gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement, Datum rekest: 1761-08-04

All results...

Datum rekest 1761-08-04

Mandement Mandament van rau actie

Suppliant Abraham Arents van den Ende, nom ux wonende te Maasland gehuwd met Dirkje Pietersz van Buijsen

Tegenpartij Diakenen en armbezorgers van Maassluis, armmeesters der buitenarmen van Maasland

Betreft Verzoek om onderhoud van Dirkje Pieterszn van Buijsen. Zij was geen lidmaat van een kerk en zou zodoende geen recht hebben op alimentatie

Beschikking van het hof Fiat mandament

Bijzonderheden Pro Deo

Bronverwijzing Nummer toegang: 3.03.01.01, inventarisnummer: 3141, folionummer: 044

Actions

Comments by visitors

Post new comment
Fields marked with an asterisk sign (*) are obligatory fields
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Converts capital HTML tags to lower case HTML tags e.g. <A> to <a>.
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: