gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 results found
Search result: 8847 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
AntidotaalF. Brouwiers, kapitein, in dienst van dit land en echtgenote Alletta Cornelia van der MeerAppolonia van Zeestraten, weduwe van wijlen Johan van StaverenHet verzoek geen machtiging aan Appolonia van Zeestraten te verlenen zonder det de suppliant is gehoord
Mandament van inning van schulden.Pieter Idsweert, burger en inwoner van Meenen.Gabriel de Serre,luienant Kolonel van het Regiment van Linden.Tegenpartij moet bij vonnis van 22-02 1716 een bedrag van 1224 gulden voorschot betalen.
Appointment van Arrest en Rau ActieMr. Johan Arend van Catz, agent van de keurvorst van de PaltzMr. Godefridus Bidloo, Fiscaal van de GeneraliteitDe suppliant verhuurt sinds 1 mei 1725 aan de tegenpartij een huis en erf gelegen op het Buitenhof te Den Haag. De tegenpartij betaalt echte de huur niet. De suppliant eist daarom 400 gulden met voldoening van de hiervoor gemaakte kosten.
Appointment van constructieJohanna Hardenbergh, huisvrouw van Hermanus Fleck, wonende te AmstrdamHermanus Fleck, echtgenoot van suppliantIn 16 artikelen worden mishandelingen en andere misdaden van de tegenpartij genoemd waardoor suppliante genoodzaakt is echtscheiding aan te vragen en have en goed te verlaten met haar twee kinderen. Ook de tegenpartij bij het overlijden van Aeltje Rutgers, weduwe van Dirck Hardenbergh beslag laten leggen op diens goederen en gelden, die testamentair aan suppliante toekwamen.
Rekest om antidotaalMr. Hendrik van den Honert, gewoond hebbende in Den Haag en thans verblijvend in Oost Indië.Elias Polak, wonende te Den HaagDe suppliant woonde in 1725 in Londen, Engeland en heeft toen voor Notaris Abraham Tzeeuwen een obligatie van 11080,00 guldengepasseerd ten behoeve van de tegenpartij
Rekest antidotaalPars van Egnmont, wonende te Neer in het land van Heusden, oom van Isabela Luisa ThomasiusCornelia van Loon; Jacob van Loon beiden uit Amsterdam.Mr. Adolpus Thomasius, advokaat van het Hof van Holland, overleden in december 1715, zonder testament achter te laten, nalatende een minderjarige zuster Isabela Luisa Thomasius. De tegenpartij heeft in een akte vast laten leggen dat de goederen van Mr. Adolpus na zij overlijden van hem en zijn zuster bij de tegenpartij terecht komten daarna bij de weeskamer. Suppliant verzoekt het Hof om het rekest van de tegenpartij, alvorens die te behandelen de suppliant te horen.
Mandament van rau actieNeelken Jansdr, laats weduwe van Ghijsbrecht Stoffelsz, wonende te NieuwkoopStoffel Ghijdbrechtsz, Jan Aeriaenz, gehuwd met Manken Ghijsbrechtdr en Thons Heindricksz, schipper, gehuwd mmet Tijntgen Ghijsbrechtsdr, kinderen en erfgenamen van de voornoemde Ghijsbrecht StoffelszVerkoop van een huis en erf uit de nalatenschap van Ghijsbrecht Stoffelsz
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieWillem Bartholomeeusz Ruijter, wonende te AmsterdamNoe Willensz, koopman te LeidenBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 21-09-1635 inzake het niet voldoen van een schuld
Mandament penaalFredrick Cornelisz Buijs, wonende te Maassluis ( borg voor Willem Gijsen van Veen te Rotterdam, pachter van de meelaccijns aldaar) c.sDirck Troost, deurwaarder van de gemene middelen te RotterdamBezwaar tegen de verkoop enkele inbeslag genomen huizen en andere goederen, eigendom van Buijs c.s., ondanks het verbod bij vonnis van de schout en het gerecht van Maassluis d.d. 01-06-1638
??????????????Jonker Leo van Abbinga, wonende te Amsterdam, zoon van Adolf Abbinga en Griete GerritseSijmon NoormanToestemming om een rente brief tot last van het land af telossen en te lichten
Mandament om staat en inventaris en van inmissie in de possesie met de clausule van interdictie penaal en edictMaria Anthonides van der Linden, weduwe van Mr. Hermanus Eijsleven, advocaat, wonende holwerd ( Holwaerd vermeld) in Friesland, dochter van Dr Hermanus Anthonides van der Lindennen Claes van der Heijden, beiden overledenDs. Abrahamus van der heijden, professor in de theologie te Leiden. Johannes van der Heijden, predikant te Amsterdam, Daniel van der Heijden, Pieter ter Haer, man en voogd van Janneken van der Heijden en Maria van der Heijden, allen erfgenamen van Clara van der HeijdenWeigering van de erfgenamen samen voor de helft van Clara van der Heijden, om aan de erfgenamen van de andere helft, zijnde supplianten, haar deel uit te keren
Mandament in cas relief d'appelPieter van Es, wonende te RotterdamKrijna Maria Schouten, huisvrouw van Pieter van EsScheiding en verdeling van goederen, separatie van bed, tafel, bijwoning en goederen, zorg voor kinderen met name: Catharina Louisa van Es en Maria Johanna van Es en alimentatie voor deze
Mandament tot betaling van custingJan Gerritsz Barrevelt, man en voogd van Barbara Jochiemsdr, Jan Jansz Buijs schoorsteenmaker, gehuwd met Lijsbeth Jochiemsdr en Andries Jansz Backer, gehuwd met Willemgen Jochiemsdr kinderen en erfgenamen van Jochiem Jansz CoolMaerten Ghijsbrechtz Cnotter, warmoezenier te LeidenAchterstand in de betaling van de custing op een stuk land in het ambacht van Leiderdorp
Mandament van rau actieJan IJsbrantsz van Bijlant, koopman te Delft en borg voor Jan Jacobsz, alias Jonge Cabbelau, wonende te GoederedeDaniel Jansz en Arjen Jacobsz timmerman, voogden over de boedel van de inmiddels overleden Jacob CabbelauAchterstallige aflossingen te betalen rente van een obligatie
Mandament van appel met de clausule van inhibitieCornelis Cornelisz, wonende te AbbenbroekBaljuw en leenmannen van AbbenbroekVerhindering om een verklaring af te leggen voor het gerecht van Abbenbroek inzake belediging van Mautgen Jacobdr, aangegeven door jonker Pieter van Vanewelt e.a
Mandament penaalCornelis Cornelisse te AbbenbroekDe baljuw en leenmannen van AbbenbroekGijzeling wegens het niet betalen van geeiste inleggeld
Mandament in cas van reductie met de clausule van inhibitie en reliefPieter en Andries Moerbeeck, kooplieden te AmsterdamThijmen en Jacob Hindelopen, Jacob Backer, Philippo Calandrini, Dirck Vlaming cum socie kooplieden te Amsterdam en curatoren over de boedel van Bartholomeus Munter, eertijds wonende te AmsterdamGeschil over afhandeling en betaling van lopende contracten met de Ierse Compagnie
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieCrijn Corneliszn Boij de Oude, koopman te ZierikzeeLieven Matheusz Cocq de JongeBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Zierikzee gewezen d.d. 07-04-1623 waarbij de suppliant bevolen wordt nader te antwoorden op de eis
Mandament in cas d' appel met de clausule van reliefPieter Adriaensz, Cornelis Jacobszn en Gerrit Claesz BraeckJan Pieters Bleijck, oom en voogd van Maritghen Gerrits, nagelaten kind van Aertgen PietersVonnis van het gerecht van Overschie en Hogeban inzake door de supplianten te betalen som geld
Mandament in cas d' appel met de clausule van relief en compulsoriaalSijmen Cornelisz, schout van Burg en de ambachtsheer en de -vrouwen van BurgPieter Hoffer, baljuw van ZierikzeeBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Zierikzee gewezen d.d. 03-03-1623 inzake geschil over te betalen leges
Mandament van appel met de clausule van inhibitie en reliefAdriaen Cornelisz van Cleeff, schout van Giessn Oudkerk, Joost Willemsz van Houwelingen, Jan Gerritsz, Balthasar Heijndricxz en Cornelis Pietersz Backer, heemraden van Giessen-Oudkerk en GiessendamGhijsbrecht Ghijsbrechtsz, schout van Giessendam, Cornelis Jan Ghijssen en Adriaen Jansz Brouwer, gewezen waarslieden van Giessenbenedenkerk en GiessendamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Dordrecht gewezen d.d. 02-02-1623 inzake een geschil over geleverde zeilen en touw voor de molens van Giessenbenedenkerk en Giessendam
Mandament van rau actieBartholomeus Dirck Vinck,erfgenaam van Dirck Coenelisz Vinck, wonende te LeidenFloris Maerteinsz, wonende te WarmondAchterstallige aflossing van een obligatie
Mandament van rau actieMaertgen Adriaansdr, weduwe van Jacob Cornelisz BoonWillhem Melchiorsz Welhouch, wonende te SchiedamOnenigheid over de verdeling van de opbrengst van een vicari, gesticht door Geertruijt Floris Heijndricxdr
Mandament penaalJacob Gerritsz als man en voogd van Jennitgeniens en Sijmon Pietersz van de Stroet, als oom en voogd van Cornelis, Lijsbeth en Griet Ariens, kinderen van Adriaen Cornelisz Koij (coij) en Geijrte PieterszCornelis Michielsz van Rijngen, brouwer van de " Drie Haringen" te DelftBezwaar van de supplianten tegen de door van Rijngen geeiste openbare verkoop van een huis
Mandament in cas d' appel met de clausule van inhibitie, edict of insinuatie en authorisatieJan Adriaensz Caemerlinck, wonende te ZierikzeePauwels Stoel, wonende te 's GravenmoerBezwaar tegen het vonnis door schepenem van Zierikzee gewezen d.d. 19-05-1623 inzake de ontruiming van de molen, die Caemerlinck van Stoet gehuurd heeft
Mandament van appel met de clausule van edictDe weduwe vanJaecquue Kieckeport, wonende te AmsterdamWeintgen Hudde, wonende te KampenBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 13-05-1623 inzake het beslagleggen op een aandeel van de Oost Indische Compagnie, eigendom van de suppliante
Mandament om de arrementen van het proces aan te nemen en procureur acceptant te stellenDe voogden van het weeskind Dirck Adriaensz BackerBartholomeus Maertensz en Egbert Jacobsz, administrateurs van de goederen van de kinderen van Marijtgen Adriaensdr, erfgenamen van Annetgen BartholomeusdrAfhandeling van een proces met de supplianten als gedaagden en de voorn Annetgen Bartholomeus als eiseres
Mandament van appelDaniel Heindricksz, Schriver, koopman te AmsterdamMelchior van HoornBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d 23-06-1623 inzake aflossing en betaling van achterstallige rente van een obligatie
Mandament van rau actieJan Pietersz van Warmont, schipper, wonende te RijnsburgGerrit Dirksz Nachtegael, herbergier te OegstgeestAchterstallige van geleverd bier
Mandament in cas van reformatie en in cas van guarantCrijn Fransz Rottervalle, gehuwd met Martijntgen AdriaensdrGerrit Jacobsz CoolBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Bloemendaal gewezen d.d.03-05-1623 inzake aflossing van een hypotheek
Mandament van arrestAnna de Stoppelaar, weduwe van Mr. Maerten Cromstrijen, advocaat bij het Hof van Holland, als vertegenwoordigster van haar kinderenCornelis Jansz Bon, wonende in de polder Bommel onder OoltgenplaatAchterstallige betaling van pacht
Mandamennt van arrestWillem Nicolaes Cromstrijen de OudeJan Cornelisz van Drijel, wonende in CromstrijenAchterstallige betaling van pacht
Mandament tot betaling van kustingWillem Eeuwoutsz Prins, brouwer te Rotterdam, vertegen -woordigende Willem Ottensz SchuijmGeertgen Gijbertsdr, weduwe van Andries Pietersz en haar borg, Pieter Heijndrick Huijgennsz, wonende te SchoonhovenAchterstallige betaling van een aflossing en rente van een hypotheek op een schip
Mandament van arrest en penaalVrouwe MargrieteHugo Spieneng, koopman te RotterdamGeschil over de verkoop van de Hoge Heerlijkheid van de Vrijehoeve en de ambachtsheerlijkheid van de Vrijehoeve, Aarlanderveen en Gnephoek aan Spieneng
Mandament van rauw actie met de clausule van interdictie en penaalHilleken Aerstdr, weduwe van Claes Coeneliszn ,notaris in Oud BeijerlandGrietgen Cornelisdr, zuster ven Claes Corneliszn en Marietgen Ellen,dochter van Adriaantgen Cornelisdr, eveneens zuster van Claes CorneliszGeschil over de nalatenschap van Claes Corneliszn
Mandament om actie te instituerenCrijntgen Hendricx, weduwe en boedelhoudster van Louweris ( Louris) Cornelisz van der SchoorSecretaris en gerecht van KlaaswaalGeschil over het beheer van de nalatenschap van Louweris (Louris) Cornelisz van Schoor
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieCephas van de BaerseJan Their, baljuw van Domburg en Jonker Johan de Morgneau, baljuw van VeereVonnis van burgemeester en schepenen van Domburg d.d. 21-07-1623 inzake te stellen cautie
Mandament penaalNeeltgen Pietersdr, weduwe van Sijmen Block, wonende op WalcherenWouter JasperszGeschil over betaling van de koopsom van een stuk land groot 5 gemeten en 96 roeden, gelegen in Oud-Vlissingen
Mandament relief d' appel met de clausule van inhibitieHeijnrick Piggen, secretaris van st' MaartensdijkCornelis Blick, vertegenwoordigende de weduwe van Arent Marinuszn te ScherpenisseBezwaar tegen vonnis d.d. 24-07-1623 inzake beslaglegging op te velde staande gewassen
Mandament penaalAdriaen Pietersz Boer en Willem Pietersz Boer, wonende te Waddinxveen, als borgen voor Adriaen Cornelis Neel MeijnesFrans Willemsz, kleermakerGeschil over de betaling van de lasten, rustende op een huis, dat door Adriaen Cornelisz Neel Meijnsz gekocht is
Mandament penaalThonis en Jan Corneliszn Soos, wonende te SchoonhovenJan Pieterszn, Nijpoort, lakenkoopman te UtrechtBeslaglegging op goederen uit de nalatenschap van hun vader, om hiermee de schulden van hun broer Rochus Corneliszn Soos te voldoen
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en defensieDirck van Vrijenes, wonende te SchoonhovenJan Gerritzoon van RietveltBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Schoonhoven gewezen d.d. 18-07-1623 inzake beslaglegging op goederen toebehorend aan Jacob Jacobsz, welke zich bevinden in en bij het huis dat Jacobz van de suppliant heeft gehuurd
Mandament van appel met de clausule van inhibitie en defensieJan Claesen Verheij, metselaar te GoudaJan Joosten de Horn, ook wonende te GoudaBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Gouda gewezen d.d. 09-08-1623 inzake een geschil over het plaatsen van nieuwe ramen in zijn huis door Jan Joosten
Mandament van reformatieBoije Cornelisz Roodt, wonende te HoornAmbrosius jacobsz, wonende te HoornVonnis door het gerecht van Hoorn gewezen d.d. 26-06-1623 inzake achterstallige huurpenningen
Mandament sauveguarde met de clausule om te stellen cautie suffisantClause le Maire, wonende te s' GravenhageWalter Couley, EngelsmanDreigement van Walter Couley de suppliant te vermoorden
Mandament van rau actieAdriaen Neel Meijnse, wonende te Gouda, man en voogd van Aerjaentgen Harmansdr en Jan Lenertsz, wonende te Zwammerdam, voor hemzelf en zijn broers, allen kinderen van Dirckgen HarmanssdrCornelis en Jacob Reijnierszn Block, wonende te Gouda en Thomas Aestsz Puttershouck, secretaris van SluipwijkAchterstallige aflossing van een hypotheek op 9 morgen land
Mandament penaal met de clausule van authorisatieClaes Claesz Pille, wonende te NieuwehoornThomas Dammisz SasburchVerschil van mening over achterstallige aflossing van een lening met als onderpand 12 gemeten land onder beneficie van cautie
Mandament van appelOlivier Jansz, koopman te AmsterdamJan van HensbergenBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Amsterdam gewezen d.d. 29-08-1623 inzake beslaglegging op een partij huiden, door Albert Burgersz, wonende te Deventer, zowel aan suppliant als aan Van Hensbergen in onderpand gegeven
Mandament van rau actieNicolaes Dircxsz van Lijn, wonende te Leiden als voogd van de kinderen van Sijmen Gerbrantsz, mede-erfgenamen van Mr. Floris HeijSijmen Claesz ColijnNog te vorderen schulden uit de nalenschap van Floris Heij, waarvan de goederen van Colijn als onderpand afgegeven zijn en die door Colijn verkocht dreigen te worden
Mandament penaalWillem de Moij, drossaart van PolsbroekAdriaen Suijtlandt, schout van Zuid-PolsbroekWeigering van Suijtlandt om na beindiging van het huurcontract het door hem bewoonde huis (eigendom van suppliant) te ontruimen en de achterstallige huur te betalen
previous
12...177
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: