gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Remissies en pardonnen, Datum interinement: 10-04-1532

All results...

Datum interinement 10-04-1532

Soort gratie remissie

Gratie Gent

Gratieverlener Karel V

Dader(s) Ingel Thomsz.

Woonplaats dader(s) Oostkapelle (Walcheren)

Slachtoffer(s) Adriaan Simonsz.

Soort delict doodslag

Jurisdictie delict Bewesterschelde (rentmeesterschap)

Gedagvaarde officier Floris van Dam, substituut van de rentmeester van Bewesterschelde

Dader gevangen bij gratieverzoek? Nee

Verzoening Ja, wel tot stand gekomen

Verleend ter gelegenheid van Blijde Inkomst

Toedracht en bijzonderheden Drie jaar geleden als jong gezel ging hij bidden het brudegomswolck met een brudegom. Daar kwamen ze ook Adriaan Simonsz. tegen en bij het jocken met hun lange messen zijn vriend per ongeluk, onbewyst, gekwetst in zijn arm boven zijn hand. Na het gebeuren gingen ze samen zitten drinken en had hij hem gezegd dat hij alles zou vergoeden wat nodig zou zijn. Verder geen zwarigheid gemaakt. Hij is na acht of tien dagen eraan gestorven, kan ook komen door kwalijk bewaren of verzuimeniss. Pais met partijen

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3546, folionummer: 058r

Actions

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: