gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
433 results found
Search result: 433 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rau actieNeelken Jansdr, laats weduwe van Ghijsbrecht Stoffelsz, wonende te NieuwkoopStoffel Ghijdbrechtsz, Jan Aeriaenz, gehuwd met Manken Ghijsbrechtdr en Thons Heindricksz, schipper, gehuwd mmet Tijntgen Ghijsbrechtsdr, kinderen en erfgenamen van de voornoemde Ghijsbrecht StoffelszVerkoop van een huis en erf uit de nalatenschap van Ghijsbrecht Stoffelsz
Mandament van rau actieJan IJsbrantsz van Bijlant, koopman te Delft en borg voor Jan Jacobsz, alias Jonge Cabbelau, wonende te GoederedeDaniel Jansz en Arjen Jacobsz timmerman, voogden over de boedel van de inmiddels overleden Jacob CabbelauAchterstallige aflossingen te betalen rente van een obligatie
Mandament van rau actieBartholomeus Dirck Vinck,erfgenaam van Dirck Coenelisz Vinck, wonende te LeidenFloris Maerteinsz, wonende te WarmondAchterstallige aflossing van een obligatie
Mandament van rau actieMaertgen Adriaansdr, weduwe van Jacob Cornelisz BoonWillhem Melchiorsz Welhouch, wonende te SchiedamOnenigheid over de verdeling van de opbrengst van een vicari, gesticht door Geertruijt Floris Heijndricxdr
Mandament van rau actieJan Pietersz van Warmont, schipper, wonende te RijnsburgGerrit Dirksz Nachtegael, herbergier te OegstgeestAchterstallige van geleverd bier
Mandament van rau actieAdriaen Neel Meijnse, wonende te Gouda, man en voogd van Aerjaentgen Harmansdr en Jan Lenertsz, wonende te Zwammerdam, voor hemzelf en zijn broers, allen kinderen van Dirckgen HarmanssdrCornelis en Jacob Reijnierszn Block, wonende te Gouda en Thomas Aestsz Puttershouck, secretaris van SluipwijkAchterstallige aflossing van een hypotheek op 9 morgen land
Mandament van rau actieNicolaes Dircxsz van Lijn, wonende te Leiden als voogd van de kinderen van Sijmen Gerbrantsz, mede-erfgenamen van Mr. Floris HeijSijmen Claesz ColijnNog te vorderen schulden uit de nalenschap van Floris Heij, waarvan de goederen van Colijn als onderpand afgegeven zijn en die door Colijn verkocht dreigen te worden
Mandament van rau actieReijer Arentsz Boot, koopman te DelftDe echtgenote van Cornelis Willmsz Sandtmen wonende in De Lier, de echtgenote van Pleun Arentsz, wonende te Delft, Greijtgen Claesdr te Vlaardingen, Annetgen Claesdr te s' Gravenzande en Willemtgen Claesdr te 's Gravenzande allen dochters van Claes Willmsz en van de crediteuren van Jan VriesenBetaling door Jan Vriesen aan slechts een aantal schuldeisers waarvan, na protest van de suppliant en de resterende eisers door het Hof terugbetaling is bevolen
Mandament van rau actieLeonart Kettings, notaris rentmeester van Jeronimus SchellekensPieter Putmans, koopman te AmsterdamAchterstallige betaling van geleverde goederen
Mandament van rau actiejan Juriaensz, gehuwd met Annetgen Willems Boucket, eerder weduwe van Jan WijbrantszPieter Wijbrantsz, Adriaen Wijbrantsz, ooms en voogden van de kinderen uit het huwelijk van Jan Wijbrantsz en Annetgen Boucket alsmade de weesmeesters van SchagenGeschil over de scheiding en deling van de nalatenschap van Jan Wijbrantsz
Mandament van rau actieArent Walen, koopman te DordrechtGerart van Weert, sergeant, gelegerd te KlundertAchterstallige betaling van twee obligaties
Mandament van rau actieGerrit Gerrtitszn, timmerman te MaassluisJacob Adriaensz Lucq, wonende te Voorhout en Dirck Jans Langeveldt, wonende te Rotterdam, gehuwd met Marietgen Adriaens Lucq, erfgenamen van Jacob Doezn Lucq en Haesjen Jacobsd moeder van de suppliant uit en vorig huwelijk met Gerrit Jansz MijnheerTerugvorderen van uit eigenmiddelen betaald onderhouds geld
Mandament van rau actieAdriaen Cleijwech, secretaris re Maassluis, administrateur van Neeltgen Jans, voordochter van wijlen Jan Cornelis de Graaff uit zijn huwelijk mmmmet Neeltgen Cornelisdr, weduwe van Cornelis Joriszn te HonselersdijkDierick Cornelis van Thijn en Pauwels Huijbrechssz van der Lelij voogden van de vier kindeen van Jan Cornelisz de Graaff, alsmede de erfgenamen van Joris Dierickzn van Dijck en Claes Maertzn Hooghstraetten, overleden medevoogdenAchterstallige betaling van 36.- guldens uit de nalatenschap van Jan Cornelisz de Graaff
Mandament van rau actieMr. Franchois Brandijn, advocaat voor het Hof van Holland en rentmeester van de baljuw van de Duitsche Orde te UtrechtJan Dircxzn van de Hoef in de Duifpolder bij MaaslandAchterstallige betaling van Pacht
Mandament van rau actieJonker Johan Meoles, zoon van Jonkheer Henrij Meoles en Adriana van NaeltwijckJonkheer Jacob de Witte, Heer van NaeltwijckAchterstallige betaling van door Jonkheer de Witte gekochte landerijen
Mandament van rau actieMaritgen Dirxdr, weduwe van Cornelis Jacobsz van Dalen, schoenmaker te Delf met wie zij op huwelijkse voorwaarden getrouwd wasJacob Cornelisz van Dalen, schoenmaker ttte Delft en Gerritghe Michielsdr, ouders en erfgenamen van Cornelis JacobszWeigering van de erfgenamen om tot inventarisering en scheiding van de boedel te komen en de suppliante de bij het huwelijk ingebrachte gelden en haar douarie uit te betalen
Mandament van rau actieJohan Nobelaer, heer van Kerkwerve, die in naam van zijn echtgenote in leen heeft van de heer van Lecq de ambachtsheerlijkheid van Uitwijk , gelegen in het land van AltenaVerdoes (van der Does), secretaris van Gorinchem en Arent Jansz de RoijDe verkoop van land gelegen in de ambachtsheerlijkheid van Uitwijk en huis en landerijen. Dit zijnj verschillende erflenen die in 13-07-1510 in achterleen gegeven aan de voornoende Arent Jansz de Roij, die na de dood van zijn vader door hem zijn verkocht aan Verdoes, die aan de suppliant zijn verplichtingen niet heeft voldaan, en beweert dat deze landereijen geen leen zijnof lenen van de Heer van de Lecq.
Mandament van rau actieJacob Adriaensz Hogelandt, thesaurier van de stad Alkmaar, als executeur testamentair van de nalatenschap van Pieter Verduijen, gewoond hebbende te Bergen bij AlkmaarGuijrtgen Dircd Verduijen, natuurlijke dochter van Pieter VerduijenTegenwerking van de suppliant bij de afhandeling van de nalatenschap van Pieter Verduijen door Guijrtgen Verduijen
Mandament van rau actieMagdalena Stockmans, weduwe van Isaac van Voort, koopman te AmsterdamOtto Evertszn, koopmanAchterstallige aflossing van een obligatie
Mandament van rau actieMagdalena Stockmans, weduwe van Isaac van Voort, koopman te AmsterdamBarent Dircxsz Velthuijsen, principaal en Dirck Barentsz Velthuijsen als borgen en mede principaal, kooplieden te AmsterdamAchterstallige aflossing van een oblgatie
Mandament van rau actieJan Pietersz Veeckemans, procureur en notaris voor de Camer Justitieel van Dordrecht en Dirck van der Haegen, voogd over de kinderen van Hendrick SteensJohan Arentsz Buijs, oud burgemeester van Geertruidenberg als voogd over Joost Arentsz Buijs als pricipaal en Adriaen Gruijters, schepen van Geertruidenberg als borgOninbare schuld van 200 Carolus guldens
Mandament van rau actieDe Heilige Geestmeester van VlaardingenDe erfgenamen van Geertgen Pietersdr, gewoond hebbende te RotterdamGeschil over eigendomsrecht en achterstallige pacht van een stuk land in het Ambacht van Vlaardingen, door Vranck Philipsz nagelaten aan de Heiligegeest armen
Mandament van rau actieWillem Jansz Pijll, wonende te Ouddorp, oudoom en administrateur van de goederen van Maerten Lenertsz, nagelaten zoon van Lenert Maertensz en Jannetgen MatheusdrAbraham Geleijnsz, gehuwd met Marijtgen Matheusdr, wonende te OoltgensplaatGeschil over de nalatenschap van Thonis Jacobsz, gewoond hebbende te Zuidland
Mandament van rau actiePieter Gijbellijn, kapitein, zoon en erfgenaam van Gonsolo Gijbels, gewoond hebbende te s' GravenhageOdillia Bets, weduwe van Mr. Maerten van Egmont, advocaat, gewoond hebbende te Leiden, dochter van Everaert Bets en kleindochter van Willem Bets en Joost Rijsbeij man en voogd van Maijken van Sontelande, dochter van Anna Bets en kleindochter van Willem BetsHet niet betalen van diverse schulden ten bedrage van 367 gulden en 18 stuivers
Mandament van rau actieHendrick Grouweels, zwaardveger in Den HaagAdvocaat de Sillo ten behoeve van zijn broer Reijnier de SilloBetaling voor een geleverd rapier en een paar sporen
Mandament van rau actieAaltgen Jans van LichtenberghGerecht en weesmeesters van LeidenOnvinbare mannenkleren en andere goederen, die onder beheer zouden zijn van de weeskamenr van Leiden
Mandament van rau actieDe weduwe , kinderen en erfgenamen van Jan Govertsz, gewezen schipper van Rotterdam op AmsterdamCornelis Bosch, waard in het Swijnshooft te RotterdamBetaling van dokterskosten en smartengeld, totaal 800.- gulden, wegens overlijden na manslag
Mandament van rau actieFranchoijs Brandijn, advocaat aan het Hof, Geraerd Houcgeest, wonende te DelftJacob Adriaensz Portugael, wonende te CromstrijenAchterstallige landpacht van hoofdland en volgerland gelegen onder groot Cromstrijen, over 1640-1642 ten bedrage van totaal 1000,- gulden + rente tegen de 16e penning
Mandament van rau actieGillis van Heussen, wonende te LeidenGhijs Jacobsz, wonende in het Ambacht van NieuwveenOnenigheid over de terugbetaling van een obligatie van 64,- gulden en 3stuivers d.d. 02-08-1638 met de verlopen renten
Mandament van rau actiePhilips Doublet, burgemeester van Den HaagJonkheer Willem van Kemna Corvert, gehuwd met juffrouw Amilia Ulgers, vrouwe van HerptTerug betaling van twee leningen met 6 jaar renten en de kosten ven het proces
Mandament van rau actieCors Thijsz Boeckendecoeck, Lucas Ceuten en enige anderen allen stuurlieden en mede-contrctanten van een op 27-04-1647 gesloten verbondHendrick en Nelis, Maerten, Bogaert, enige andere vrije stuurliedenVerplichte keuze van arbiters die geleden schade moeten taxeren en de vergoeding regelen
Mandament van rau actieJuffrouw Josina van der Hooch, weduwe van heer Floris van Bam, wonende in Den HaagAndries Bom, secretaris van MonsterTerugbetaling van een kapitaal van 600,- gulden met rente volgens den penning 16 sedert 1645-01-12
Mandament van rau actieMaertgen Dammasdochter, ongehuwd, thans wonende in Rotterdam, oud in de 60 jaarMaritjen Ariens, weduwe en erfgename van Leendert Dammasz hovenier, wonende in SchiedamNiet nakomen van bij testament opgelegde zorgplicht
Mandament van rau actieBarbara Adriaens, weduwe van Theunis Leendert HaasbroekErfgenamen van juffrouw Coreukie Lucq, weduwe van Griffier Le Saige, speciaal Willem Le Saige en Anthonie Bijrop, wonende te Leiden, als borgBetaling van een huurschuld van 175,- gulden met de gerechts kosten
Mandament van rau actiegerrit Cornelisz Moij, brouwer te NaardenCaspar Herckes, buurman tot Blaricum Of Caspar Herckes Buijrman tot BlaricumTerugbetaling van 600.-gulden met 3 termijnen rente
Mandament van rau actieSijbrandt Cornelis van Ruijven en Cornelis Jorisz Tas, beide bouwlieden in het Ambacht van Ruijven, buiten Delft gelegenDe ambachts heer van Ruijven en diens secretarisWeigering om over verlijen van landtransporten te staan en het eisen van de 30e penning op het regelen van transport-brieven
Mandament van rau actieBeatrix Elias van Riethoeff, weduwe van Gerrit Cornelisz van Meijnevelt, camelaar van de Grote Waterschappen van Woerden, Johan Dibbits oud-burgemeester van Woerden en hoogheenraad van de Grote WaterschappenAdriana Stoopen, weduwe van Cornelis Willemsz van Meijnevelt, secretarisGeschil over terugbetaling van een lening van 1100.- gulden met de garantie in de vorm van een obligatie
Mandament van rau actieFranchoijs van IJperseel. wijnkoper te Den HaagJohan van den Hoaert, wonende te Almkerk in het land van AltenaTerugbetaling van een lening van 150.- Carolusguldens met rente en proceskosten
Mandament van rau actieWessel Noorman cum sociis, koopman te Amsterdam, reder van het schip st. Pieter, met schipper Jan Olphersz van PurmerlandJan Roeloffsz, koopman te Amsterdam, bevrachter van de st. PieterOnenigheid over bevrachting en betaling daarvan, nadat door storm een deel van de lading verloren was gegaan
Mandament van rau actiePieter Guetjens, schipper op het schip "Den Hector"Juliaen Lansoij, koopman te AmsterdamOnenigheid over de betaling van 8325 + 50 realen van acht, afgesproken volgens charter, voor 9 maanden vrachtvervoer
Mandament van rau actieDirck Brugman, wonende te BeemsterWillem, Johan, en Adriaen Brugman, Tielman Roosterman, Gerritsz Joost Geelgieter of Joost Gerritsz GeelgieterOnenigheid over de afwikkeling van de nalatenschap door de administrateurs en de voogden over de onmondige kinderen
Mandament van rau actieJan Borritsz Muijden, wonende te Amsterdam, als vader en testamentaire voogd van zijn kinderenJan Hendricx Pelt, wonende te Alkmaar, weduwenaar van Beatricx MuijdenGeschil over de uitkering van de nalatenschap van Beatricx Muijden, bestaande uit 3250,- gulden plus meubelen en huisraad, ect.
Mandament van rau actieJacob de Baudoes, koopman te AmsterdamCaspar Varlet, koopman te AmsterdamGeschil over betaling van 558 pond 15 schell Vlaams + rente sedert 30-07-1642 + gerechtskosten als koopsom van actiën in de West-Indische-Compagnie
Mandament van rau actieClement van Sorgen, wonende te Amsterdam met procuratie van Jan Ketteler, wonende in Keulen en handelende t.b.v. zichzelf en van de erven van zijn overleden compagnon Frans van den BerchNicolaas van den Heuvel. koopman te HaarlemOnvermogen om te voldoen aan zijn betalings-verplichtingen
Mandament van rau actieCornelis Musch, heer van WaalsdorpCornelis Leendertsz Molenaer, inwoner van de heerlijkheid WaalsdorpVerzuim / weigering tot het betalen van erfpacht sedert 1644 over een stuk geestgrond groot 208 roeden en vier voeten
Mandament van rau actieHendrick Alletsz Groot, wonende in de Beemster op de hofstede van Steven Gerardts, sr. wonende te HaarlemGeenVerkoop van een stuk land, geérfd onder fideicommis, om met de rente van de te beleggen opbrengst, het gezin te onderhouden
Mandament van rau actieJan Cornelisz van der Burch, wonende in het ambacht van Maasland, molenmeesters, ambachts bewaarder, kerk en armmeester, bouwmanDe dijkgraaf van DelflandVerkiezing, zonder schildboortig te zijn in het welgeboren manschap en dwang om de daarbij behorende plichten te vervullen
Mandament van rau actieWillem van Kemma jr. heer tot Herpt, Amelia Ulgers, vrouwe tot Herpt, zwager, respectivelijk zuster Anna Marij, weduwe van Cornelis Blanckaert, en moeder van Werneris van Blanckaert Jr.Jan BlanckaertJr. wonende te Heusden , testementair voogd van Werneris Blanckaert Jr.Geschil over betaling van kostgeld en leningen ter waarde van respectivelijk 2250.- gulden en 203.- gulden 17 stuivers
Mandament van rau actieCoen Huijgen, schipper te SchoonhovenDiverse crediteurenGebruik van treballianiqueportie om schulden te betalen
Mandament van rau actieMaerte Franse, wonende te Loosduinen in HaagambachtDe erfgenamen van Jacob Willemsz Bon, gewoond hebbend in Loosduinen in HaagambachtBetaling van een schuld van 350.- gulden met obligatie van d.d. d.d. 10-06-1634 met rente en na aftrek van reeds betaalde sommen
previous
12...9
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: