gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
163 results found
Search result: 163 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van appelNeel Jollisdr, gehuwd met Harrick Germansz Candiels, wonende te ZwaagdijkAdriaen Claesz Clootschieter, in naam van zijn vrouwBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Hoowoud gewezen d.d. 05-02-1630 inzake diefstal en inbraak
Mandament van appelDirk Bovaert, korenmolenaar, wonende te LeidenAdrianus KuijkhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-07-1727 door schepenen van Leiden gewezen inzake kwestie over een custingbrief
Mandament van appelHendrik Oudenhof, wonende te Broek in Waterland, als gewezen generaal gemachtigde en daaruit volgende de belangrijkste crediteur van wijlen Albert Swart gewoond hebbend in Buikslotermeer onder de jurisdictie LandsmeerAdrianus Najer, secretaris te Landsmeer, Hermanus Douwes, wonende te Amsterdam, curatoren in de boedel van Albert SwartBezwaartegen het vonnis d.d. 10 februarie 1781 door schepenen van Landsmeer gewezen inzake geschil over beslag op goederen van de quasi geabandoneerde boedel van Albert Swart
Mandament van appelPieter Brouwer, wonende te AmsterdamAgneta Sara Kemper, wonende te AmsterdamHet onwettig verklaren van trouwbeloften. Bij gewezen vonnis d.d. 10-07-1750 wordt aan beiden opgelegd om brieven en geschenken te restitueren. Suppliant voel zich bezwaard en verzoekt om appel
Mandament van appelPieter Bernard, wonende te AmsterdamAlbert CarelitsBezwaar tegen het vonnis d.dd. 2 april 1790 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over overpad, dit door het plaatsen van een deur, die de doorgang voor de suooliant belemmert
Mandament van appelJochem Salomons en Alex Salomons, als executeur testementair en voogden over de kleinkinderen van David SalomonsAlexander van Emden, gehuwd met Sara Salomons (oudste dochter) Abraham Philips, gehuwd met Sara Salomons (jongste dochter) (beiden heten namelijk "Sara"Geschil over de afwikkeling van de nalatenschap
Mandament van appelJacobus Arnoldus de la Meer, gehuwd met Anna Susanna Plaat, wonende te AmsterdamAnna Susanna PlaatBij vonnis bij schepenen van Amsterdam werd 14-11-1748 het huwelijk ontbonden op beschuldiging van echtbreuk door overspel en hun dochtertje, genaamd Elisabeth, aan de moeder toegewezen. Dit alles ten nadele van suppliant
Mandament van appelHenricus van Tetrode, koopman te HaarlemAnthonij Joan de Huijbert van Kruijningen, secretaris van de stad AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-1762 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van obligatie ad. 1650,00 gulden
Mandament van appelPieter Keijzer (Keyzer), turfschipper, wonende in Den Haag; Hubertus Stryp, koopman in turf, wonende in Den HaagAnthonij Nicolas de Charvillac, gepensioneerde lieutenant, collonel in franse dienst, wonende in Den HaagKontract tussen de partijen over leverentie van brandstoffen met 5 precent van hele leverentie, een som van 27 guldens en 4 stuivers, bezwaar tegen het vonnis van schepenen in dato 6 september 1809
Mandament van appelWillemina Keetel, gehuwd met Anthonij van Abcouw, wedunaar van Hester van Langeren. wonende te AmsterdamAnthonij van AbcouwBezwaar tegen het vonnis nihil d.d. 27-04-1769 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over de financiële afwikkeling in een echtscheiding
Mandament van appelMr. Pieter Clifford, oud schepen van AmsteredamArend Rutgers, makelaar te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 13 juli 1752 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake ontkenning van ontvangst van vier recepissen
Mandament van appelHerman van der Poll, wonende te AmsterdamArend Staphorst, Jean Veel en Zoon, Dibbetz en Schorer, Cornelis Jacob van der Hijn, Valkenier en Cie, Daniël des Ruelles, Ambrosius Telleken, Scheideruit de Vos van Nieuwvliet, Jacob Linden, Ambrosius Pool, Juriaan Bartelse, Johannes en Dirk Huden, Paulus van Driest, Jan, Dirk en Willem van Vollehoven, allen assuradeurs te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 07-06-1771 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over schade aan vervoerde balen of vaten koffie
Mandament van appelJacob Meijnderse Dolders, als man en voogd van Jannetje Claas de Willige, wonende te VlaardingenArie Dekker en Pietertje van dam, wonende te VlaardingenNa gewezen vonnis d.d. 18-04-1746 werd door schepenen van Vlaardingen ten nadele van suppliante beslist beslist in het proces van injurien
Mandament van appelAntonij de Laurette, koopman, wonende te RotterdamBarend Dirk Middendorp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 november 1772 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake onbetaalde geleverde goederen aan Wlliam Koks, zwager van Middendorp, tot een bedrag van 3632 : 14 : 8 gulden
Mandament van appelBonaventure de Leijne, wonende te MiddelburgCarel Hoentjes, wonende te MiddelburgNa gewezen vonnis d.d. 10-07-1749 in een niet genoemde zaakvoelt supliant zich bezwaard
Mandament van appelJan Abraham Meeler, wonende te Amsterdam, mede namens, Jan Godfried Meeler, Theodorus de Man, cristina Bick,zijn moeder, weduwe van Jan Hendrik MeelerCatharina Dorothea Bregard,koopman, gebruikmakend van een jaarmarktkraam te Leiden, eigendom van Fredrik RaderBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Leiden gewezen d.d. 10-01-1778 inzake beslag op de kraam van raden en de goedeen van de tegenpartij om een schuld van Raden te verhalen
Mandament van appelHendrik Vrijling, wonende te HaarleCatharina Bouwmans, gesepareerde echtgenote van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 21-05-1768 door schepenen van Haarlem gewezen inzake geschil over naleving van akte van scheiding d.d. 12-03-1767, opgesteld
Mandament van appelN.M.Goetzee, wonende te AbkoudeChristiaan Eeg, als kapitein van het schip De Jacob en Albertus, bodem te SurinameBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 8-02-1810 inzake betaling van een som van 12.000 guldens met de interest - restitutie van gedeponeerde som. Onenigheid over drie wisselbrieven betreft deze som
Mandament van appelMaarten Valk.wonende te West Zaandam waarnemende de houtzagerij en negotie voor Herman Bichop, wonende te RotterdamChristiaan Frederik Schreuder, kastenmaker, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11 juli 1788 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in betaling voor geleverde houtwaren
Mandament van appelDe overlieden van het koek-beschuit en pasteibakkersgilde te Amsterdam,Christoffel Hendrik CrulBezwaar tegen het vonnis d.d. 5december 1752 gewezen door schepenen van Amsterdam, inzake het afgeven van een leerbrief het geen verplicht was bij indiensttreding
Mandament van appelSalomon en David Levij, kooplieden te AmsterdamClifford en Zonen, Mr Jan van de Poll, Jacques Teijssel, sequesters om de boedel van Clifford en Zonen tot liquiditeit te brengenBezwaar tegen het vonnis d.d. 17 november 1784 gewezen inzake geschil over de afhandeling van wisselbrieven ter waarde van 29750,00 Gulden
Mandament van appelDijkgraaf en Heemraden van de BijlmermeerCommissaren van de zandpaden tussen Amsterdam en WeespBezwaar tegen het vonnis d.d. 6 januari 1781 door schepenen van Diemen gewezen inzake onbevoegd kappen en vervoeren van bomen (wilgen)?, staande op grond van supplianten
Mandament van appelJan Harmen Bras smid wonende te ZwammerdamCornelis Brand, substituut schout en secretaris van ZwammerdamBezwaar tegen het vonnis d.d 8 januari 1748 door schepenen van Zwammerdam gewezen inzake injuriem
Mandament van appelCornelis Cornelisz Honing(h), wonende te ZaandijkCornelis Haan, gehuwd met Maartje Claasz Muusse, wonende te BreukelenBezwaar tegn vonnis d.d. 22-08-1771 door schepenen van Westzaan gewezen inzake gehouden pleidooi zonder verdediging i.v.m. absentie door ziekte van suppliantr advocaat
Mandament van appelNicolaas van Diest, secretaris en penningmeester van Nieuw VosmaarCornelis van Borne, die een koopmamschap was aangegaan met Adriaan Marijnisse, schutter van Nieuw VosmaerBezwaar tegen de vonnissen d.d. 12-en 19-03-1728 gewezen door schepenen van Tholen inzake het aandeel in de koopmanschap dat de suppliant als penningmeester en niet als privé voor Marijnisse op zich had genomen, waardoor moeilijheden onstaan
Mandament van appelElias Gaon en Zoon, kooplieden te AmsterdamCornelis van den Broek ReijnierszoonBezwaar tegen het vonnis van 30 november 1730, van de schepenen van Amsterdam m.b.t. de leverantie van 4000 pond cacao
Mandament van appelJacob Brugman c: s: , solliciteur militair en notaris te 's Gravenhage, als executeur-testementair over de boedel van Mr. Gerard van Eversdijk, schepen te 's GravenhageCornelis Voegen, apotheker wonende te 's Gravenhage, Cornelis le Maitre, koopman wonende te 's Gravenhage, Paulus Markom, koopman te Amsterdam, Cornelis Voegen Gerritsen koopman te Leiden crediteuren in de boedel van Mr. Gerard EversdijkBezwaar tegen het vonnis nihil d.d. 23-12-1757 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake het op onware gronden aanstellen van een curator nl. Pieter van Bekesteijn
Mandament van appelWillem Groenendaal, Jan Nierman Dirksz, wonende te AmsterdamCrristoffel Brummel, wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 19-11-1760 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over het plaatsen van een deur en raam tussen de erven van de woningen
Mandament van appelJohannes Schüller, koopman wonende te RousdorffDaniël Schleijermacker, wonende te ArnhemBezwaar tegen vonnis d.d.5 juli 1752 door de schepenen van Gouda gewezen inzake geschil over een wisselbrief
Mandament van appelWillem Cannenburg Gzn.qq. wonende te ZierikzeeDaniel Velsberg, schipper op het schip genaamd " de Juffrouw Helena"Bezwaar tegen het vonnis 24 oktober 1785 door schepenen van Zierikzee gewezen inzake door malversatie onstaan over de opbrengst van gekochte en verkochte goederen naar Curacau en Martinicque vv.
Mandament van appelJoseph Cohen 'd Azevedo, wonende te Amsterdam als voogd en administrateur over de nagelaten goederenvan Daniel Cohen 'd AzevedoDavid Cohen ;d Azevedo, zoon en mede erfgenaam voor een vierde deelOnenigheid over de verkoop van de boedel
Mandament van appelAdriaan Michiel Jansz van Eersel, wonende te s'GravenmoerDingema Bakkeren, wonende te s'GravenmoerBezwaar tegn het informele vonnis d.d. 29-03-1753 door schepenen van s'Gravenmoer gewezen inzake defloratie, vergoeding van kraamkosten en alimentatie met de abusieve bijvoeging dat in geval van gebreke blijven, hij kerkelijk naar plaatselijke gewoonte, met haar moet trouwen
Mandament van appelJan Schreuder, wonende te AmsterdamDirk Bosman en Pieter BusTegenwerking bij het houden van een herberg door verbod op het kolven op het erf van gehuurd pand
Mandament van appelJacobua Blankenburg, wonende te AmsterdamDirk TaatBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Gorinchem gewezen d.d. 25-0401778 waarin geen rekening is gehouden met de definitief met crediteuren getroffen regeling na faillisement voor de Amsterdamse kamer van desolete boedels
Mandament van appelMarcelis van Drunen, wonende te Wijk bij Veen, nabij Heusden, weduwnaar van Catharina van der GaeghDirk van der Schijff,koopman te Rotterdam, enige erfgenaam van Catharina van der GaeghBezwaar tegen hhet vonnis d.d. 30-04-1774 door schepenen van Rotterdam gewezen, inzake geschil over de verdeling, na schifting, scheiding en deling, van de nalatenschap
Mandament van appelJan Hendrik Mosch, makelaar te Amsterdam, benevens de makelaars: Hendrik Fopser en Bernardus Jacobus Ramers in de Nes in de Brakke grond te Amsterdam. Een publieke veiling hadde gehouden van een partij vers beschadigde bladen tabak. Alles werdt verkocht "voet stoots zo goed en kwaad"Door makelaar Leuning gekocht zijn de kavelingen nr.2 en nr.13 voor zijn meester Pieter Kooman, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam inzake gekochte tabak en betalen een som van 358 guldens 1stuiver en 8 penningen met interesten - aan de suppliant
Mandament van appelJohannes van Mijle en Adriana van der Ketel, weduwe en boedelhoudster van Anthonie van der Linden beiden wonende te 's Gravenhage, als borgen voor Jan Dorsten en Cornelia van der Keetel, echteliedenElisbeth van Spijk, wonende te 's GravehageBorgen waren alleen aansprakelijk voor het kapitaal van 1400.-gulden dat Elisabeth van Spijk á 3% p.j aan jan van Dorsten en Cornelia van der Keetel had geleend en niet voor de rente. Door schepenen van 's Gravenhage werden d.d.15-11-1746 na de dood van van Dorsten en insolventie van Cornelis van der Keetel toch aangesproken om kapitaal en rente af te lossen
Mandament van appelHermanus van Seppenwolde, koopman te AmsterdamEngelina Johanna van Olen, weduwe van Hendrik Kuhn. wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 15-09-1775 gewezen waarbij suppliant werd veroordeeld tot betaling van 5211,- gulden met rente en kosten, uithoofde van een obligatie
Mandament van appelJacques Daufez, firmanaam Jacques Daufez en Cie, koopman te RotterdamErfganaam en represetanten van Thomas Roche, koopman te Rotterdam, Jurianus van Meekeren, Johannes Nozeman, klerken van de secretarie te Rotterdam als administrateurs in de vacerende boedel van Thomas RocheBezwaar tegen het vonnis d.d. 10 september 1788 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake onenigheid bij aflossing van een wisselbrief
Mandament van appelJan Brouwer Volkertszoon, koopman te Hoorn voor Jan Bark, schipper te MiddelieErfgenamen van Pieter Dirks, timmerman op het schip "Juffrouw Catharina Agatha"Geschil over betaling van loon, waarbij ten onrechte door schepenen door schepene van Edam d.d. 03-09-1748 vonnis was gewezen. Dit mocht allen geschieden voor commissarissen van zeezaken te Amsterdam
Mandament van appelAbraham Gabriëls, koopman te AmsterdamEstienne Garrison en Zonen,Kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 22 mei 1754 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een hier niet genoemde zaak, na een d.d. 22 mei 1753 op de rol gebracht vonnis en een ongefundeerd civiel request d.d. 8 juni 1753
Mandament van appelPhilippus Pot, notaris te AmsterdamFedde Donker, wonende te AmsterdamVermeende betaling van kooppenningen van huizenin de Onkelboersteeg en de Teggelstraat gedeeltelijk onder obligatie afgerekend. Bij vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 12-10-1745 gewezen viel de uitslag ten nadele van suppliant uit
Mandament van appelAnthonij Feijt, gevangene in het tuchthuis te 's GravenhageFrederik Hendrik van Wassenaar, baljuw te 'sGravehage R.O.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 20-11-1769 dooe schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake criminele executie
Mandament van appelPieter Oostenrijk, bakker in zoeterwoudeGeenBezwaar tegn vonnis van Welgeboren mannen van Rijnland d.d. niet vermeld, inzake manslag op Cornelis Jansse Schrier, mr. smid te Zoeterwoude
Mandament van appelWouter Lampertsz Coppert, notaris en procureur binnen Gouda, gehuwd met Anna Dircksdr Steenwijck, dochter vanGeenIntrekken van eerder afgewezen verzoek om een huis te mogen kopen uit de toekomstige erfenis van de kinderen
Mandament van appelAnna Manckor, wonende te SchoonhovenGerrit Hazonder, wijnkoper, wonende te SchoonhovenBezwaar tegen het vonnis d.d. 02-05-1771 door schepenen van Schoonhoven gewezen inzake gescil over kosten voor defloratie, kraam en alimentatie voor een op 18 05-1770 geboren zoon
Mandament van appelMr. Willem Houting, burgemeester van MonnickendamGerrit Hendriks, wonende in MonnickendamBezwaar tegen het vonnis d.d. 8 juli 1752 door schepenen van Monnickendam gewezen inzake restitutie van de kooppenningen m.b.t. de koop van 4 koeien die allemaal aan een besmettelijke ziekte zijn gestorven
Mandament van appelJan Botman, wonende te EnkhuizenGerrit Kort, gewezen compagnon van BotmanVerzoek om gijseling van de suppliant na vonnis d.d. 31-12-1726 door schepenen van Enkhuizen gewezen en bekrachtigd i.v.m. opheffing van het compagnonschap
Mandament van appelClaes Claeszn, schout van Genderen, uit hoofde van zijn ambt en voor de collecteur van de gemeenlandse ongeldenGodschalck van LuijckBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Heusden gewezen d.d. 07-02-1635 inzake de beslaglegging door de suppliant op het koren van G van Luijck
Mandament van appelClaes Dircksz met de duimen, wonende te VelsenGuijrtgen Gerritsdr, wonende te HaarlemBezwaar tegen het vonnis door het Gerecht van Haarlem gewezen d.d.16-04-1630 inzake geschil over de eigendomsrechten van zekere landerijen
previous
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: