gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: voc

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
11 results found
Search result: 11 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van Actie te InstitueerenMr. Leonardus Kuijsten van Hoesen, schepen der stad Amsterdam, Mr. Georgee Cliffort Pietersz, schepen en ontvanger van de gemeene landsmiddelen, gehuwd met Jacoba Kuijsten van Hoesen; Leonard van Hoesen; Martinus Klein, gehuwd met Maria van Hoesen; Mr. Cornelis Johan van Beaumont, bewindhebber der VOC ter kamere van Amsterdam; Nicolaas van Bergen van der Grijp; Mr. Johan Crucius, Raad en Vroedschap der stad Leiden, gehuwd met Gijsberta Petronella van Bergen van der Grijp, wonend te Heusden; Allen meerderjarige geinstitueerde erfgenamen van wijlen Catharina Elisabeth de Waert (testament dd 18 julij 1767); Mitsgade4rs Mr, Isaac Sweers, schepen van de stad Amsterdam en bewindvoerder VOC Amsterdam; Cornelis Johan van Beaumont te Amsterdam; Mr. Salomon de Fremerij te Den Haag, gestelde voogden over de Minderjarige nagelaten erfgenamen en beheerders der goederen van Samuel van Hoesen, Elisabeth Cornelia van Bergen van der Grijp; Michiel Louis van Bergen van der Grijp.Mr. Salomon de Fremerij te Den Haag.Zijn gedrag als voogd en beheerder en executeur van het testament van wijlen Catharina Elisabeth de Waert (dd 17 julij 1767 bij notaris Gerrit Bouman en getuigen te Amsterdam)
Mandement in cas Relieff d'Appelfrederik Schouten, schipper, wonend te Amsterdam, geweest zijnde de gemachtigde van Pieter Sybrandsz Flouth, opperstuurman voor de VOC kamer van ZeelandPieter Sybrandsz FlouthHet vonnis van schepenen te Amsterdam dd 23 maart 1768
Mandement om betalingJan de Lange en Cornelis Leendertsz, kooplieden te Amsterdam en voogden van Maria Leenderts, de nagelaten dochter van Jacob Leendertsz, bij leven opperkoopman op het fort Batavia in Oost-IndiëDe bewindhebbers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie te AmsterdamDoor de VOC is te weinig geld terugbetaald aan de dochter van Jacob Leendertsz
Mandement van AnticipatieJolle Jolles en Johannes Rietveld als curateurs van de insolvente boedel van Cornelis van der Veurt, die als opperstuurman met het schip "Vreedelust" in dienst van de bewindhebbers der VOC ter camere van Amsterdam in Oost Indie is overleden.M.H. van Son Hz, procureur van de bewindhebbers van de VOC ter camere van AmsterdamDe voortgang van de afhandeling van de desolate boedel van Cornelis van der Veurt
Mandement van ArrestChristiaen (Christiaan) Raebel als Opperstuurman in dienst van de VOC voor de kamer Amsterdam.Frans Overzee, als schipper van het gerepatrieerde schip genaamd "Ruiteveld".Twee kisten 1) (5x2x2 voet) en 2) (4x11/2x11/2 voet) beiden genummerd met numero 2, met inhoud
Mandement van arrestGerard Bentink, Directeur van de geoctroyeerde Utrechtsche Societeit, wonend binnen UtrechtThomas Johannes van de Wetering, geassocieerd met zijn broer J. van de Wetering, die op het punt staat te vertrekken in dienst van de VOC als constabelsmaat naar Oost IndiëEen onderhandse obligatie, groot 5000,-,- gulden aan Barend van Cleeff, dd 10 meij 1769, en betaling over 8 maanden
Mandement van arrest op persoon en goederenDiderick Tholinck, drossaart van Zevenbergen als eiserPieter Pols, chirurgijn en verweerderTegenpartij heeft Leendert Leendertsz Moulaert, oud-burgemeester, ouderling en schepen, op hoge leeftijd mishandeld en verwond, heeft een boete van het gerecht van Zevenbergen geriskeerd en staat op het punt met de VOC naar Oost- Indië te varen
Mandement van Rau ActieLea Pereira Abas, huisvrouw van Jacob Anthunes, op huwelijkse voorwaarden getrouwd, en bij akte van het Hof van Holland geauthoriseerd om haar rechten zelf te verdedigen. (zij had 55000 gulden aangebracht. Acte: 26 maart 1716 voor notaris Samuel Favon.De crediteuren van haar man Jacob Anthunes, die gearresteerd was in de gevangenpoort, en die cessie heeft gedaan.De inkomsten uit haar aandelen uit de VOC ter kamer van Middelburg
mandement van Rau ActieMr. IJman Cau, rekenmeester van Zeeland, voor hemzelf en zijn meerderjarige broers en zusters, en nog Anna Constantia Sterthenius, weduwe can wijlen Mr. IJman Cau, in zijn leven Raad in dit hof, en ook nog Mr. IJman Cau, als gesurrogeerd voogd over zijn minderjarige broers en zusters, allen verwekt door Mr. IJman Cau, Raadsheer, en zijn huisvrouw Anna Constantia Sterthenius.Mr. Johan Roeland CauHet doen van Rekening en Verantwoording en betaling van de Reliqua aan Mr. IJman Cau cum sociis, van een aandeel in de VOC ter waarde van 1000 ponden Vlaams (6000 gulden), volgens het testament dd 1 augustus 1708 van wijlen Johan Cau, heer van Domburg, en bewindhebber der VOC ter kamer Zeeland.
Mandement van Rau ActieMr. Elias Luzac, advocaat wonende te Leiden en Jan Adam Charbon, koopman wonend in Amsterdam namens de erfgenamen van Mr Pieter Luzac, opperkoopman in dienst van de VOC, gezaghebber van Java's Noord-Oosthoek, en opperhoofd te Soerabaija, hun broeder en zwagerJohanna Dutrij van Haaften, de weduwe en erfgename van wijlen Mr. Willem Joachim de Laver, wonend in Bommel en voogdesse over haar minderjarige dochters1500 Rijksdaalders (@ 48 stuivers per stuk) met de interessen van dien @ 4 % sedert 16 september 1770.
van Rau ActieMr. Johan van Renesse, advokaat voor dit Hof, en Adam van der Smaling, notaris alhier in Den Haag, provisionele gesurrogeerde executeurs in den Boedel van wijlen Jacob Pereira te Den Haag, mitsgaders Salomon Pereira en Sara Pereira Abas, weduwe van wijlen Juda Pereira als executeurs van de boedel van wijlen Juda PereiraAbraham Pereira, oudste zoon van Jacob Pereira500 pond Vlaams cpitale actiën op de VOC ter kamer van Amsterdam. De vijf zonen van Jacob Pereira vermoeden een overbedeling van Abraham Pereira. met interessen en kosten.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: