gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1776-07-22

All results...

Datum rekest 1776-07-22

Mandement Mandement van Arrest en Rau Actie

Suppliant 1). De weduwe van wijlen George Peiffer; 2). Jacque Revors; 3). Coenraad Godding; 4). Christiaan Bemelmans; 5). De weduwe Gielen; 6). P. Keunings; 7). J.L. Eijmaal; 8). De weduwe van wijlen C.M. Albrechts; 9). De erfgenamen van wijlen Henricus Kuipers en Maria Margaretha Deumers, in leven echtelieden; 10). Jean Schaf; 11). Pieter Lipkens; 12). P.T. Melliard; 13). A. Melliard; 14). Anselmus Cox; 15). Marie Lutgarde Lensens, priorinne van het paenitentenklooster; 16). M.G. Dieudonne: De zich schrijvende gezusters Peron; 17). Servaas Niest; Allen wonenden te Maastricht.

Tegenpartij Ernest van Holstein, wonende te Stevensweert, gelegen onder het resort van Hun Hoog Mogenden (De Staten Generaal)

Betreft De oude schulden van de tegenpartij en zijn moeder, de weduwe van Honstein, geboren Lardenoy de Ville, en de gelden van Ernest van Honstein, berustende onder Jan Mulder, klerk ten furneerkamer van dit Hof

Beschikking van het hof Fiat

Bijzonderheden bijlage: een verklaring dat Gerard Muller, notaris en klerk ter griffie van dit Hof, Willem Hendrik Muller, koopman in Den Haag, Jan muller junior, koopman te Rotterdam, Mathijs Gerrit muller, koopman in Den Haag, bij akte dd 02-07-1776 gemachtigd zijn hun vader, Jan Muller, klerk ter furneerkamer te representeren, en zijn boedel te Administreren.

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3147, folionummer: 225

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: