gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
359 results found
Search result: 359 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rauw actieDiakenen van de Nederduits Gerormeerde Gemeente te "s GravenhageHernan Heezel, executeur testementair over de boedel van Maria Emereutia van Bleiswijk weduwe van Fredrik Wilhelm MandtNalatigheid in afdracht van een legaat
Mandament van rauw actieCatharina de Koning, weduwe en boedelhoudster van Daniel Vorster, wonende te LeidenGeertje Tromp, weduwe van Jan d'oude Verbaan, wonende te Koudekerk, Jan Tabre, wonende te Amsterdam, als borgen voor George de Beer, broodbakker te EsselijkerwoudeNalatigheid in het aflossen van een schuld i.v.m. geleverd graan
Mandament van rauw actieCornelis Maat, korenmolenaar wonende te DalemAnthonij van Dongen,. . . . . van Dongen, broers van Alida Lucia van Dongen, weduwe van Jan Bax, wonende te HeusdenNalatigheid in het voldoen van een schuld
Mandament van rauw actieCornelis Brandt, wonende te Zwammerda, handelend voor Anthonij Hendrik GemmichJan van Baeren, wonende te BodegravenNalatigheid in aflossen van een hypotheekbrief
Mandament van rauw actieGooltje Cornelisse van de Geneugten, weduwe van Leendert Janszn Vermeulen, wonende te HazerswoudeJacob Arienszn Doeff, wonende te HazerswoudeNalatigheid in het aflossen van een obligatie
Mandament van rauw actieMr.Steeven Bogaart, qqMr. Jan Frederik Beirewout, wonende te AmsterdamGeschil over het al of niet recht hebben op de uitgereikte gouden zweep
Mandament van rauw actieAnna Catharina Smith, wonende te Amsterdam, dochter van Diederik Smith, koopman te AmsterdamWillm van der KeereVerbreking van trouw beloften en verzoek om teruggave van brieven
Mandament van rauw actieThomas Meijer, no; ux; koopman te Amsterdam, gehuwd met Anna Maria du PeijrouErfgenamen ab intestato van Mr. Michiel ten HoveGeschil bij de afwikkeling van de nalateschap van Mr. Michiel ten Hove overleden 20 september 1751 en Anna Maria du Peijrou overleden 11 febtuari 1748 echtelieden
Mandament van rauw actieCornelia de Gaag, weduwe van Adrianus van IJperen, wonende te DelftJan Hendrikse Hogeboom, t.b.v. Gerrit VerrijnNalatigheid in betaling van rente over een losrentebrief
Mandament van rauw actieHendrik Coulom, Mr. Chirurgijn, wonende te 'Gravenpolder, gehuwd met Dina Heron,weduwe van David HeromElisabeth Jacobs, weduwe van Pieter Schemp, schepen executeur en adminisrateur over de goederen van Leentje Jacobs, weduwe van Leendert in den Boomgaerd, wonende te Ouwerkerk, schepen te Bruinisse, toeziende executeur en administrateurGeschil over de wijze van afwikkeling van de nalatenschap
Mandament van rauw actieLouis Francois Miseracq de Roger, gehuwd met Margareta Reijnard, Fideïcommissaire erfgename van haar zuster Catharina Reijnard, overleden 18-01-1730, dochter van Margaretha van Leijden, overleden 14-02-1735, weduwe van Johan ReijnardEvetuele toekomstige erfgenamen van Margaretha ReijnardBezwaar tegen de beperking van het fideïcommissaire
Mandament van rauw actieAdriaan Moetjens, boekverkoper te 's GravenhageWillem Hendrik Hop, Pieter de Graaf, Daniel en Pieter Nijman, Nicolaas Veenendaal, Jean Jacques Duval, Joannes van Duuren, Jean Neauline, Fredrik Boucquet en Otto van TholGeschil over betaling van onkosten ontstaan door proces van enkele crediteuren. De meeste andere crediteuren waren accoord gegaan om uit de opbrengst van de inventaris hun tegoed te verkrijgen. Zij weigeren nu echter om in dezekosten te delen
Mandament van rauw actieWillem Hoff, wonende te Amsterdam, als zaakwaarnemenr voor Catharina en Anna Ismark, kinderen van Paulus Ismark en Catharina Kramer, Pieter Reman i.p.v.Jan Swaan voor Cornelis, Michiel, en Vastrik Sinklaar, als regenten van het Aalmoezeniers en Burgerweeshuis. Genoemde kinderen waren de enige broeders en zusters kleinkinderen van Gerrit Ismark en Anna BandoerWillem de Hoet, Cornelis Verheul en Arent Wagemans, allen wonende te Amsterdam als executeur testementair in de boedel van Gerrit Ismark gehuwd met Anna BandoerGevraagd om levering van staat en inventaris van de boedel van Gerrit Ismark en Anna Bandoer alsmede alle brieven charters en papieren
Mandament van rauw actieBregitta Catharina van Schuilenburch, vrouw van Steven Adriaan, Graaf van Welderen, wonende te 's GravenhageAernaut Steenhard en gosewin Willem Hendrik Larcher, Heer van Kenenburg, als boekhouder van de rederijAandeel in 3 x 1/16 deel in drie verschillende schepenen de lading, waarbij de boekhouders van de rederij in gebreke blijven om op tijd afdracht van inkomsten te leveren
Mandament van rauw actieDrossaart, schepenen en secretaris van de vrije rijksgraafschap BouchovenPaulus van alkemade, Heer van Creuningen en Leeuwenstein wonende te VoorburgIn gebrekke blijven van betaling van onkosten en voorgeschoten strijkgeld bij koop van huis, schuur, stal, hof en twee mergen wei of hooiland te Bouchoven
Mandament van rauw actieJoachim Frederik Schlieman, arts wonende te Zaandam voor zichzelf en als geinstitueerde erfgenaam van zijn overleden vrouw Johanna Susanna SmitsbergenSusanna Petrina Stephanie, weduwe van Paulus Smitsbergen, suppliants schoonmoeder, wonende te LeidenNalatigheid bij aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieCornelis van der Geer, Jacob Okhuijzen, Gehuwd met Beatrix van der Geer, beiden wonende te Moordrecht. Willem ven der Geer, Baljuw van Middelharnis, Maria van der Geer, wonende te Moordrecht, Kinderen van Nicolaas van der Geer en Neeltje Boon, Gerard Hauthoff, koopman te Rotterdam, als voogd over Elisabeth Smits, dochter van Jan Smits tevens executeur testementair en ook wonende te Moordrecht, allen enige en universele erfgenamen van Mr. Jacobus Vermaat overleden 22-11-1750 te 's GravenhageMr. Josua van Heel, wonende te Rotterdam, als vader en voogd over zijn dochter Maria Cornelia van Heel, welks moeder Cornelia van der Geer ook een dochter was van Nicolaas van der Geer en Neeltje BoonVermeende uitsluiting bij de afwikkeling van het testament, van Maria Cornelia van Heel
Mandament van rauw actieAnnetje Koenen Oostdam, weduwe van Jan Pieterse 's Gravendijk, wonende te NoordwijkerhoutWillem en Pieter van Leeuwen, als erfgenamen van Dirk Koenen Oostdam en Grietje Hendriks van LeeuwenHet niet nakomen van testementair vastgelegde afspraken, waarbij voor de verzorging en onderhoud van suppliante moest worden ingestaan
Mandament van rauw actiePieter Ramos, wonende te Woudrichem als oom en voogd over de kinderen van Johanna Catharina Tenhageen Cornelis RamosJan Honswijk, wonende te DussenNalatigheid in betaling van huur van 3 morgen land, 2 hond bouwland, gelegen te Hill
Mandament van rauw actieAndries Willem Bos, koopman en zeepzieder te AmsterdamFrederik Luijt, wonende te Crimpen aan de Lek. Hendrik Luijt, wonende te Nieuwerkerk aan de IJssel als voogden over de kinderen van Jacob Luijten en Lidia Willems Timmer, gewoond hebbende te Ouwerkerk aan de IJsselNalatigheid in voldoening van rekening
Mandament van rauw actieKlaas Jochemse de Weever, Geboren in de BeemsterDijkgraaf en Heemraden van de BeemsterAlimentatie van suppliant
Mandament van rauw actiePieter van Buijten, wonende te AbcoudeAnthonie Mensendijk, makelaar te Amsterdam als gevolmachtigde voor Abraham Douglas, ontvanger der domeinen van de koning van Pruisen gehuwd met Susanna Theodora van HennepNalatigheid in aflossing van obligaties
Mandament van rauw actieMaria van Zuijen, wonende te Zoeterwoude, als erfgename van haar moeder Proontje Pieterse Oudshoorn, weduwe van Dirk van ZuijenPieter van Zuijen, wonende te Leiderdorp, Cornelis van Diest, wonende te ZoeterwoudeGeschil bij afwikkeling van nalatenschap en vraag om behoorlijke rekening en verantwoording
Mandament van rauw actieJohanna Blok, verlaten huisvrouw van August Alexander Henricus Bork van JongborckAlexander Hericus Borck van JongborckVerlating van zijn wettige vrouw en zijn verplichting haar te verzorgen
Mandament van rauw actieFran Wilezerrski, kamerheer van de koning van Polen, keurvorst van Saxen, wonende in den HaagCarl van SchönbergNalatigheid bij aflossen van wisselbrief
Mandament van rauw actieJan Hoeting, koopman te Rotterdam en gehuwd met Maria Martina Burgers, enig kind van Maria Hooft, gehuwd met Johannes BurgersGeorge Diest, vroedschap te 's Gravenhage, Ewoud Doeleman wonende te Rotterdam, als administrateurs over de fideicommissaire goederen van Anna Hooft, weduwe van Johannes Touwer en oudtante van Maria hooftOnenigheid over behandeling van een obligatie, waarbij de verplichte 50e penning geheel in rekening wordt gebracht, terwijl volgens recht de helft van de vruchten en de andere helft van het kapitaal moet komen
Mandament van rauw actieAdriaan Bax, wonende te HeusdenHet gerecht van Vlijmen, gelegen in het land van HeusdenOnwilligheid bij aflossing avn obligatie en rente
Mandament van rauw actieHemanus Bargeus, Simom Jansse van Leeuwen, Leendert Jacobse Doeff en Cornelis van Ofwegen, representanten voor alle minderjarige en meerderjarige erfgenamen van Abraham Abrahamse van Leeuwen en annetje Arentse Doeff, echtelieden gewoond hebbende te Oudshoorn en nu fungerende als excecuteur testementair. En Arij van Leeuwen, wonende te Pijnacker, seroces, seur fendaalMr. Gualterus Hoftius, stadhouder der lenen van Huize van PoelgeestGeschil bij verkoop van land i.v.m. kosten die daarop zouden berusten
Mandament van rauw actieGeertruijd Croes, weduwe van Johannes Croes,wonende te 's GravenhageAbraham Walles, gehuwd met Anna Maria Croes, nicht van suppliante, Abrham Walles voerde de administratieOnenigheid over afdracht van de opbrengst van de helft van een obligatie
Mandament van rauw actieCornelia de Gaeij, weduwe van Adrianus van IJperen, wonende te Delft, Jacob Coornhart, gehuwd met Anna Gaeij, wonende te Rotterdam,Aletta de Gaeij, meerderjarige dochter wonende te DelftGeorge van Hoogewerff, raad en burgemeester van Brielle, allen voogdesse en voogden over Arent de Gaeij minderjarigePieter Schrijvers en zijn vader Johannes Schrijvers die borg had gestaan bij de huur van 24 morgen land te GouderakOnenigheid bij afdracht van huur
Mandament van rauw actieMr. Pieter van den Broeck, raad en oud burgemeester vam Haarlem en zitting hebbende in het college van de admiraliteit te AmsterdamJean Thoma Delpiere voor de in bewaring gestelde Louis Henri Jacques de Clapies, als tweede echtgenoot van Alida Elisabeth van den Broeck, zij was eerder gehuwd geweest met Frederik Hendrik MummeGeschil bij de afwikkeling van Alida Elisabeth van den Broeck, zuster van suppliant
Mandament van rauw actieMargareta Laan, weduwe van Matheus Sonnemans wonende te MoordrechtAdriaan Guenellom, schout van Kralingen en secretaris van Moordrecht zoon van Maria Meerman, weduwe van Pieter GuenellenTegenwerking bij voorgenomen huwelijk
Mandament van rauw actieJannetje Verbeek, weduwe van Johannes Oudewater ( Oudenaerden) wonende te RotterdamJosua van Heel, advocaat en Isaacq Vroombeek, procureurbeiden wonende te Rotterdam als voogden over Cornelis Maas die trouwbeloften had gedaan aan Jannetje VerbeekTegenwerking van de voogden bij huwelijk
Mandament van rauw actieNicolaas Broedersen, wonende te DelftGerard van Loon, wonende te Leiden , Jan van Loon, wonende te Rotterdam, Jacob van Loon, wonende te Alkmaar, en zij samen voor hun broer Lambert van LoonMoeilijkheden bij aflossing van obligatie ten laste van hun moeder Judith Kruijk, weduwe van Mr. anthonij van Loon
Mandament van rauw actieFrancós van de Casteele, wonende te s'Gravenhage, Leendert Wesseling, wonende te Rotterdam, als executeurs testementair en voogd over de minderjarige kinderen en andere erfgenamen van Emanuel WijsbroekLeendert Wesseling met Adrianus Dekker, Mr. timmerman te Rotterdam die borg stond bij de koop van het huis en erf gelegen aan de nieuwe haven voor het Utrechse veer te Rotterdam, en komemde uit de nalatenschap van François van de CasteeleGeschil over de afdracht van de kooppenningen van bovengenoemd huis
Mandament van rauw actieMarijtje Aarnouts Hogeboom, met haar vader Aarnouts Hogeboom, wonende te SpijkenisseAbraham Gerritszoon BinnewegVerbreking van trouwbeloften en bovendien is Marijtje zwanger gemaakt. Alsnog moeten zij trouwen en zeker zal alimentatie betaald moeten worden
Mandament van rauw actieMr. Cornelis Dierkens, secretaris te 's Grvenhage als administrateur te 's Gravenhage over de goederen van RaaphorstLeendert Cornelisse LugtigheidNalatigheid bij betaling van huur voor een boerderij met toebehoren en 23 morgen land te Wassenaar
Mandament van rauw actieNicolaas Baron van Boetselaar, muntmeester en oud schepen en raad in de vroedachap te Leidenen wonende aldaarHendrik Bartszoon, RijmerswaalNalatigheid bij betaling van huur voor 398 roeden land te Wassenaar
Mandament van rauw actieMaria Sophia, Gravin van Bijland, weduwe van Mr. Cornelis VinckMr. Arend Vinck, gehuwd met Agnieta Vinck, dochter van Mr. Cornelis VinckGeschil bij afwikkeling van de nalatenschap
Mandament van rauw actieJan van der Horst, gehuwd met Marijtje van Strijp, (namen der kinderen Arij, Lijsbeth, Evert en Anna) wonende te VoorburgBurgemeesters en regeerders van AlkmaarWeigering om verzoek acte van indemniteit of redimissie te verlenen
Mandament van rauw actieVrank Claaszoon Romeijn, wonende te Nootdorp, Cornelis Claaszoon Romeijn, wonende te Voorschoten kinderen en erfgenamen van Claas Leenderts Romeijn gewoond hebbende te DelftGauwSchrevel MiddelhuijsenMr. Johan de Bie inmiddels overleden heeft 2 morgen land verhijpothekeerd,aan Claas Leendertse Romeijn en in gebruik bij Schrevel Middelhuijsen, wat de supplianten nu willen verkopen
Mandament van rauw actieCornelis Jacobse van Veen, landbouwer te KalslagenSchout en schepenen van Nieuwveen en UiterbuurtGeschil bij verkoop van huis i.v.m. de opbrengst waarvan de genoemde schepenen eisen dat deze op de secretarie moet blijven waarmee suppliant geen genoegen neemt
Mandament van rauw actieMaima van Spa, weduwe van David Grijp, Wiggert Grijp, Amos Grijp laatstgenoemde ook als erfgenaam van zijn broeder Arent Grijp, enige kinderen en erggenamen van Sara Wiggers, weduwe van Amos Grijp allen wonende te AmsterdamWillem van Hees, wonende te Oude WeteringNalatigheid in betaling van geleverde winkelwaren
Mandament van rauw actiePieter Maas Willemszoon, wonende te AmsterdamHendrik Mens, gehuwd met Neeltje LouweNalatigheid in aflossing van een onderhandse obligatie
Mandament van rauw actieTheodorus Klinck, wonende te NoordwijkerhoutCornelis Cornelisse van der Speck, gehuwd met Willemijna de Haes, wonende te NoordwijkerhoutNalatigheid in aflossing van een onderhandse obligatie
Mandament van rauw actieBartruijd Teunisse Verschoor, weduwe van Pieter Claase Bezemer, herbergierster te GiessendamLeendert van Tettenrode, schout van HardinxveldHet huis van Leendert van Tettenride wordt door een woedende menigte met plundering bedreigd. Hij verzoekt de waardin op zijn rekening, verteringen aan de menigte uit te reiken om de gemoederen wat te sussen, maar weigert nu die te betalen
Mandament van rauw actieBruijn Hendrikse, schipper wonende te Loosdrecht, gehuwd met Marritje Elbertse van Gouwen, dochter en mede erfgenaam van haar vader Elbert Cornelisse van Gouwen uit zijn tweede huwelijk met Willempje Reijers geborenCornelis Heijblom, hoofd baljuw van Loosdrecht als executeur testementair in de boedel van Gouwen en voogd over Marritje van GouwenNa ontvangst van een gebrekkige copie van de staat en inventaris der goederen wordt nu gevraagd om volledig overzicht van alle bescheiden en uitkering van de tegoeden met interest welke Heijblom in beheer heeft
Mandament van rauw actieJohanna Clara Maria Buijs, weduwe van Jacob Kleppers, als patrones van de vicarie in de parochiekerk te Ouddorp in het land van Goederede, en voor haar minderjarige zoon Willem Kleppers gerechtigd tot de vruchten van de vicarieCornelis Nierop en de gezamelijke erfgenamen van Pieter BoonHet onrechtmatig verkopen van land behorende aan bovengenoemde vicarie
Mandament van rauw actieLeendert van der Valk, koopman te s'GravenhageWillem Kersseboom en Jan FranseNalatigheid in aflossen van een wisselbrief
Mandament van rauw actieJohannes Coijman, Mr. timmerman te HeusdenSchout, burgemeester en heemraden van Heesbeen en AalborgNalatigheid in betaling van aangenomen werk betrffende het maken van een brug voor de somma van 340.- gulden
123...8
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: