gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 16-11-1532

All results...

Datum interinement 16-11-1532

Soort gratie remissie met rappel van ban

Gratie Brussel

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Jan Jacobsz.

Woonplaats dader(s) Nieuwlekkerland (Zuid-Holland)

Soort delict doodslag

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Amende civiel 12 kar.g

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Toedracht en bijzonderheden procedurekwestiestwee remissiebrieveneerste brief sub- en obreptief verklaard, want bij interinement bleken goederen geconfisqueerd en hij verbannenJan Jacobsz. krijgt twee remissiebrieven1. Brussel, 01-07-1531, ‘Bij de keizer’ (ter gelegenheid van Blijde Binnenkomst) door vrienden en magen ingediend. Voor een delict in 1528. Toen hij de remissiebrief wilde interineren bleek dat de pg had geprocedeerd ‘bij vier deffaulten’ en dat hij bij verstek voor eeuwig verbannen was uit Holland, Zeeland en Friesland en dat zijn goederen geconfisqueerd waren op 23 november 1528.2. Hij krijgt op 27 juli 1532 opnieuw remissie, ‘bij de keizer in zijn raad’ niettegenstaande de surreptie in de vorige remissiebrief. Hij wordt uit zonderlinge gratie gereleveerd, krijgt remissie van ‘surreptie en obreptie’, zaken die in dit geval worden beschouwd als ‘simpelheden en neglicenties’ en krijgt ook rappel van ban. Het interinement moet binnen 6 weken plaatsvinden (16 november 1532 benadert meer de gewoonlijk voorgeschreven 6 maanden). Civiele betering 12 kg.Het lijkt me dat we hier met een gevluchte doodslager van doen hebben, die gevlucht was na de doodslag in 1528. Zijn remissiebrief wilde interineren eind 1531 of begin 1532 en bevond dat zijn goederen inmiddels waren geconfisqueerd en dat hij verbannen was door de pg. Hij vraagt dan opnieuw gratie, de oude brief wordt pro forma subreptief en obreptief verklaard, maar aangezien je bij een omissie (zoals hier het niet vermelden van een vonnis = subreptie)) een nieuwe gratiebrief kan vragen (zie Bouricius) wordt deze hem verleend op 27 juli 1532. Het interinement moet dan snel daarna plaatsvinden, nl. binnen zes weken, maar wordt pas in november 1532 bewerkstelligdpresentatieboek van de pg inv. nr. 5795, z.f. d.d. 30 (lesten)-09-1532Geertsberge (procureur)Jan Jacobsz. van Nieuwlekkerland impetrant van remissie en ampliatie contra de vrienden en magen van Egbert Gerritsz. bij name etc. en de baljuw van Z-Holland en de substituut van de pgrechts staat (moeilijk leesbaar) geschreven dat de vrienden consenteren, deffaulten voor iemand van de vrienden en de baljuw

Overige opmerkingen Beide in Brussel ( 01-07-1531 en 27-07-1532)

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3546, folionummer: 223r

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: