gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1810-03-02

All results...

Datum rekest 1810-03-02

Mandement Mandament in cas relief d'appel

Suppliant Zacharias Casparus Starman, wonende te Amsterdam, gedaagde, verbonden met de acte van borgtocht, een bedrag van 2.083 guldens en 7 stuivers met 4% in het jaar interest ten behoeve van gecommitteerden

Tegenpartij Douwe van Falma, suppoost van de Weeskamer en gecommitteerden als eisers

Betreft Onenigheid over de acte van borgtocht van een som van 2.083 guldens en 7 stuivers met 4% in het jaar interest. Bezwaar tegen het vonnis van schepenen te Amsterdam

Beschikking van het hof Fiat comparitie. Het Hof verleent de verzochte provisie-19-03-1810

Bijzonderheden Geen

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3257, folionummer: 006

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: