wil nemen op de toekomste van het feit en de lange tijd (1535, hoewel jaartal door slechte copie niet helemaal leesbaar is)

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3557, folionummer: 179r

Actions

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: