gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1651-02-15

All results...

Datum rekest 1651-02-15

Mandement Mandement

Suppliant Everhard van Heeckeren, heer van Einghuysen (Enghuizen) en Netelhorst (Nettelhorst), landdrost van de graafschap Zutphen

Tegenpartij Geen

Betreft Verzoek om ontheffing van voogdijschap over de kinderen van wijlen jhr. Jacob Frederick van der Zevender, bij leven heer van Kenenburch etc. en vrouwe Beatrix van Schagen, en om opvolging door een van de voorgestelde voogden

Beschikking van het hof Hof vraagt om advies

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3003, folionummer: 016

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: