gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1650-05-13

All results...

Datum rekest 1650-05-13

Mandement Mandament in cas relief d' appel met de clausule van inhibitie

Suppliant Leonora van Tuijl jonge dochter, wonende in Delft ten huize van Cathalijntje Daniels, koopvrouw in lijnwaad en kant te Delft

Betreft Bezwaar tegen een vonnis van het gerecht van Delft d.d 18-11-1650 waarbij aan tegenpartij een som geld moet worden gerestitueerd, die hij teveel had betaald bij het teruggeven van een door hem gestolen bedrag, en waarbij hij ook in cas van injurien wil procederen, het geen hem wordt ontzegd

Beschikking van het hof Nihil op 12-mei 1650 en na resumptie weer nihil op 13 mei 1650

Bijzonderheden Data klpppen niet, geen nihil ut petitur

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3002, folionummer: 086

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: