gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: voc

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
3 results found
Search result: 3 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van Rau ActieLea Pereira Abas, huisvrouw van Jacob Anthunes, op huwelijkse voorwaarden getrouwd, en bij akte van het Hof van Holland geauthoriseerd om haar rechten zelf te verdedigen. (zij had 55000 gulden aangebracht. Acte: 26 maart 1716 voor notaris Samuel Favon.De crediteuren van haar man Jacob Anthunes, die gearresteerd was in de gevangenpoort, en die cessie heeft gedaan.De inkomsten uit haar aandelen uit de VOC ter kamer van Middelburg
Mandement van Rau ActieMr. Elias Luzac, advocaat wonende te Leiden en Jan Adam Charbon, koopman wonend in Amsterdam namens de erfgenamen van Mr Pieter Luzac, opperkoopman in dienst van de VOC, gezaghebber van Java's Noord-Oosthoek, en opperhoofd te Soerabaija, hun broeder en zwagerJohanna Dutrij van Haaften, de weduwe en erfgename van wijlen Mr. Willem Joachim de Laver, wonend in Bommel en voogdesse over haar minderjarige dochters1500 Rijksdaalders (@ 48 stuivers per stuk) met de interessen van dien @ 4 % sedert 16 september 1770.
Mandement van Rau ActieMr. Abraham van Kervel, advocaat voor dit HofDe bewindhebbers van de Generale Geoctroieerde Oost Indische Compagnie, de Heren Seventiende suppliant heeft, als Fiscaal Independent van Malacca, in dienst van de VOC, sinds september 1713 tot op heden, geen gage gehad had (1200 gulden 's jaars) en een discussie over de goederen, die hij toen verhandelde.
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: