gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
359 results found
Search result: 359 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rauw actieJan van den Berg, wonende te s'GravenhageA.V. Persijn, wonende onder WassenaarVerzoek om terug betaling van in 1723 geleend geld
Mandament van rauw actieGeertruijd Verstiegh met haar vader Joost Verstiegh als voogdAbraham Dijkhoff, wonende te RotterdamWeigering bij nakoming van trouwbeloften
Mandament van rauw actieJohn Baartimans, koopman te "s HageAbraham Douglas, agent van de koning van Pruisen, wonende te HonselersdijkNalatigheid in betaling van geleverde stoffen in de jaren 1748 en 1749
Mandament van rauw actieMarijtje Aarnouts Hogeboom, met haar vader Aarnouts Hogeboom, wonende te SpijkenisseAbraham Gerritszoon BinnewegVerbreking van trouwbeloften en bovendien is Marijtje zwanger gemaakt. Alsnog moeten zij trouwen en zeker zal alimentatie betaald moeten worden
Mandament van rauw actieCornelis Kruijning, wonende te wateringen, gehuwd met Jannetje Bruijnwijk,dochter van Simon Arentze Bruijnwijk, koopman in granen te SchipluidenAbraham Houwert, Abraham Doorne van Swieten en Frank van der Swet als voogden over Pieter HouwertNalatigheid in het aflossen van een obligatie
Mandament van rauw actieClaes Wite, hospes in de Prins van Oranje te HartogsveldAbraham van Haeij, Raad en Drossard van Gorinchem ect. en Baljuw van Hardinxveld en Anthonij Zuijdam, wonende te Giesen - NieuwkerkOnenigheid over de vergoeding van kosten inwoning voor de ten onrechte gearresteerde en vrijgesproken Zuijdam en zijn bewaker
Mandament van rauw actiePieter Huijge Velstar, wonende te MonsterAbraham van Swieten, wonende te Schipluiden, Frank van Soest, wonende te Monster als voogden over de minderjarige kinderen van Arie Houwert en Maria Dijkshoorn, echtlieden genaamd Abraham en PieterNalatigheid bij aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieGeertruijd Croes, weduwe van Johannes Croes,wonende te 's GravenhageAbraham Walles, gehuwd met Anna Maria Croes, nicht van suppliante, Abrham Walles voerde de administratieOnenigheid over afdracht van de opbrengst van de helft van een obligatie
Mandament van rauw actieHuijbert van Wijn, koopman in wijnen te 's hageAbrham Douglas, agen van de koning van Pruisen, wonende te HonselersdijkNalatigheid in betaling van wijnen en leverantie van geleverde lege flessen
Mandament van rauw actieRachael Machora, weduwe van Judah Machaben, wonende te AmsterdamAbrham en Betseba Machaben wonende te Amsterdam, broer en zus van JudahWeigering om de contanten en rente, onder huwelijkse voorwaarden ingebracht, aan de suppliante uit te keren na het overlijden van haar man
Mandament van rauw actieAdriana Conatantia Sohier de Vermandoijs, Vrijvrouwe van warmenhuijzen ect,c.s. allen erfgenamen van Anna Christina van Bennebroek, douariere van Warmenhuijzen, dochter van Adriaan Pauw, president van 't Hof gehuwd geweest met Cornelia Clara PauwAdraen Pauw, wonende te Amsterdam en...Pauw, weduwe van Anthonij van Kinschot, griffier van 't Hof, wonende te DelftGeschil in erfenisafwikkeling i.v.m.betaalde verpandingen ect.
Mandament van rauw actieMargareta Laan, weduwe van Matheus Sonnemans wonende te MoordrechtAdriaan Guenellom, schout van Kralingen en secretaris van Moordrecht zoon van Maria Meerman, weduwe van Pieter GuenellenTegenwerking bij voorgenomen huwelijk
Mandament van rauw actieMaria Dasselaar, weduwe van Michiel Stelterman, wonende te DelftAdriaan kerhoven, als sequestor aangesteld door de schepenen van Stompwijk, in de boedel van Adriaan van Houten en Cornelia van OutersNalatigheid in het afdragen van het restant van een legaat uit de nalatenschap van Adriaan van Houten en Cornelia van Outers
Mandament van rauw actieMaritje Pieters Verlo, weduwe en erfgename van Jan Huijbertse van der Burg, gerechtsbode en herbergier te AlphenAdriaan Roseboom, schout, secretaris ect. te AlphenGeschil over verrekening van meerdere bedragen besteed of ontvangen tussen Van der Burg en Rosenboom
Mandament van rauw actieLudolf Luijrt, Baron van Ripperda, vrijheer van Poelgeest en Koudekerk, wonende te GroningenAdriaan Rosenboom, schout van Alphen, Baljuw van de Heerlijkheid van Poelgeest en KoudekerkVerzoek om rekening en verantwoording van de revenuen van het Baljuwschap over de periode 25-11-1715 tot juni 1739
Mandament van rauw actieEliabeth Vivien, weduwe van Willem Hendrik Troijen, wonende te Dordrecht predikant te Hoge en Lage ZwaluweAdriaan SiverenNalatigheid in het betalen van land
Mandament van rauw actieLucas Schermer, marktschipper van Rotterdam op 's Gravenhage voor zichzelf en Pieter van den Helm, wonende te Rotterdam die samen met de suppliant voogden zijn over Chritina de Raad, dochter uit een eerder huwelijk van suppliants vrouw Zophia Dullaert en Johannes de RaadAdriana Dullaert, weduwe van Casparus van der Tak wonende te DelftVverzoek om levering van staat en inventaris van de boedel van Hendrik Dullaert
Mandament van rauw actieMaria de Vlugt, wonende te Dordrecht weduwe van boedelhandelaar François van DuraAdriana Elisabeth van de Graaff, wonende te DordrechtWeigering om als betaling voor de koop van een hofstede en 21 morgenland een onderhandse obligatie te aanvaarden
Mandament van rauw actieBastiaan Doedijns, wonende te GenderenAdrianus Vos, predikant te Doeverin en GenderenNalatigheid in het aflossen van een obligatie
Mandament van rauw actieBregitta Catharina van Schuilenburch, vrouw van Steven Adriaan, Graaf van Welderen, wonende te 's GravenhageAernaut Steenhard en gosewin Willem Hendrik Larcher, Heer van Kenenburg, als boekhouder van de rederijAandeel in 3 x 1/16 deel in drie verschillende schepenen de lading, waarbij de boekhouders van de rederij in gebreke blijven om op tijd afdracht van inkomsten te leveren
Mandament van rauw actieHendrik van Affelen, griffier te Sluis in Vlaanderen gehuwd met Maria Codde, enige erfgenaam van haar broer Mr. Johan Stapel Codde. Maria en Johan Stapel Codde zijn de enige erfgenamen van Maria van Hemert en Simon van Nierop, gewoond hebbende en overleden te 's GravenhageAgnes van PerzijnNalatigheid in betaling van huur over stal en koetshuis gelegen bij de Scheveningse brug, aan haar verhuurd door Willem Hoijer, procureur executeur testementair van Maria Hemert
Mandament van rauw actieKinderen en erfgenamen van Johan van Slingerland, koopman te Dordrecht en andere creditueren van de boedel van Pieter Bosch, overleden te DordrechtAlbertus van Nievelt, notaris en procureur te Dordrecht, borg ten behoeve van crediteurenOpsporing of vergoeding van door Aleta Leijdecker, weduwe van Pieter Bosch, verduisterde gelden en goederen uit de boedel van haar overleden man
Mandament van rauw actieJohanna Blok, verlaten huisvrouw van August Alexander Henricus Bork van JongborckAlexander Hericus Borck van JongborckVerlating van zijn wettige vrouw en zijn verplichting haar te verzorgen
Mandament van rauw actieGijsbert van Hogendorp, vrijheer van Hofwegen ect. ontvanger generaal der verenigde NederlandenAnna Agatha en Frederick Augustus van Gersdorf, kinderen en erfgenamen van Wolff Abraham, Baron van Gersdorf, geheime Raad van de Koning van Polen en Keurvorst van SaxenBezwaar tegen vonnis d.d. 19-11-1726 door de Hoge Raad gewezen inzake vermeende onvoldoende inkomsten van verhandelde goederen
Mandament van rauw actieArij Centen, Arij Pietersz, Jan Lighthart, Aris Maartense, Pleun Ariense, Cornelis Claasz, Friet en Huijg broer, allen mansmannen van LekkerkerkAnna Maria Dingste, douairiere van Constantijn Francois Pielat de Bechevel van Blansi, als vrouwe van hoge heerlijkheid LekkerkerkWeigering bij betaling van onkosten gemaakt bij de inbewaring stelling van Willem Jansz de Jong, na het vermoorden van een diender die eerst in Lekkerkerk was gevangen gehouden en later in de gevangenpoort te 's Gravenhage
Mandament van rauw actieMr. Rijnier Hoijnk av Papendrecht, advocat van 't HofAnthonia Noteboom, wonende te DelftNalatigheid in aflossing van twee obligaties
Mandament van rauw actiePieter van Buijten, wonende te AbcoudeAnthonie Mensendijk, makelaar te Amsterdam als gevolmachtigde voor Abraham Douglas, ontvanger der domeinen van de koning van Pruisen gehuwd met Susanna Theodora van HennepNalatigheid in aflossing van obligaties
Mandament van rauw actieCornelis Maat, korenmolenaar wonende te DalemAnthonij van Dongen,. . . . . van Dongen, broers van Alida Lucia van Dongen, weduwe van Jan Bax, wonende te HeusdenNalatigheid in het voldoen van een schuld
Mandament van rauw actieCornelis Hout, gehuwd met Adriana Elisabeth de Wit, Everadus Dudock gehuwd met Anna Martha de Wit. Samuel Verhulst, als voogd over Ludolf Simon de Wit, allen erfgenamen van Susanna van Kinkhuisen, weduwe van Mr. Simon van Halewijn, overleden te SurinameArent Hartjens, koopman te AmsterdamUit de goederen van de overleden Susanna van Kinkhuisen verkoopt Arent Hartjens als commissionair diverse partijen koffiebonen maar draagt de opbrengst daarvan niet af
Mandament van rauw actieCatharina Maria van der Steen, wonende te DordrechtArie Leendert van der LindenNalatigheid in voldoening van huur van 5 morgen land te Bonavontura, 1/8 cavel en de helft 1/4 cavel in 't Hoekse Nieuwland
Mandament van rauw actieMarijtje Ariensd de Braak, weduwe en boedelhoudster van Arie Ariense Tappert, wonende te wateringenArij Gerritsz Braek, wonende te DelfshavenNalatigheid in aflossing van geleend geld
Mandament van rauw actieAgneta Catarina Thierens, weduwe van Johan van der Heijden, wonende te RotterdamArnoldus van Rhijn, notaris te Overschie, weduwnaar van Niese SwanenburgNalatigheidbij aflossing van 2 hypotheken
Mandament van rauw actieRegnera van der Heijden, weduwe en erfgename van Mr. Isaacq le Petit, oud schepen van RotterdamArnoldus van Rhijn, seretaris te Overschie en broeder en erfgenaam van Jan van RhijnNalatigheid in aflossing van 2 hypotheken één ten name van Jan van Rhijn en de andere van Arnoldus van Rhijn
Mandament van rauw actieMaria Boesem, weduwe van Lambertus van t'Hof, wonende te RotterdamBarbara wessens, weduwe van Jan Struijk, koopman te RotterdamNalatigheid in aflossing van twee obligaties
Mandament van rauw actieHilletje Claas Schraal, weduwe van Gerrit Claasse Hoogsaat c.s.Barent Cornelis Baron van Rhede van Outshoven, luitenant kolonel, en diens moeder Vrouwe van Outshoorn als zijn borgNalatigheid bij aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieAgatha Gardenier, weduwe van Boudewijn de Haan, wonende te DordrechtBastiaan Labaij, gehuwd met Teuntje Schippers, weduwe van Hendrik van EschNalatigheid in het aflossen van een obligatie
Mandament van rauw actieHelena Outraad, weduwe van Willem de Fokker, schout en secretaris van Bleskensgraaf, wonende te AlblasserdamBastiaan Outraad, penningmeester en schepen van Westbarendrecht en ook aldaar wonendeNalatigheid bij aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieMaria Catharina Baalde, weduwe van Jan Sandijk, mede erfgename van wijlen Adriaan Sandijk, gewezen koopman te AmsterdamBenjamin Holthuijsen en Iperus Ameelandt, voogden over de minderjarige erfgenamen en administrateurs van de boedelEis van de administrateurs tot behoorlijke afhandeling van de nalatenschap
Mandament van rauw actieNicolaes Leopold Rhijngraaff Salm, graaf van HoogstratenBewindhebbers van de Oostindische Compagnie ter kamer MiddelburgWeigering van overboeking van een obligatie t.g.v. de suppliant komemde uit de nalatenschap van zijn grootouders Frederick Magnus Rhijngraaff, gouverneur van Maasstricht en gehuwd geweest met Margareta des Thessart ,enige dochter van Baron van Tournebus
Mandament van rauw actieGeorge Beens, wonende te Utrecht, boekhouder en resident te MacasserBewindhebbers van het V.O.C.Ontkenning over ontvangst van 18000 rijksdaalders, afgedragen te Batavia en omgezet in twee wisselbrieven
Mandament van rauw actieMr. Johan Hendrik van Panhuijs, Oud - Water Fiscaal op Batavia, thans wonende te UtrechtBewindvoerders van de generale Oostindische CompagnieVolgens afspraak had de suppliant recht op de helft van de opbrengst der in beslag genomen goederen maar kan dit bedrag niet bekomen
Mandament van rauw actieJacob Kakelaar, provoost te Philippine in Vlaanderen enige zoon van Jan Kakelaar en Jacoba Verrunne beiden te Veere overledenBewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamGeschil bij afwikkeling van de nalatenschap van Jan Kakelaar overleden d.d. 13-03-1724 te Ambon
Mandament van rauw actieDavid Kleiman, wonende te Amsterdam, schipperBewindvoerders van de Oostindische Compagnie ter kamer AmsterdamNalatigheid in verantwoording van goederen en betaling van verdiend salaris
Mandament van rauw actieJoan Paul Schaghen, oud eerste Raad en Directeur Generaal van Nederlands IndiëBewindvoerders van de V.O.CVermeende schade door V.O.C. geleden bij een zending, waarbij meer suiker dan koffie was verzonden dan bij gemaakte afspraak was bepaald en die nu op de lonen werd ingehouden
Mandament van rauw actieMr. simon van der Stel, wonende te LeidenBoudewijn van der Neut, secretaris van KoudekerkWeigering om papieren van overdracht van twee gekochte huisjes gelegen aan de lage zijde van de Rijn te Koudekerk over te geven
Mandament van rauw actieThomas burchardis de Bok, schout van de heerlijkheid VlijmenBurgemeester en schepenen van VlijmenVerzoek tot betaling van achterstallig tractement
Mandament van rauw actieMarijtje Jacobs, naaste en laatste afstammeling van wijlen Pieter Cornelis Cuijper, haar oud oomBurgemeester van AlkmaarUitstel bij het verlenen van ontslag uit fideicommis
Mandament van rauw actieJan van der Horst, gehuwd met Marijtje van Strijp, (namen der kinderen Arij, Lijsbeth, Evert en Anna) wonende te VoorburgBurgemeesters en regeerders van AlkmaarWeigering om verzoek acte van indemniteit of redimissie te verlenen
Mandament van rauw actieDirk Hessels, wonende te Amsterdam, gehuwd met Annetje Sijmens Rebel, dochter en mede erfgename van Sijmen Cornelisse RebelBurgemeesters en Regenten van TexelBetaling van een losrentebrief van 2000,- gulden met rente sedert 1699
Mandament van rauw actieJudocus van Wijngaarden, Heer van Cabauw, wonende te SchoonhovenBurgemeesters schepenen en raden van OudewaterNalatigheid bij voldoening van een obligatie t.g.v. Dirk Tromper, secretaris van Oudewater
previous
12...8
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: