gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 19-05-1545

All results...

Datum interinement 19-05-1545

Soort gratie remissie met rappel van ban en attachaebrief

Soort gratie opmerkingen attache 23-01-1545; remissie door de keizer

Gratie Brussel

Gratieverlener Koningin van Frankrijk

Dader(s) Wouter Jorisz. (Gaultier, fils de George)

Woonplaats dader(s) Ottoland

Soort delict doodslag

Delict Ottoland

Jurisdictie delict Ottoland (baljuwschap)

Gedagvaarde officier Michiel Paulijn, baljuw van Ottoland

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Toedracht en bijzonderheden Otterlant (quartier de Z. Holland)(N.W. van Gorkum)juni 1541 het gaat om het betalen van 4 solz die ene Anthonis Bot schuldig is aan suppl. Anthonie Bot zegt het al betaald te hebben. Suppl. zegt van niet. A.: je liegt, en gooit hem potten naar het hoofd. er volgt een achtervolging de suppl. is fort esmeu et de rechief vlucht naar een kamer waar het donker is en valt daar op Jacob Dirksz. en J. D.krijgt een steek met een couteau of rapier en overlijdt daaraan. geabsenteerd (geen leetwezen)

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3551, folionummer: 204r

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: